Вашият партньор за контрол над времената на шофиране и почивка

Всички дейности се вписват от Вашите водачи в пътните дневници. За съжаление обаче от бюрото си нямате контрол над действията и актуалните времена на шофиране и почивка. Това се отразява негативно не само върху планирането на използването, но може да доведе и до скъпоструващо неспазване на времето за шофиране. Но защо трябва да е толкова сложно? Timed Ви дава възможност да наблюдавате дигитално с точност до минута всички дейности. Въз основа на данните от картата на водача времената на шофиране, престой, почивка, готовност и работно време се изобразяват и запаметяват в прегледна таблица. Времената на шофиране на Вашите водачи на ден също се взимат под внимание, както и тези на седмица или на двойна седмица. Нашата услуга Timed ще Ви съдейства да постигнете ефективно планиране на маршрутите и поръчките.

Оптимизирано планиране на използването

Посредством точното до минути предаване на дейностите на водача можете да адаптирате планирането на поръчката и маршрутите индивидуално и ефективно.

Всичко в един поглед

Дейностите на водача се прехвърлят автоматично от RIO Box и се архивират на платформата за 90 дни.

Избягване на скъпоструващи нарушения на времената на управление

Оставащите времена на шофиране или почивка се показват прегледно. Така избягвате скъпоструващото неспазване на времената на шофиране.

timed_dialog_browser.png

Предаване и запаметяване на дейностите на водачите

Особено за диспечери с големи автопаркове е трудно да следят прегледно всички дейности на водачите. С нашата услуга Timed ще държите под око най-важните данни накуп. Всички дейности, които се отнася до времената за шофиране, престой, почивки, готовност и работа на Вашите водачи, се предават в реално време от RIO Box и на втори план се запаметяват на платформата RIO за 90 дни. Данните се актуализират ежеминутно, така че винаги сте информирани за актуалното състояние. По този начин имате удобен достъп до данните и можете да планирате своите курсове ефективно и без разходи, без да ставате от бюрото си. Намалете реалните транспортни разходи и ръчната обработка!

Времена на шофиране за ден, седмица и двойна седмици

В рамките на законово определените за водачите времена за шофиране и почивка трябва да се следят не само времената за отделните дни, но и тези, за една седмица или за една двойна седмица. Така се предотвратяват произшествия вследствие на преумора и преработване. За ефективно и коректно от правна гледна точка планиране на използването благодарение на запаметяването на данните Timed предоставя възможност да се видят не само времената на шофиране за деня, но и тези за предходните седмици. Така избягвате скъпи нарушения на разпоредбите относно времето за шофиране. Освен това е важно, че с Timed можете да гарантирате безопасността на Вашите шофьори и на всички участници в движението. Просто отворете платформата RIO и планирайте.

timed_sidebar_browser.png
timed_bars_browser.png

Прегледно изобразяване на Вашите данни

Всички дейности в един поглед! Дейностите на Вашите водачи се изобразяват автоматично с помощта на Compliant или под формата на обзор в „Монитор автопарк“. Така ще можете да виждате както напредващото, така и оставащото време от шофирането на Вашите водачи. Благодарение на функцията „филтър“ можете да филтрирате допълнително по дейности, времеви прозорци и превозни средства. За по-голяма прегледност всички дейности са оцветени. Можете да решите дали желаните дейности да бъдат изобразявани таблично, или като диаграма. Практичният преглед на всички дейности Ви осигурява оперативна безопасност за успешно и ефективно управление на автомобилния парк.

Изисквания

image-rio-box.png

RIO Box

Нуждаете се от монтирано в превозното средство устройство RIO Box.

image-devices.png

Съвременно крайно устройство

С интернет връзка и нова операционна система.

image-browser-cloud-solution.png

Интернет браузър

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Освен това се нуждаете от тахограф с функция Remote Download на Continental VDO или Stoneridge.

Приложение MAN Driver

Приложението MAN Driver се грижи за свързването в мрежа на водачите, диспечера на автомобилния парк и сервиза. С приложението водачите на Вашите товарни автомобили разполагат винаги с: пътна помощ, помощ при контрола на потеглянето, управление на времената за шофиране, навигатор и т.н.

Към приложението MAN Driver

Essentials

Най-важната информация за превозните средства на едно място! С тази безплатна базова услуга Essentials знаете точното текущо местоположение на Вашия автомобилен парк и получавате подробна информация относно производителността на превозното средство, времената на шофиране и престой, както и средния разход на гориво.

Повече за Essentials

RIO Box

Телематичният хардуер за управление на Вашия автомобилен парк.
Ако мислите за дигитализацията на Вашия автомобилен парк, RIO Box е решението за това!

Повече за RIO Box