OCHRONA DANYCH.

Wskazówki dotyczące ochrony danych

Ochrona praw osobistych podczas przetwarzania danych osobowych jest dla firmy TB Digital Services GmbH (TBDS) bardzo istotną kwestią. Przetwarzanie danych osobowych zbieranych podczas wizyty na naszej witrynie internetowej następuje zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju, w którym siedzibę ma jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych.

1. Zbieranie anonimowych danych dotyczących użytkowania

Podczas Państwa wizyty na naszej witrynie internetowej nasze serwery standardowo zapisują Państwa adres IP oraz domenę, z której nastąpił dostęp, datę i godzinę wizyty, stronę internetową, którą Państwo odwiedzają, a także informacje techniczne dotyczące wizyty (metoda http, wersja http, kod statusu http, długość przesyłanych danych, używana przeglądarka).

W przypadku zalogowania się na naszej witrynie internetowej jako użytkownik, dodatkowo zapisany zostanie numer ID użytkownika niezbędny do rejestracji.

Podczas korzystania z naszych aplikacji internetowych mogą być też zapisywane informacje niezbędne do efektywnego korzystania z aplikacji.

2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są zbierane tylko w przypadku, gdy zostaną nam przez Państwa udostępnione np. w ramach rejestracji, ankiety, konkursu lub w celu realizacji umowy.

3. Sprecyzowanie celu wykorzystywania i przekazywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały nam przekazane. Ponadto żadne dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane będą przekazywane instytucjom państwowym i urzędom wyłącznie w ramach wiążących przepisów krajowych. Nasi pracownicy są przez nas zobowiązani do zachowania poufności oraz do ochrony przekazywanych danych osobowych.

4. Prawo do odwołania

Jeśli wyrazili Państwo w którejś z naszych aplikacji zgodę na wykorzystywanie Państwa danych w celu otrzymywania informacji o przedsiębiorstwie i produkcie, w każdej chwili mogą Państwo odwołać daną zgodę ze skutkiem na przyszłość.

5. Prawo do informacji, prawo do poprawienia

Firma TBDS udzieli na żądanie pisemnej informacji o tym, czy i jakie Państwa dane osobowe są u nas zapisane. Jeśli mimo starań o prawidłowość i aktualność danych dysponujemy nieprawidłowymi informacjami, zostaną one niezwłocznie skorygowane zgodnie ze wskazówkami przesłanymi na piśmie.

6. Bezpieczeństwo

Firma TBDS chroni dane, korzystając ze środków technicznych i organizacyjnych, aby zapobiec przypadkowej lub celowej zmianie danych, ich utracie, zniszczeniu lub dostępowi do nich przez nieuprawnione osoby. Podejmowane przez nas środki bezpieczeństwa, jak np. szyfrowanie danych, są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

7. Odnośniki do stron internetowych innych usługodawców

Nasza witryna internetowa może zawierać odnośniki do stron internetowych innych usługodawców. W chwili zamieszczenia odnośnika firma TBDS upewnia się, że strona, do której on prowadzi, nie zawiera nielegalnych treści. TBDS nie ma jednak wpływu na treści podane na stronach, do których zamieszcza odnośniki, i nie może ich stale sprawdzać. Dlatego firma TBDS nie ponosi odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą odnośniki, a które zostaną zmienione po ich zamieszczeniu. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nie dotyczy stron internetowych innych usługodawców, do których prowadzą zamieszczone odnośniki.;

8. Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczane na Państwa komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Większość przeglądarek jest ustawiona w taki sposób, że pliki cookie są akceptowane automatycznie. Istnieje jednak możliwość dezaktywowania tej funkcji w przeglądarce. TBDS używa plików cookie w celu sprawniejszego, bezpieczniejszego i wygodniejszego dla użytkowników prezentowania oferty. Nasze pliki cookie nie zawierają danych osobowych. Stosowane przez nas pliki cookie to tak zwane „cookie sesyjne”. Po zakończeniu wizyty na witrynie są one automatycznie usuwane. Oczywiście możliwe jest przeglądanie naszej witryny internetowej także bez plików cookie. Może to jednak powodować ograniczenie funkcjonalności naszej oferty.

9. Zastrzeżenie

Aby nadążyć za ciągłym rozwojem Internetu, firma TBDS może w każdej chwili dostosować niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych z uwzględnieniem wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Google Analytics i Google

Nasza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej oferowanej przez firmę Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics również stosuje pliki cookie. Chodzi przy tym o pliki cookie wysyłane przez Google (pliki cookie Google Analytics), a także tak zwane cookie od dostawców zewnętrznych (pliki cookie DoubleClick). Dane uzyskane przez te pliki cookie, dotyczące korzystania z tej witryny internetowej (łącznie z adresem IP), będą przekazywane na serwer firmy Google, Inc. w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Google wykorzysta te informacje do przeanalizowania dla nas Państwa sposobu korzystania z witryny internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie oraz do realizowania dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz Internetu, w szczególności funkcji reklamy internetowej, takich jak remarketing, sprawozdania dotyczące wpływu w sieci reklamowej Google, integracja DoubleClick Campaign.

Manager lub sprawozdania Google Analytics dotyczące cech demograficznych i zainteresowań. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to prawnie wymagane lub gdy osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie połączy Państwa adresu IP z innymi danymi Google.

Korzystając z tej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie zgromadzonych przez Google danych w opisany powyżej sposób i w wymienionym powyżej celu. Zwracamy uwagę na to, że w celu poprawy ochrony danych nasza witryna internetowa korzysta z usługi Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. W związku z tym adresy IP są zapisywane i przetwarzane tylko w skróconej formie. Tym samym bezpośrednia identyfikacja osobista podczas analizy korzystania z naszej witryny internetowej jest wykluczona. Mogą Państwo odrzucić pliki cookie Google Analytics poprzez rozszerzenie przeglądarki. Tym samym mogą Państwo skorzystać z prawa do odmowy gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość. W tym celu można zainstalować do przeglądarki dodatek dezaktywujący Google Analytics. Pozwoli on zapobiec zapisywaniu informacji o Państwa wizytach na witrynie internetowej przez Google Analytics.

Więcej informacji oraz wskazówki dotyczące pobierania i instalacji tego dodatku dezaktywacyjnego można znaleźć na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Alternatywnie oraz uzupełniająco dla użytkowników urządzeń mobilnych można skorzystać z pliku cookie typu „opt-out”. Prosimy skorzystać z poniższego linku, wówczas zostanie przesłany jeden plik cookie i Państwa dane nie będą więcej zapisywane przez Google Analytics. Prosimy kliknąć tutaj, aby wykluczyć zapisywanie danych przez Google Analytics.

Można dezaktywować Google Analytics dla reklamy internetowej i dostosować wyświetlanie w sieci reklamowej Google, korzystając z ustawień wyświetlania: https://www.google.de/settings/ads

11. Wykorzystywanie bazy danych Geolite2 do geolokalizacji

Na tej witrynie internetowej jest wykorzystywana baza danych GeoLite2, udostępniona przez firmę MaxMind Inc. i hostowana przez TBDS. W bazie danych GeoLite2 do używanych adresów IP przyporządkowywane są przybliżone dane dotyczące lokalizacji/geolokalizacji na podstawie kraju pochodzenia adresu IP. Hostowana przez TBDS baza danych GeoLite2 ustali Państwa kraj pochodzenia na podstawie adresu IP w celu poprawy wyników wyszukiwania, dostarczenia Państwu wymaganych informacji i domyślnego ustawienia określonej, dopasowanej do Państwa konfiguracji witryny internetowej, dzięki czemu wizyta na naszych stronach będzie przyjemniejsza (np. ustawienia języka). Żadne dane osobowe nie są przy tym przekazywane osobom trzecim.

12. Informacje dotyczące reklamy internetowej bazującej na indywidualnym sposobie korzystania ze stron

Reklama internetowa bazująca na indywidualnym sposobie korzystania ze stron, zwana także targetowaniem, umożliwia reklamodawcom przyporządkowanie użytkowników do grupy docelowej konkretnej oferty promocyjnej. Przy pomocy tej informacji możliwe jest wyświetlanie użytkownikowi reklamy dostosowanej do jego potrzeb.

W tym celu, z pomocą platformy QUISMA Media Platform (QMP) udostępnionej przez firmę QUISMA GmbH, Rosenheimer Straße 145d, 81671 München, dane na naszej witrynie internetowej są gromadzone i zapisywane w formie zanonimizowanej. Kiedy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową, na Państwa komputerze zapisywany jest plik cookie. Zapisywane są przy tym informacje o aktywności na odwiedzanych stronach internetowych (np. zachowanie w Internecie, odwiedzane podstrony ofert internetowych, klikane banery reklamowe itp.). Z tych danych tworzone są opatrzone pseudonimem profile użytkowania, które nie dopuszczają możliwości powiązania z Państwa osobą, a tym samym identyfikacji osobistej.

Kiedy odwiedzają Państwo inne strony internetowe, których operatorzy współpracują z firmą QUISMA GmbH lub jej partnerami, możliwe jest wyświetlanie konkretnej oferty reklamowej zawierającej istotne dla Państwa treści.

Opisana powyżej procedura to tak zwany retargeting, polegający na tym, że plik cookie zawierający odpowiednie informacje umożliwia anonimowe rozpoznawanie Państwa przeglądarki, a tym samym odpowiednie przyporządkowanie na zewnętrznych stronach internetowych.

Więcej informacji na temat zastosowanej technologii oraz ochrony danych można znaleźć na następującej stronie: https://privacy.quisma.com/pl/

Firma QUISMA GmbH, z której usług korzystamy, jest członkiem organizacji IAB Europe i zobowiązała się do przestrzegania jej standardów. Na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/ znajduje się więcej informacji dotyczących tego zobowiązania.

W każdej chwili można też sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu danych ze skutkiem na przyszłość, korzystając z poniższego linku: https://privacy.quisma.com/pl/

13. Pytania dotyczące ochrony danych?

Można po prostu skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej datenschutz@rio.cloud