Partner

NIC-place Connect

Вече използвате офертата на NIC GmbH? Тогава можете да разширите тази услуга с данни от нашата услуга. Всичко, от което се нуждаете, е акаунт при партньора, както и резервация на услугата Geo, и според необходимостта – услугата Timed.

Повече информация за партньорската услуга ще намерите тук.

Оферта на външен партньор

Все още не сте запознати RIO?

Тогава нека променим това.

Посетете нашия уебсайт и разберете там защо RIO като логистична платформа може да Ви помогне в трудните транспортни сделки.
Заедно можем да извървим пътя до Вашата дигитализирана фирма.

Научете повече сега