partner

fleet.tech Connect

Kanske använder du redan de kostnadseffektiva telematiksystemen från fleet.tech by LOSTnFOUND? Tack vare fleet.tech Connect kan du samla in och ha koll på alla fordonsdata för din blandade fordonspark på RIO– plattformenutan hårdvarukomplettering.

Här kan du läsa mer om våra särskilda startpaket.

Erbjudande om en extern partner