Вашият партньор за контрол над времената на шофиране и почивка

Всички дейности се вписват от Вашите водачи в пътните дневници. За съжаление обаче от бюрото си нямате контрол над действията и актуалните времена на шофиране и почивка. Това се отразява негативно не само върху планирането на използването, но може да доведе и до скъпоструващо неспазване на времето за шофиране. Но защо трябва да е толкова сложно? Timed Ви дава възможност да наблюдавате дигитално с точност до минута всички дейности. Въз основа на данните от картата на водача времената на шофиране, престой, почивка, готовност и работно време се изобразяват и запаметяват в прегледна таблица. Времената на шофиране на Вашите водачи на ден също се взимат под внимание, както и тези на седмица или на двойна седмица. Нашата услуга Timed ще Ви съдейства да постигнете ефективно планиране на маршрутите и поръчките.

Оптимизирано планиране на използването

Посредством точното до минути предаване на дейностите на водача можете да адаптирате планирането на поръчката и маршрутите индивидуално и ефективно.

Всичко в един поглед

Дейностите на водача се прехвърлят автоматично от RIO Box и се архивират на платформата за 90 дни.

Избягване на скъпоструващи нарушения на времената на управление

Оставащите времена на шофиране или почивка се показват прегледно. Така избягвате скъпоструващото неспазване на времената на шофиране.

timed_dialog_browser.png

Предаване и запаметяване на дейностите на водачите

Особено за диспечери с големи автопаркове е трудно да следят прегледно всички дейности на водачите. С нашата услуга Timed ще държите под око най-важните данни накуп. Всички дейности, които се отнася до времената за шофиране, престой, почивки, готовност и работа на Вашите водачи, се предават в реално време от RIO Box и на втори план се запаметяват на платформата RIO за 90 дни. Данните се актуализират ежеминутно, така че винаги сте информирани за актуалното състояние. По този начин имате удобен достъп до данните и можете да планирате своите курсове ефективно и без разходи, без да ставате от бюрото си. Намалете реалните транспортни разходи и ръчната обработка!

Времена на шофиране за ден, седмица и двойна седмици

В рамките на законово определените за водачите времена за шофиране и почивка трябва да се следят не само времената за отделните дни, но и тези, за една седмица или за една двойна седмица. Така се предотвратяват произшествия вследствие на преумора и преработване. За ефективно и коректно от правна гледна точка планиране на използването благодарение на запаметяването на данните Timed предоставя възможност да се видят не само времената на шофиране за деня, но и тези за предходните седмици. Така избягвате скъпи нарушения на разпоредбите относно времето за шофиране. Освен това е важно, че с Timed можете да гарантирате безопасността на Вашите шофьори и на всички участници в движението. Просто отворете платформата RIO и планирайте.

timed_sidebar_browser.png
timed_bars_browser.png

Прегледно изобразяване на Вашите данни

Всички дейности в един поглед! Дейностите на Вашите водачи се изобразяват автоматично с помощта на Compliant или под формата на обзор в „Монитор автопарк“. Така ще можете да виждате както напредващото, така и оставащото време от шофирането на Вашите водачи. Благодарение на функцията „филтър“ можете да филтрирате допълнително по дейности, времеви прозорци и превозни средства. За по-голяма прегледност всички дейности са оцветени. Можете да решите дали желаните дейности да бъдат изобразявани таблично, или като диаграма. Практичният преглед на всички дейности Ви осигурява оперативна безопасност за успешно и ефективно управление на автомобилния парк.

Изисквания

image-telematik-box.png

Телематична кутия

Бордови телематичен модул инсталиран и активиран в превозното средство.

image-devices.png

Съвременно крайно устройство

С интернет връзка и нова операционна система.

image-browser-cloud-solution.png

Интернет браузър

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Освен това се нуждаете от тахограф с функция Remote Download на Continental VDO или Stoneridge.

Дигитална добавена стойност за Вашия автопарк. Резервирайте сега и с фиксиран срок.

Вие се възползвате всеки ден от допълнителната ефективност и производителност на нашето разнообразие от цифрови услуги. Отсега нататък имате по-голям избор при резервацията: Не само можете да активирате много от нашите дигитални услуги за ден, както преди, но и с фиксирани срокове от 12 и 36 месеца. С нашите срочни договори печелите двойно: от атрактивни ценови предимства и от по-малко усилия при администрацията на Вашия автопарк!*

* допълнителни указания при резервацията.

MAN Driver приложение

Повреда? Няма начин. Винаги, когато е необходимо бързо подпомагане, MAN DriverApp е там, за да помогне. Например, при спешно повикване при повреда. Или при уведомление за щета. Той свързва водача, ръководителя на автопарка и на сервиза и показва пътя до най-близката сервизна база на MAN. Нашето приложение MAN DriverApp помага на водачите на MAN не само при авария. В зависимост от превозното средство и текущото използване, то предлага много допълнителни функции, които значително улесняват ежедневната работа на водача.

Към приложение MAN Driver

Телематични кутии

Лесна дигитализация на Вашия автопарк: Телематичните кутии позволяват ефективно управление на автопарка и ефективно използване на превозните средства за целия Ви автопарк.

Научете повече