man-logo-badge.svg

This video is provided by Youtube. Your cookie setting prevent to show it. Do you want to watch the video regardless?

Registrera dig gratis på RIO-plattformen eller logga in, för att se vilka Over-the-Air Features som är tillgängliga för ditt fordon.

Effektivitet

Over-the-Air Features, som beroende på användningsområde, ytterligare optimerar ditt fordons effektivitet.

MAN OnlineTraffic

Med våra realtidsdata om den aktuella trafiksituationen kan rutten effektivt planeras och snabbt justeras vid behov.

MAN MapUpdate

Med vårt nuvarande nyttofordonsspecifika kartmaterial kan rutten planeras effektivt och enkelt.

MAN TipMatic Efficiency

Med vårt körprogram för ekonomisk körning under normal drift används automatiskt en bränslebesparande växlingsstrategi i fordonet.

MAN TipMatic Efficiency Plus

Vårt körprogram för särskilt ekonomisk körning möjliggör en ytterst bränslesnål växlingsstrategi under normal drift, och inaktiverar manuell upp- och nedväxling samt kickdown-funktionen.

MAN TipMatic Performance

Vårt körprogram för dynamisk körning och acceleration ökar motoreffekten och minskar hastighetsförluster i uppförsbackar.

MAN TipMatic Manoeuvre

Vårt körprogram för enkel rangering möjliggör en exakt uppmätt kraftanvändning, till exempel när du närmar dig lastramper, påhängssläpvagnar eller släpvagnar.

MAN TipMatic Tanker

Vårt körprogram för vätsketransport möjliggör stabil körning vid höga lasttyngdpunkter.

MAN TipMatic Offroad

Vårt körprogram för optimal terränganvändning sörjer för maximal dragkraft i branta stigningar och ökar motorbromseffekten i utförsbacken.

MAN EfficientRoll

Med vår GPS-styrda frirullningsfunktion används fordonets fart i utförsbacken för att spara bränsle.

MAN EfficientCruise

Vår GPS-farthållare beräknar alltid den optimala körhastigheten och växellådsväxlingsstrategin och sörjer för en jämn, konsekvent, bränslebesparande körning.

MAN EfficientRoll ingår redan i MAN EfficientCruise.

MAN IdleShutdown

Vår bränslebesparande motoravstängning stänger automatiskt av motorn efter fyra minuters tomgång.

MAN KickdownDeactivation

Med vår kickdown-inaktivering är den accelererade, bränsleförbrukande nedväxlingen inte längre möjlig.

Kickdown-inaktiveringen optimerar körprogrammet MAN TipMatic Efficiency.

Säkerhet

Over-the-Air Features, som hjälper föraren att följa de lagstadgade kraven och göra vägtrafiken säkrare.

MAN TimeInfo

Vår körtidsdisplay visar tydligt färdskrivarens information om kör- och skifttider på kombiinstrumentets display.

MAN TimeControl

Vår körtidsövervakare beräknar data från färdskrivaren mot de lagstadgade kraven och meddelar dig aktivt om aktuella kör- och vilotider, återstående tidskvoter och kommande raster.

MAN TimeInfo ingår redan i MAN TimeControl.

Komfort

Over-the-Air Features, som ökar körkomforten och förenklar förarens vardag.

MAN LanguagePackage

Med vårt språkpaket för infotainmentsystem kan displayerna för instrumentklustret och mediasystemet visas på flera språk.

MAN LanguageRecognition

Med vår språkigenkänning är det språket som är sparat på förarkortet som automatiskt visas på fordonets display.

Kostnadsfri aktivering för kunder med fordonssäljkod ”0P4FG Automatisk språkigenkänning via förarkort”

MAN SecondPhone

Med vår utökade hantering av mobila enheter kan två smartphones anslutas till MAN Mediasystem Advanced samtidigt.

MAN EfficientRoute

Med vårt omfångsrika kartmaterial och våra realtidsdata om den aktuella trafiksituationen samt parkerings- och bränsleprisinformation kan rutten effektivt planeras och snabbt justeras vid behov.

MAN OnlineNews

Uppdateringarna om nyheter och väderlag håller alltid föraren uppdaterad.

Would you like to have RIO explained?

Arrange a callback with our sales team.

Sie möchten mehr erfahren?