1. Γενικές πληροφορίες

α) Υποδείξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η προστασία των δικαιωμάτων απορρήτου σας κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σημαντική για την TB Digital Services GmbH (TBDS) . Η TBDS είναι θυγατρική εταιρεία της TRATON SE. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία εδρεύει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Επιπλέον, η TB Digital Services GmbH έχει δεσμευτεί για την ολοκληρωμένη και συνεκτική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω δεσμευτικής οδηγίας. Έτσι διασφαλίζεται εντός της TB Digital Services GmbH παγκοσμίως ένα επίπεδο προστασίας συγκρίσιμο με αυτό που εφαρμόζεται στη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, οι υπάλληλοί μας δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας και προστασίας των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

β) Υπεύθυνος επεξεργασίας και υπεύθυνος επικοινωνίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων για τα δεδομένα σας είναι η TBDS.
Για γενικές ερωτήσεις και ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπεύθυνο επικοινωνίας μέσω e-mail: datenschutz@rio.cloud

Ή ταχυδρομικά:

TB Digital Services GmbH
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München

2. Πληροφορίες σχετικά με τις αγγελίες θέσεων RIO

α) Σελίδα επαγγελματικής σταδιοδρομίας
Με την παρούσα σημείωση περί προστασίας δεδομένων σάς ενημερώνουμε πώς και ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε όταν επισκέπτεστε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία Σελίδα επαγγελματικής σταδιοδρομίας

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Στόχος της σελίδας επαγγελματικής δραστηριότητας είναι να δημοσιοποιεί πληροφορίες για κενές θέσεις στην TBDS.

β) Καταγραφή γενικών πληροφοριών
Όταν επισκέπτεστε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία, συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες γενικής φύσης. Αυτές οι πληροφορίες περιέχουν π.χ. τον τύπο του προγράμματος περιήγησης στο web, το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, τα ονόματα τομέας του παρόχου υπηρεσιών Internet παρόμοια στοιχεία. Πρόκειται αποκλειστικά για πληροφορίες που δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το άτομο σας. Επιπλέον, αυτά τα δεδομένα δημιουργούνται επίσης κατά την πρόσβαση σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο στο Διαδίκτυο. Επομένως, δεν πρόκειται για κάποια ειδική λειτουργία αυτής της σελίδας επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Αυτός ο τύπος πληροφοριών συλλέγεται μόνο ανώνυμα και αξιολογείται στατιστικά από εμάς. Όσο καλύτερα κατανοούμε τις επιθυμίες σας, τόσο πιο γρήγορα θα βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες. Περαιτέρω και λεπτομερείς πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα περί προστασίας δεδομένων.

γ) Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται όταν εσείς τα διαθέτετε σε εμάς π.χ. στο πλαίσιο της εγγραφής.

δ) Ασφάλεια
Τα δεδομένα σας προστατεύονται βασικά από την TBDS μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας για την αποτροπή τυχαίας ή εκ προθέσεως κατάχρησης, απώλειας, καταστροφής ή προσπέλασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας, όπως για παράδειγμα η κρυπτογράφηση δεδομένων, βελτιώνονται τακτικά σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

ε) Σύνδεσμοι προς διαδικτυακές τοποθεσίες άλλων παρόχων
Η διαδικτυακή τοποθεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς διαδικτυακές τοποθεσίες άλλων παρόχων. Τη στιγμή της σύνδεσης, η TBDS ήταν πεπεισμένο ότι οι απευθείας συνδεδεμένες σελίδες ήταν απαλλαγμένες από παράνομο περιεχόμενο. Ωστόσο, η TBDS δεν επηρεάζει το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων και δεν μπορεί να τις παρακολουθεί συνεχώς. Επομένως, ηTBDS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων που άλλαξαν μετά τη δημιουργία του συνδέσμου. Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων δεν ισχύει για τις συνδεδεμένους διαδικτυακές τοποθεσίες άλλων παρόχων.

στ) Cookies
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται βρίσκονται στη σελίδα Cookie.

3. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης RIO

α) Ανοιχτές θέσεις και αιτήσεις
Για να ενημερώνεστε για ανοιχτές θέσεις δεν χρειάζεται να παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Λαμβάνονται μόνο τα δεδομένα που αναφέρονται στο σημείο 2β).

Μέσω της σελίδας επαγγελματικής σταδιοδρομίας δεν μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση των τρεχουσών ανοιχτών θέσεων. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τις μεμονωμένες προσφορές θέσεων, για να μεταβείτε στην ακριβή περιγραφή θέσης, την οποία μπορείτε και να την κατεβάσετε ως έγγραφο pdf.

Όταν κάνετε αίτηση για μία θέση ή θέλετε να στείλετε μια αίτηση από μόνοι σας, θα βρείτε πληροφορίες για αυτό στις περιγραφόμενες αγγελίες θέσεων.

Εάν θέλετε να μας στείλετε έγγραφα αίτησης από μόνοι σας μέσω e-mail, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση e-mail people@rio.cloud.

Μόλις λάβουμε τα έγγραφα της αίτησής σας, θεωρούμε δεδομένο ότι γνωρίζετε αυτήν την πολιτική απορρήτου που ισχύει για τη διαδικασία αίτησης RIO.

β) Νομική βάση για την επεξεργασία
Νομική βάση για τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων είναι η χρήση των στοιχείων σας μέσω της TBDS για την απόφαση σχετικά με την αιτιολόγηση μιας σχέσης απασχόλησης μαζί σας (§ 26 παρ. 1 πρότ. 1 BDSG).

γ) Σκοπός περιορισμός της χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα του προφίλ και της αίτησης αποκλειστικά για τη διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο της θέσης προς συμπλήρωση.

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να προβληθούν από συνδεδεμένες εταιρείες της TBDS και από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που καθιστούν βασικές υπηρεσίες ΙΤ, όπως εφαρμογές e-mail και διακομιστές αρχείων, διαθέσιμα και τεχνικώς λειτουργικά. Με αυτές τις εταιρείες έχουν υπογραφεί συμβάσεις προστασίας δεδομένων, για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων.

δ) Αποθήκευση και διαγραφή δεδομένων
Τα δεδομένα της αίτησης είναι απαραίτητα για ένα συγκεκριμένο, πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, για να είναι δυνατή η εφαρμογή, η εξάσκηση ή προάσπιση νομικών αξιώσεων. Βασιζόμαστε για αυτό στο άρθ. 17 παρ. 3 στοιχείο ε DS-GVO).

Για να μπορείτε να υπερασπίσετε τον εαυτό σας σε περίπτωση ανάγκης ενάντια σε αβάσιμες αξιώσεις και προσφυγές για ζημιές σύμφωνα με τον Γενικό νόμο για την ίση μεταχείριση (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)), τα έγγραφα αίτησης διατηρούνται ακόμα και μετά την έκδοση απόρριψης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι αξιώσεις εξαιτίας μιας παραβίασης στην απαγόρευση των διακρίσεων στο πλαίσιο μιας αίτησης πρέπει να εγείρονται σύμφωνα με το § 15 παρ. 4 AGG γραπτώς εντός προθεσμίας δύο μηνών μετά την πάροδο της απόρριψης. Μια προσφυγή για ζημιά σύμφωνα με το § 15 AGG πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με το § 61b παρ. 1 του νόμου για τα εργατικά δικαστήρια (ArbGG) γραπτώς εντός τριών μηνών μετά τη έγερση της αξίωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τυχόν καθυστερήσεις ή απουσίες κατά την παράδοση των απορρίψεων και κατά την έγερση των αξιώσεων ή των παραπόνων, φυλάσσουμε τα στοιχεία των αιτούντων για ακόμα δύο μήνες.

Η πλήρης και αμετάκλητη διαγραφή των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται έξι μήνες μετά την αποστολή της απόρριψης στον αιτούντα.

Για τους αιτούντες που λαμβάνουν θετική απάντηση, τα στοιχεία και τα έγγραφα της αίτησης καθίστανται κομμάτι του ατoμικού φακέλου τoυ υπάλληλου.

4. Τα δικαιώματά σας

Πέραν του δικαιώματος ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα που σας αφορούν και διόρθωσης των δεδομένων σας, έχετε επίσης δικαίωμα, εκτός εάν αυτό αντικρούει στη νομοθεσία, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, καθώς και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Επιπλέον, έχετε στη διάθεσή σας το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.

Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε δώσει. Η εναντίωση δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της απόσυρσής της.

Για την ανάκληση της συγκατάθεσης ή των δικαιωμάτων σας σχετικά με τα δεδομένα σας, απευθυνθείτε στη διεύθυνση people@rio.cloud.

Σε περίπτωση διαμαρτυρίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με μια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Στη Βαυαρία αυτό είναι το Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (Βαυαρική Υπηρεσία Ελέγχου Προσωπικών Δεδομένων) (εν συντομία BayLDA).

5. Επιφύλαξη

Προκειμένου να ανταποκριθεί στη συνεχή ανάπτυξη του Διαδικτύου, η TBDS μπορεί να προσαρμόσει αυτές τις υποδείξεις προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.

Έκδοση: Ιούνιος 2021.