Geo-Data i ditt ledande system

De har ofta olika system som överför och visar olika data. Följden blir inte bara att du snabbt förlorar överblicken, utan det tar också mycket tid. RIO erbjuder dig den idealiska lösningen genom tjänsten Geo Data Flow.

Vill du få våra Geo-data, men helst integrerade i ditt eget användargränssnitt? Med vår tjänst Geo Data Flow kan du integrera alla data som har samlats in via RIO, t.ex. dina fordons positioner eller mätarställningar, i ett system som du själv väljer. Alla data som du behöver visas då för dig på en enda plattform. Du betalar alltså bara för det som du i slutändan verkligen behöver och nyttjar.

Geo Data Flow är API-/gränssnittsprodukten från Geo

Reducering av systemen

Insamlade data kan endast integreras i system som du har valt.

Integration på dina villkor

Du avgör vilka av dina data och hur de ska visas i systemet.

Ett kostnadseffektivt alternativ

Med lågprisvarianten av den traditionella Geo-tjänsten betalar du bara för det som du verkligen använder.

geo_data_flow_integration_browser.png

Integrera Geo-data i ditt styrsystem

Våra tjänster Geo och Geo Data Flow liknar varandra på många sätt. Med Geo Data Flow kan du endast generera data som går att skicka till ditt huvudsystem och visas via gränssnitt tillsammans med kopplingarna till våra partners. Följande data vidarebefordras inom ramen för den här tjänsten:

  • Positionsdata
  • Mätarställning
  • Hastighet
  • Tanknivå

Produktöversikt

Med tjänsten Geo Data Flow får du helt enkelt tillgång till datan för ditt styrsystem som lagras på RIO Plattform under en kort tid. Du får inte tillgång till fler funktioner som innefattas av Service Geo.

Geo Data FlowGeo
Lagring av data7 dagar25 månader
Koppling till ett tredje system med möjlighet att boka den här tjänsten
De viktigaste uppgifterna om fordon och chaufförer i realtid
t.ex. hastigheten eller tanknivån
Användning av RIO-användargränssnittet
Visning av lastbilens position i realtid på kartan eller i tabellformat var (sändningsfrekvensen påverkas av hårdvaran)
Kartuppgifter
Sökning efter adress, trafikförhållanden och trafikstörningar, vägar med begränsad framkomlighet, det aktuella trafikläget
Historiska händelser i färdhistoriken
Förarbyte, körningens start och slut, gränspassager osv.
Översikt i tabellform över alla historiska positioner och händelser
Inklusive dataexport (XLS, CSV)
Ruttplanering för lastbil
Stödjer lastbilar i standardstorlek, stödjer kunders egna mått, hänsyn till trafikstörningar, kostnadsberäkning för vägtullar
Användar- och systembaserade Points of Interest (POI) på kartan
Inklusive import av användar-POI
Geofencing
Cirkel och polygon
Publicera positionen
Dela positionsdatan om fordonen med kunderna

Hur fungerar det?

RIO-datan till ditt favoritsystem kopplas via ett standardiserat gränssnitt, ett så kallat API. Du kan integrera gränssnittet på tre olika sätt:

  1. Du kan integrera gränssnittet på egen hand. Mer information
  2. Du kan begära att få upprätta en koppling till partnersystem i Marketplace som redan är anslutna.
  3. Kontakta vår Partnermanagement om du fortfarande saknar någon koppling till en partner.
geo_data_flow_how_to_laptop_right.png
MAN Driver-app

Motorhaveri? Alltid olägligt. MAN Driver-appen hjälper dig i situationer när du snabbt behöver stöd. Till exempel vid nödsamtal. Eller i samband med skadeanmälan. Den länkar samman förare, fordonsansvarig och verkstad, och den visar vägen till närmaste MAN-servicecenter. Men det är inte bara i nödfall som vår MAN Driver-app hjälper MAN-förare. Den erbjuder ytterligare omfattande funktioner som är anpassade efter fordonet och det aktuella uppdraget och som märkbart underlättar förarens vardag.

Till MAN Driver-appen

Telematikboxar

Enkel digitalisering av din vagnpark: Telematikboxarna möjliggör en effektiv vagnparkshantering och en effektiv fordonsanvändning för hela din vagnpark.

Läs mer