Ostukeskkond

Meie ostukeskkonnas on saadaval hulk erinevaid teenuseid. Leidke ideaalne lahendus transpordi- ja logistikaprotsesside uuenduslikuks korraldamiseks.

Sõiduki asukoha määramine

Sõidukipargi edukaks haldamiseks peab teile kui veokorraldajale olema alati kättesaadav teave sõidukite praeguste ja varasemate asukohtade kohta.

Geo

Geo salvestab teie viimase 25 kuu andmed üksikasjaliku sõiduajaloo abil. Optimeerige oma veoautode marsruudi planeerimist: Point of Interesti ja Geofence’i funktsiooniga luuakse teie tellimuste jaoks täiuslikud marsruudid.


Geo Data Flow

Geo Data Flow abil saate lihtsasti sõidukiandmed, näiteks selle asendi või läbisõidu, mida RIO kaudu kogutakse, enda valitud süsteemi integreerida.

Geo Data Flow on API/liidestoode Geolt

RIO ja selle partnerid

Kas te sooviksite integreerida RIO poolt kogutud läbisõidu- ja marsruudiplaneerimisandmed võimalikult tõhusalt ka teistesse süsteemidesse?

Kasutage oma andmeid enamaks ja saage kasu meie partnerite võrgustikust!

Ökonoomne sõitmine

Tänu põhjalikele analüüsidele saate võrrelda juhtide sõidustiili turvalisust ja säästlikkust, et nende oskusi juhikoolituste abil parandada.

Perform

Perform pakub tähendusrikkaid sõidukianalüüse ja võimaldab koostada võrreldavaid juhihinnanguid oma sõidukipargis. Nii saate tuvastada ebaökonoomset sõiduviisi ja sihipärastelt tõsta oma juhtide tulemuslikkust.


RIO ja selle partnerid

Kas te sooviksite oma sõidukipargi kuluvosade ja hoolduse kulusid või emissiooni vähendada?

Kasutage oma andmeid enamaks ja saage kasu meie partnerite võrgustikust!

Digitaalne sõidukipargi haldus MANi sõidukitele

Optimeerige MANi sõidukite kasutegurit ja säästlikkust MANi digiteenustega.

Täpsemalt platvormi MAN DigitalServices kohta
Marsruutide ja tellimuste planeerimine

Optimeerige transpordi- ja logistikaprotsesse meie pakutavate erinevate teenustega marsruutide ja tellimuste haldamiseks.

WebTMS

Võtke vastu ja jälgige transporditellimusi WebTMSiga. Toetage seejuures tootmisprotsesside kavandamist väärtusliku läbipaistvusteabe abil.

Registreerige RIO platvormil või logige WebTMSi kasutamiseks sisse.

RIO ja selle partnerid

Kas te sooviksite marsruudiplaani muudatuste tegemise ja koordineerimise lihtsamaks muuta?

Kasutage oma andmeid enamaks ja saage kasu meie partnerite võrgustikust!

Meie partnerid

Soovime koos oma partneritega teie heaks rohkem teha. Ühiselt muudame teie ekspedeerimistegevuse veel tõhusamaks ja jätkusuutlikumaks.

Kõik RIO partnerid
Sõidumeerikute ja aja haldus

Meie jaoks on oluline teie õiguslik kaitstus – koostame teile vajaliku ülevaate sõidumeerikute ja juhikaartide andmetest.

Compliant

Sõidumeeriku ja juhi kiipkaartide andmed igal ajal ja kõikjal saadaval? Pole probleem – Compliant* võimaldab teie andmete automaatset allalaadimist ja salvestamist kaugjuurdepääsuga.

Pole saadaval mudelile MAN Lion's City E

Timed

Teenusega Timed on teil oma juhtide kõik tegevused nagu sõidu- ja puhkeajad reaalajas kontrolli all. Tänu sõiduaegade tabeli kujul ülevaatele päeva, nädala ja kahe nädala kohta saab kulukaid sõiduaja rikkumisi vältida.


Timed Data Flow

Kas soovite oma juhi tegevused ning sõidu- ja puhkeajad integreerida enda valitud süsteemi? Ei ole probleemi – Timed Data Flow muudab selle nüüd võimalikuks.

Timed Data Flow on API/liidestoode Timedilt

RIO ja selle partnerid

Kas te sooviksite koostada kuluaruandeid või rikkumiste analüüse ainult ühe nupuvajutusega?

Kasutage oma andmeid enamaks ja saage kasu meie partnerite võrgustikust!

Hoolduse ja remondi haldus

Sõidukipargi korrapärane hooldamine on vajalik liiklusohutuse tagamiseks. Meie teenuseid kasutades on teil alati ülevaade hoolduste hetkeseisust.

MAN ServiceCare S

MAN ServiceCare S-i abil on teil ja MANi teeninduspunktil teie MANi ja NEOPLANi sõidukipargi hoolduse seisundist alati ülevaade olemas. Teie eelistatud MANi teeninduspunkt koondab teie sõidukite hooldusvajadused ning korraldab teie eest hooldustähtaegu. Lisaks saate tehnorikke korral tänu sõiduki kaugdiagnostikale optimeeritud tuge.

MAN ServiceCare S-i saadavus ja teenuse maht oleneb sõiduki mudelist.

MAN ServiceCare M

MAN ServiceCare M-iga saate lisaks MAN ServiceCare S-ile kasutada veelgi rohkem eeliseid, mis võimaldavad läheneda hooldus- ja remonttööde haldamisele veelgi individuaalsemalt: muuhulgas saate täpsemat teavet sõidukite üksikute komponentide, täitetasemete ja muu kohta.

MAN ServiceCare M-i saadavus ja teenuse maht oleneb sõiduki mudelist.

Would you like to have RIO explained?

Arrange a callback with our sales team.