Teie partner sõidu- ja puhkeaja jälgimisel

Kõik tegevused kannavad teie juhid sõidupäevikusse. Ent kirjutuslaua tagant ei ole teil kahjuks nii kontrolli juhtide tegevuste ning praeguste sõidu- ja puhkeaegade üle. See kahjustab mitte ainult kasutamise planeerimist vaid võib põhjustada ka kulukaid sõiduaja rikkumisi. Aga miks nii keeruliselt? Timed pakub teile võimalust tutvuda kõigi tegevustega digitaalselt ja minutitäpsusega. Juhi kiipkaardi andmete põhjal esitatakse ja salvestatakse sõidu-, puhke-, pausi- valmisoleku- ja tööajad ülevaatlikus tabelis. Teie juhtide sõiduaegu päeva kohta võetakse samamoodi arvesse nagu nädala ja kahe nädala kohta. Meie teenusega Timed saavutate tõhusa teekonna ja tellimuse planeerimise.

Optimeeritud kasutamise planeerimine

Tänu juhi tegevuse minutitäpsusega ülekandmisele saate tellimuste ja teekonna planeerimist individuaalselt ja tõhusalt kohandada.

Ülevaade kõigest

Juhi tegevuse kannab RIO boks üle automaatselt ja see arhiveeritakse 90 päevaks platvormile.

Kulukate sõiduaja rikkumiste vältimine

Järelejäänud sõiduaega või pausiaega näidatakse ülevaatlikult. Vältige nii kulukaid sõiduaja rikkumisi.

timed_dialog_browser.png

Juhi tegevuse edastamine ja salvestamine

Eelkõige suure sõidukipargiga disponentidel on keeruline juhtide kõik praegused tegevused käepärast hoida. Meie teenusega Timed on teil kõige asjakohasemad andmed korraga silma all. Teie juhtide kõik tegevused seoses sõidu-, puhke-, pausi- valmisoleku- ja tööaegadega edastab RIO boks reaalajas ning need salvestatakse taustal RIO platvormile 90 päevaks. Andmeid uuendatakse kord minutis, nii olete alati kõigega kursis. Nii pääsete mugavalt oma kirjutuslaua tagant andmetele juurde ning saate hõlpsasti teekondi tõhusalt planeerida. Vähendage oma tegelikke transpordikulusid ja käsitsi tehtava töö koormust!

Sõiduaeg iga päeva, nädala ja kahe nädala kohta

Juhile kohustusliku seadusest tuleneva sõidu- ja puhkeaja raames peab arvesse võtma mitte ainult üksikute päevade aegu vaid ka ühe nädala ja kahe nädala omasid. Nii välditakse väsimusest ja ületöötamisest tingitud õnnetusi. Tõhusa ja õiguslikult õige kasutamise planeerimise jaoks pakub Timed tänu andmesalvestusele võimalust tutvuda nii ühe päeva sõiduaegade kui ka eelmiste nädalate omadega. Nii väldite sõiduaja eeskrjade kulukaid rikkumisi. Veelgi olulisem on võimalus tagada teenusega Timed teie juhtide ja kõigi liikluses osalejate ohutus. Avage lihtsalt RIO platvorm ja hakake planeerima.

timed_sidebar_browser.png
timed_bars_browser.png

Teie andmete ülevaatlik esitus

Ülevaade kõigist tegevustest! Teie juhtide tegevusi esitatakse automaatselt ülevaatlikult Compliant'i või sõidukipargi monitori abil. Te saate vaadata nii oma juhtide kulgevat kui ka järelejäänud sõiduaega. Tänu filtreerimisfunktsioonile saate lisaks filtreerida tegevuse, ajavahemiku ja sõidukite järgi. Paremaks arusaamiseks on kõik tegevused värvidega eristatud. Teie otsustate, kas soovitud tegevusi kuvatakse tabelina või diagrammina. Kõigi tegevuste praktiline ülevaade annab teile dispositsioonis kindluse eduka ja tõhusa sõidukipargi halduse heaks.

Eeltingimused

image-rio-box.png

RIO Box

Teil on vaja sõidukisse paigaldatud RIO Boxi.

image-devices.png

Kaasaegne lõppseade

Internetiühenduse ja uue operatsioonisüsteemiga.

image-browser-cloud-solution.png

Internetibrauser

Chrome, Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer 11.

Peale selle vajate remote downloadi funktsiooniga sõidumeerikut ettevõttelt Continental VDO või Stoneridge.

Rakendus MAN Driver

Rakendus MAN Driver tagab teabevahetuse juhi, sõidukipargi halduri ja töökoja vahel. Rakenduses on kõik veokijuhile vajalik alati käeulatuses: rikkeabi, väljasõitude kontrolli tugi, sõiduaja haldur, navigaator ja palju muud.

Täpsemalt rakenduse MAN Driver kohta

Essentials

Kiire ülevaade tähtsamatest sõidukiandmetest. Tasuta baasteenus Essentials hoiab teid kursis sõidukite täpse asukohaga ning edastab üksikasjalikku teavet sõidukite kasutamise, sõidu- ja seisuaegade ning keskmise kütusekulu kohta.

Lisateave teenuse Essentials kohta

RIO Box

Sõidukipargi haldamiseks kasutatav telemaatikariistvara.
Kui plaanite sõidukipargi digitaliseerimist, siis aitab seda teha RIO Box.

Lisateave RIO Boxi kohta