1. Generell informasjon

a) Merknader om personvern

Beskyttelsen av dine personlige rettigheter i forbindelse med behandling av personopplysningene dine er svært viktig for TB Digital Services GmbH (TBDS) . TBDS er et datterselskap av TRATON SE. Vi behandler personopplysninger som blir samlet inn når du besøker nettstedet vårt i samsvar med gjeldende lovbestemmelser i landet der databehandleren er basert. I tillegg har til TB Digital Services GmbH forpliktet seg til en omfattende og enhetlig beskyttelse av personopplysninger ved hjelp av et forpliktende konserndirektiv. Denne forpliktelsen i den verdensomspennende TB- Digital Services GmbH sikrer overholdelsen av et beskyttelsesnivå over som er sammenlignbart med gjeldende lovgivning i Tyskland og EU.

Videre er våre medarbeidere forpliktet til å opprettholde konfidensialiteten og sikre at personopplysningene din behandles på en sikker måte.

b) Behandlingsansvarlig og kontaktperson

TBDS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene dine i forhold til personvernforordningen (GDPR).
For generelle spørsmål og spørsmål vedrørende personvern, vennligst kontakt den ansvarlige kontaktpersonen via e-post: datenschutz@rio.cloud

eller ta kontakt via brevpost:

TB Digital Services GmbH
Datenschutzbeauftragter
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München

2. Informasjon om RIO-stillingsannonser

a) Karrièresiden
Disse merknadene om personvern inneholder informasjon om hvilke personopplysninger vi kan samle inn, behandle og bruke når du besøker vår karrièreside.

«Personopplysninger» er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, posisjonsdata, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

Formålet med karrièresiden er å gi deg informasjon om ledige stillinger i TBDS.

b) Innsamling av generell informasjon
Når du går inn på karrièresiden, samles automatisk generell informasjon om besøket. Denne informasjonen inkluderer for eksempel type nettleser og operativsystem som brukes, domenenavnet til internettleverandøren din og lignende. Herved dreier det seg utelukkende om informasjon som ikke identifiserer deg som person. Disse dataene blir også generert når du får tilgang til andre nettsteder. Det dreier seg derved ikke om en spesifikk funksjon på karrièresiden. Denne typen informasjon samles bare inn på en anonymisert måte og brukes kun til statistisk evaluering. Jo bedre vi forstår dine ønsker, desto raskere vil du finne relevant informasjon på nettsidene våre. Du finner mer detaljert informasjon om dette på vår personvernside.

c) Innsamling og behandling av personopplysninger
Personopplysninger samles bare inn hvis du gir dem til oss på egen hånd, f.eks. som en del av en registrering.

d) Sikkerheten
Dine personopplysninger beskyttes av TBDS gjennom tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å forhindre tilfeldige eller forsettelig manipulasjon, tap, ødeleggelse eller uautorisert tilgang. Våre sikkerhetstiltak, som f.eks. datakryptering, forbedres kontinuerlig i takt med den teknologiske utviklingen.

e) Lenker til nettsteder for andre leverandører
Nettstedet vårt kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Ved tidspunktet for opprettelsen av lenken var TBDS overbevist om disse direkte lenkede nettstedene ikke inneholdt noe ulovlig innhold. TBDS har imidlertid ingen innflytelse på innholdet på de lenkede nettstedene og kan ikke overvåke dem fortløpende. Av denne grunn påtar TBDS seg ikke noe ansvar for innholdet på de lenkede nettstedene, som har blitt endret etter at lenken ble opprettet. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for de lenkede nettstedene til andre leverandører.

f) Informasjonskapsler
Informasjon om hvilke informasjonskapsler som brukes, finner du på vår side om informasjonskapsler.

3. Informasjon om RIOs søknadsprosess

a) Ledige stillinger og søknader
Du trenger ikke å oppgi noen personopplysninger for å informere deg om ledige stillinger. Den eneste informasjonen som samles inn, er dataene som er oppført under nr. 2b).

Karrièresiden gir deg en oversikt over aktuelle ledige stillinger. Her kan du klikke på de enkelte jobbtilbudene for å komme til den spesifikke stillingsbeskrivelsen, noe som du også kan laste ned som PDF-dokument.

Hvis du vil å søke på en stilling eller sende oss en åpen søknad, finner du informasjon om dette i de utlyste stillingene.

Hvis du vil sende oss en åpen søknad via e-post, kan du sende den til e-postadressen: people@rio.cloud.

Når vi mottar søknadsdokumentene, antar vi at du har lest disse personvernreglene, som gjelder for RIO-søknadsprosessen.

b) Rettslig grunnlag for behandling
Det rettslige grunnlaget for innsamling og behandlingen av personvernopplysninger er TBDSs bruk av dataene for å avgjøre om de ønsker å etablere et arbeidsforhold med deg (jf. § 26 (1) art. 1 BDSG).

c) Formålsbegrensning og overføring av personopplysninger
Vi bruker personopplysninger du oppgir til profiler og jobbsøknader utelukkende i forbindelse med rekrutteringsprosessen knyttet til den relevante stillingen(e).

Dine opplysninger kan også sees av tilhørende selskaper samt eksterne tjenesteleverandører som tilbyr grunnleggende IT-tjenester som e-postprogrammer og filservere og tar seg av den teknisk delen. For å sikre et høyt personvernnivå, ble det inngått databehandleravtaler med disse selskapene.

d) Lagring og sletting av personopplysninger
Oppbevaring av personopplysninger du oppgir i profiler og jobbsøknader er kun nødvendig i en viss og veldig avgrenset tidsperiode for å kunne utøve våre rettigheter i henhold til juridiske krav. Vårt behandlingsgrunnlag for disse opplysningene er art. 17 nr. 3 bokstav e i EUs personvernregler.

For å kunne forsvare oss mot ubegrunnede krav og erstatningskrav i henhold til den tyske likebehandlingsloven (AGG), oppbevares søknadsdokumenter i en viss tidsperiode selv etter at et avslag er gitt. Krav som gjelder et brudd på diskrimineringsforbudet i Tysklands likestillingslov (AGG) i forbindelse med en søknad må, i samsvar med § 15 nr. 4 AGG, fremsettes skriftlig innen en periode på to måneder etter mottakelse av et avslag. Krav om erstatning i henhold til § 15 i tysklands likestillingslov (AGG) må i samsvar med § 61b nr. 1 i Tysklands arbeidsrettslov (ArbGG) fremmes innen tre måneder etter at kravet er fremsatt skriftlig.

For å ta hensyn til eventuelle forsinkelser, f.eks. grunnet av fravær, i henhold til mottak av et avslag og innlevering av krav eller søksmål, oppbevarer vi personopplysninger du oppgir i søknader i ytterligere to måneder.

Fullstendig og ugjenkallelig sletting av de lagrede personopplysningene skjer derfor først seks måneder etter at et avslag er sendt til søkeren.

Når det gjelder søkere som gis et jobbtilbud, inkluderes personopplysningene og dokumentene som ble gitt i forbindelse med søknaden i personalmappen.

4. Dine rettigheter

I tillegg til din rett til innsyn og retting av personopplysninger vil samler inn om deg, har du med mindre annet er fastsatt i loven, også rett til sletting og begrensning samt rett til å protestere mot behandlingen av personvernopplysningene dine. Du har også rett til dataportabilitet.

Hvis samler inn og behandler personopplysningene dine basert på ditt samtykke, har du til rett en tilbakekalling av dette samtykket. Din tilbakekalling påvirker ikke lovligheten av databehandling som ble gjort basert på ditt samtykke før tilbakekallingen.

For å trekke tilbake ditt samtykke eller for å utøve dine rettigheter i forhold til personopplysningene dine, ber vi deg om å ta kontakt på people@rio.cloud.

Ved klager har du muligheten til å kontakte en datatilsynsmyndighet. I Bayern er dette datatilsynet i Bayern «Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)».

5. Forbehold

For å holde takt med den konstante utviklingen av Internett, forbeholder TBDS seg retten til å tilpasse denne personvernerklæringen til enhver tid i samsvar med personvernforskriften.

Stand: Juni 2021.