Telematics boxes

Efficient fleet management made easy

The telematics boxes act as an interface between your vehicles and the RIO platform. They transmit relevant vehicle data, which is made available to the fleet manager in the form of digital services. This enables digital, efficient fleet management and the best possible vehicle deployment for the entire fleet.

By registering your vehicles on the RIO platform, you can use our digital services easily and flexibly: via the RIO platform, you activate free services for your vehicles, for example MAN ServiceCare S. In addition, you can choose from a wide range of bookable services and subscribe to them as required.

Live-data via mobilt internett

Med telematikkboksene mottar du aktuelle kjøretøydata for effektiv flåtestyring i sanntid.

Omfattende telematikktjenester

Du kan fleksibelt bestille et stort antall digitale tjenester via Marketplace – noen tjenester tilbys deg gratis.

Standard i alle MAN-kjøretøy

Med telematikkboksene drar du nytte av de digitale tjenestene til RIO-plattformen i alle MAN-kjøretøyer.

Telematikbox_2.png

Hva er telematikkbokser?

Telematikkboksene for lastebiler, busser og varebiler er kraftige kjøretøy-styreenheter. Når de er installert, trenger du ikke lenger å bekymre deg for ekstra maskinvare.

Telematikkboksene opprettholder hele tiden forbindelsen mellom kjøretøyet og RIO-plattformen. Data samles inn fra enten CAN-bussen eller FMS-grensesnittet til ditt kjøretøy og overføres til plattformen. Via mobilnettet (2G, 3G, 4G) sendes f.eks. drivstofforbruk, vedlikeholdsinformasjon eller nåværende posisjon til RIO-plattformen.

Som med enhver komponent i et nyttekjøretøy, er vedlikehold også her et viktig tema. Du trenger imidlertid ikke å skaffe dette, fordi programvaren til telematikkboksen din oppdateres automatisk Over-the-Air.

RIO-boks
Telematikkboks for lastebiler og busser
MAN Telematikkboks
Telematikkboks for varebil
KjøretøytilgjengelighetLastebiler og busser av alle merkerMAN varebil

Standard

*Unntak MAN TGM, MAN TGL og MAN TGS chassis
**Unntak MAN buss-chassis
***Unntak MAN eTGE og kjøretøy uten radio eller klargjøring for radio

Standard siden 01.01.2018*
i alle Euro 6c MAN lastebiler


Standard siden 01.10.2019**
i alle MAN busser

Standard fra modellår 2021***
i alle MAN TGE

Teknologi for dataoverføringMobilnett (2G, 3G, 4G)Mobilnett (2G, 3G, 4G)
MAN Driver-app

Veiuhell? Sånt passer aldri. Ved behov for rask hjelp er det nyttig å ha MAN Driver-appen. For eksempel når man må tilkalle veihjelp. Eller i forbindelse med skademeldingen. Appen knytter sammen sjåfør, flåteleder og verksted og viser vei til nærmeste MAN-punkt. Men det er ikke bare i nødssituasjoner at MAN Driver-appen er god å ha. Den har flere omfattende funksjoner som passer til kjøretøyet og det aktuelle bruksområdet og gjør arbeidsdagen betydelig enklere for sjåføren.

Til MAN Driver-appen