Telematikkbokser

Effektiv flåtestyring gjort enkelt

Telematikkboksene fungerer som grensesnitt mellom kjøretøyene dine og RIO-plattformen. De overfører relevante kjøretøydata som flåteansvarlig får tilgang på i form av digitale tjenester. Da blir det mulig med digital, effektiv flåtestyring og best mulig bruk av alle kjøretøyene i hele flåten.

Ved å registrere kjøretøyene dine på RIO-plattformen kan du enkelt og fleksibelt ta i bruk de digitale tjenestene våre: På RIO-plattformen kan du aktivere gratis tjenester for kjøretøyene, for eksempel MAN ServiceCare S. I tillegg kan du velge blant en rekke andre tjenester og abonnere på disse etter behov.

Live-data via mobilt internett

Med telematikkboksene mottar du aktuelle kjøretøydata for effektiv flåtestyring i sanntid.

Omfattende telematikktjenester

Du kan fleksibelt bestille et stort antall digitale tjenester via Marketplace – noen tjenester tilbys deg gratis.

Standard i alle MAN-kjøretøy

Med telematikkboksene drar du nytte av de digitale tjenestene til RIO-plattformen i alle MAN-kjøretøyer.

Telematikbox_2.png

Hva er telematikkbokser?

Telematikkboksene for lastebiler, busser og varebiler er kraftige kjøretøy-styreenheter. Når de er installert, trenger du ikke lenger å bekymre deg for ekstra maskinvare.

Telematikkboksene opprettholder hele tiden forbindelsen mellom kjøretøyet og RIO-plattformen. Data samles inn fra enten CAN-bussen eller FMS-grensesnittet til ditt kjøretøy og overføres til plattformen. Via mobilnettet (2G, 3G, 4G) sendes f.eks. drivstofforbruk, vedlikeholdsinformasjon eller nåværende posisjon til RIO-plattformen.

Som med enhver komponent i et nyttekjøretøy, er vedlikehold også her et viktig tema. Du trenger imidlertid ikke å skaffe dette, fordi programvaren til telematikkboksen din oppdateres automatisk Over-the-Air.

RIO-boks
Telematikkboks for lastebiler og busser
MAN Telematikkboks
Telematikkboks for varebil
KjøretøytilgjengelighetLastebiler og busser av alle merkerMAN varebil

Standard

*Unntak MAN TGM, MAN TGL og MAN TGS chassis
**Unntak MAN buss-chassis
***Unntak MAN eTGE og kjøretøy uten radio eller klargjøring for radio

Standard siden 01.01.2018*
i alle Euro 6c MAN lastebiler


Standard siden 01.10.2019**
i alle MAN busser

Standard fra modellår 2021***
i alle MAN TGE

Teknologi for dataoverføringMobilnett (2G, 3G, 4G)Mobilnett (2G, 3G, 4G)
MAN Driver-app

Veiuhell? Sånt passer aldri. Ved behov for rask hjelp er det nyttig å ha MAN Driver-appen. For eksempel når man må tilkalle veihjelp. Eller i forbindelse med skademeldingen. Appen knytter sammen sjåfør, flåteleder og verksted og viser vei til nærmeste MAN-punkt. Men det er ikke bare i nødssituasjoner at MAN Driver-appen er god å ha. Den har flere omfattende funksjoner som passer til kjøretøyet og det aktuelle bruksområdet og gjør arbeidsdagen betydelig enklere for sjåføren.

Til MAN Driver-appen