Optimalizácia efektivity pomocou Perform

Vďaka Perform získate podrobný prehľad o údajoch použitia svojho vozového parku. Na základe toho môžete odvodiť, kde je potrebné zvýšenie jazdného výkonu. Týmto spôsobom optimalizujete výkonnosť svojho vozového parku a trvalo znížite náklady za palivo, emisie CO2 a celkové prevádzkové náklady (TCO).

Perform uľahčuje posúdenie výkonu vašich vodičov – neutrálne a porovnateľne – a vyhodnotí výkonnosť vozidla pomocou načítaných údajov, takže je zaistené čo najobjektívnejšie posúdenie. Z údajov je možné urobiť uzávery o opotrebovaní na vozidle a môžu sa použiť aj pri školení vodičov, na zvýšenie hospodárneho spôsobu jazdy. Okrem toho je možné pomocou reálnych jazdných údajov konkretizovať vhodnú konfiguráciu vozidla pre dané použitie.

Jednoduchá analýza výkonnosti

Zbierajú sa, analyzujú sa a hodnotia sa jazdné vlastnosti a údaje o vozidle – toto vám umožní objektívne sledovanie vozidla a vodiča, aby ste mohli zvýšiť efektivitu a bezpečnosť jazdy.

Trvalá úspora nákladov

Rozsiahle analytické údaje umožňujú viditeľne efektívnejší spôsob jazdy a optimálne nasadenie vozidla – následne klesnú tak náklady za palivo, ako aj celkové prevádzkové náklady (TCO) vášho vozového parku.

Disponibilita údajov skoro v reálnom čase

Vďaka priamemu prístupu k zbernici CAN vozidla môžete údaje vyvolať a analyzovať skoro v reálnom čase.

perform_analysis_browser.png

Relevantné informácie o spotrebe na analýzu hospodárnosti

Perform zbiera všetky informácie o jednotlivých jazdách a nasadeniach aktuálne pomocou priameho pripojenia k zbernici CAN vozidla.

Okrem iného sa môžu zbierať nasledujúce údaje
  • spotreba paliva
  • rýchlosť
  • použitie tempomatu
  • prestoj
  • emisie CO2
  • použitie brzdových systémov
  • radenie
  • rozsah otáčok

Pomocou týchto údajov môžete vykonať presné vyhodnotenie spôsobu jazdy a identifikovať potenciál na zlepšenie hospodárnosti. Je možné zistiť úseky trasy, na ktorých sa jazdilo rýchlejšie ako 85 km/h alebo na ktorých sa stláčal plynový pedál napriek aktívnemu tempomatu. Vďaka efektívnejšiemu spôsobu jazdy sa môže ušetriť palivo. Tak znížite celkové prevádzkové náklady (TCO) vozového parku a pozitívne prispejete k zisku spoločnosti.

Okrem toho je možné zistiť, či je vozidlo správne nakonfigurované na oblasť nasadenia alebo či je možné pri pravidelne jazdených trasách optimalizovať plánovanie trasy s ohľadom na intenzitu premávky.

Objektívne hodnotenie o ďalšom rozvoji vodiča

Perform stanovuje celkovú známku pre výkon vozidla a vodiča v kombinácii s náročnosťou nasadenia. Náročnosť nasadenia sa vypočítava pomocou najrozličnejších parametrov a bez možnosti ovplyvnenia vodičom.

perform_driving_browser.png

Analýza a vyhodnotenie štýlu jazdy umožňuje čo najobjektívnejšie a porovnateľné sledovanie a zvyšuje navyše motiváciu vodiča s ohľadom na optimalizáciu štýlu jazdy. Môžu sa identifikovať potenciály ďalšieho rozvoja vodiča. Pri školení vodiča sa môžu použiť údaje o nasadení, pretože je možné všetky údaje stiahnuť ako PDF, XLS alebo CSV.

Pre vodičov MAN: Vyhodnotenia sa môžu vodičovi sprístupniť pomocou aplikácie MAN Driver. Na to musí manažér vozového parku vodiča pozvať, tento sa musí prihlásiť na RIO Plattform a nainštalovať si príslušnú aplikáciu na svojom smartfóne. Aplikácia MAN Driver je k dispozícii v Google Play Store a v Apple App Store.

perform_report_browser.png

Automatický reporting o výkone vodiča a autoparku

Perform ponúka možnosť automatizovane poskytnúť vopred definované správy na určité časové obdobie. Z týchto správ sa dá vyčítať spôsob jazdy a výkon v porovnaní s inými vodičmi, ako aj prehľadne v porovnaní s poslednou periódou. Zohľadnia sa pritom príslušné prevádzkové podmienky, ako doprava a profil trasy. Tak sa môžu vyvodiť závery a môže sa efektívnejšie prispôsobiť spôsob jazdy prevádzka.

Predpoklady

image-rio-box.png

RIO Box

Potrebujete RIO Box zabudovaný do vozidla.

image-devices.png

Moderné koncové zariadenie

S pripojením na internet a novým operačným systémom.

image-browser-cloud-solution.png

internetový prehliadač

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Rozsah uvedených údajov sa líši v prípade vozidiel MAN a vozidiel iných značiek. Podrobné informácie o dostupných údajoch nájdete v popise služby.

Aplikácia MAN Driver

Aplikácia MAN Driver zabezpečuje prepojenie vodiča, správcu vozového parku a autodielne. S touto aplikáciou majú vodiči nákladných automobilov pri sebe všetko, čo budú potrebovať: asistenciu pri poruchách, podporu pri kontrole odjazdu, správcu jazdných časov, navigáciu a oveľa viac.

Prejsť na aplikáciu MAN Driver
MAN Connected CoDriver

Koučovanie vodičov naživo priamo v kabíne vozidla: Kouč spoločnosti MAN poskytuje vášmu vodičovi v kabíne nákladného automobilu cez telefón individuálne tipy pre efektívny a predvídavý spôsob jazdy.

Prejsť na MAN Connected CoDriver

Essentials

Prehľad o najdôležitejších informáciách o vozidle! Vďaka bezplatnej základnej službe Essentials budete vždy poznať aktuálnu polohu svojho vozového parku a získate podrobné informácie o výkone vozidla, časoch jázd a prestojov, ako aj priemernej spotrebe paliva.

Viac o službe Essentials

RIO Box

Telematický hardvér na správu vášho vozového parku.
Ak uvažujete o digitalizácii svojho vozového parku, kľúčom k nej je zariadenie RIO Box!

Viac o zariadení RIO Box