man-logo-badge.svg

This video is provided by Youtube. Your cookie setting prevent to show it. Do you want to watch the video regardless?

Registrer deg gratis på RIO-plattformen eller logg på, for å se hvilke Over-the-Air-funksjoner som er tilgjengelige for ditt kjøretøy.

Effektivitet

Over-the-air-funksjoner som, avhengig av bruksområde, optimaliserer effektiviteten til ditt kjøretøy ytterligere.

MAN OnlineTraffic

Med våre sanntidsdata om den nåværende trafikksituasjonen kan ruten planlegges effektivt og raskt tilpasses ved behov.

MAN MapUpdate

Med vårt nåværende nyttekjøretøyspesifikke kartmateriale kan ruten planlegges effektivt og enkelt.

MAN TipMatic Efficiency

Med vårt kjøreprogram for økonomisk kjøring i normaldrift brukes automatisk en drivstoffbesparende girstrategi i kjøretøyet.

MAN TipMatic Efficiency Plus

Vårt kjøreprogram for spesielt økonomisk kjøring muliggjør en ekstremt drivstoffeffektiv girstrategi i normal drift og deaktiverer manuell oppgiring og nedgiring samt kickdown-funksjonen.

MAN TipMatic Performance

Vårt kjøreprogram for dynamisk kjøring og akselerasjon øker motorkraften og reduserer hastighetstapet i stigninger.

MAN TipMatic Manoeuvre

Vårt kjøreprogram for enkel manøvrering muliggjør nøyaktig kraftdosering, for eksempel når man nærmer seg lasteramper, semitrailere eller tilhengere.

MAN TipMatic Tanker

Vårt kjøreprogram for transport av væsker muliggjør stabil kjøring med høye lasttyngdepunkt.

MAN TipMatic Offroad

Vårt kjøreprogram for optimal terrengbruk sikrer maksimalt veigrep i bratte stigninger og øker motorens bremseeffekt i helninger.

MAN EfficientRoll

Med vår GPS-styrte rullefunksjon brukes kjøretøyets fart helninger for å spare drivstoff.

MAN EfficientCruise

Vår GPS-cruisecontrol beregner alltid den optimale kjørehastighets- og girskiftstrategien og sikrer jevn, konsistent drivstoffbesparende kjøring.

Med MAN EfficientCruise er MAN EfficientRoll allerede inkludert.

MAN IdleShutdown

Vår drivstoffbesparende motoravstengning slår automatisk av motoren etter fire minutter på tomgang.

MAN KickdownDeactivation

Med vår kickdown-deaktivering er akselerert, drivstoffkrevende nedgiring ikke lenger mulig.

Kickdown-deaktivering optimerer kjøreprogrammet MAN TipMatic Efficiency.

Sikkerhet

Over-the-Air-funksjoner som støtter sjåføren i å overholde juridiske krav og gjøre veitrafikken tryggere.

MAN TimeInfo

Visningen av kjøretid viser tydelig informasjon fra fartsskriveren om kjøre- og skiftetider på displayet til kombiinstrumentet.

MAN TimeControl

Vår kjøretidsvakt beregner data fra fartsskriveren med de juridiske kravene og varsler aktivt sjåføren om gjeldende relevante kjøre- og hviletider, gjenværende tidskvoter og kommende pauser.

Med MAN TimeControl er MAN TimeInfo allerede inkludert.

Komfort

Over-the-Air-funksjoner som øker kjørekomforten og forenkler førerhverdagen.

MAN LanguagePackage

Med vår infotainmentsystem språkpakke kan displayet for kombiinstrumentet og mediesystemet vises på flere språk.

MAN LanguageRecognition

Ved hjelp av vår språkgjenkjenning viser kjøretøydisplayet automatisk det språket som er lagret på sjåførkortet.

Kostnadsfri aktivering for kunder med kjøretøy-salgskode “0P4FG Automatisk språkgjenkjenning via sjåførkort”

MAN SecondPhone

Med vår avanserte administrasjon av mobilenheter kan to smarttelefoner pares samtidig med MAN Mediasystem Advanced.

MAN EfficientRoute

Med vårt omfattende kartmateriell og sanntidsdata om den nåværende trafikksituasjonen samt informasjon om priser for parkering og drivstoff kan ruten planlegges effektivt og raskt tilpasses om nødvendig.

MAN OnlineNews

Nyhetene og væroppdateringene holder alltid sjåføren oppdatert.

Sie möchten mehr erfahren?