partner

IDHA Connect

Använder du redan tjänsten IDHA Online Service från IDHA Sweden AB? I så fall kan du utöka tjänsten med uppgifter från våra tjänster. Det enda du behöver är ett konto hosIDHA Sweden ABoch boka tjänsten Compliant.

Här kan du läsa mer om Partner-Service.

Angebot eines externen Partners