Carrier Hub

Pålitelig transport av varer og gods er en vesentlig del av logistikken. Med vår Carrier Hub kan du samarbeide med speditørene og oppnå transparens gjennom hele transportsprosessen – fra overføring av transportoppdrag til oppdragsbekreftelse, flere transportstatuser og ankomst på anlegget.

desktop_right_carrier_hub.png

Transportoppdrag – digitalt og transparent

Med Carrier Hub fra RIO kan du på enkelt vis overføre transportoppdrag digitalt til speditørene. De mottar melding om nye transportoppdrag direkte på e-post – transparent og raskt.

Transportkonsepter som støttes
  • Fulle og tomme beholdere
  • Direkte last / direkte trafikk / Full truck loads (FTL)
  • Regional speditør / Less than a truck loads (LTL)
  • Konsolidierings-/crossdock-prosesser, milkruns, deliveryruns (samle- og distribusjonstrafikk)
  • Nødprosesser/spesialkjøring
Grensesnitt som støttes
  • RIO WebSCM
  • REST API for speditører
  • UN/EDIFACT (EDI) grensesnitt – type DESADV, VDA4933 (T1-T4)

Alltid oversikt over forsyningskjeden!

Effektiv forsyningskjedestyring krever en detaljert oversikt over alle trinn i forsyningskjeden.

browser_feature_a_carrier_hub.png

Oppdragsbekreftelser
Motta løpende oppdragsbekreftelser fra speditørene og oppnå mer planleggingssikkerhet helt fra starten.

Henteinformasjon
Motta informasjon om tidsvinduer for henting og planlagt transportmiddel (lastebilens registreringsnummer), slik at prosessen på hentestedet går smidig for seg og varene mottas punktlig.

Informasjon knyttet til forsyningsstyring
Motta bestillingsinformasjon vedrørende tidsvinduer fra forsyningsstyringen som en del av oppdragsbekreftelsene.

Informasjon om oppdeling av last
Få tidlig informasjon om eventuell oppdeling av lasten dersom speditøren har til hensikt å fordele transporten på flere transportmidler.

Oversikt over fordelene

RIO er der for alle

RIO har ikke bare løsninger for transportører. For å ivareta vår helhetlige tilnærming og sikre smidige prosesser mellom alle ledd i forsyningskjeden, tilbyr vi analogt med Carrier Hub også en løsning for leverandører – Supplier Hub – så vel som for Outbound-prosesser – Outbound Order Book.

RIO er laget for DEG!

Du synes dette ser interessant ut, og du ønsker mer, uforpliktende informasjon? Ta kontakt med oss i dag!

Ta kontakt nå