MAN EfficientRoute

Aktuella kart- och trafikdata samt parkerings- och bränsleprisinformation

Tack vare MAN EfficientRoute är din MAN skåpbil alltid på väg med den snabbaste rutten.

Väginfrastrukturen förändras ständigt – vägavsnitt, korsningar och hastighetsgränser ändras regelbundet. Med MAN EfficientRoute har du alltid tillgång till det senaste kartmaterialet. Beroende på fordonsposition och vald rutt uppdateras den relevanta kartdatan.

MAN EfficientRoute överför trafikdata i realtid till fordonsnavigeringen och visar den senaste informationen om trafikstockningar och trafikstörningar samt trafikstockningsupplösningar. På så sätt kan rutten anpassas dynamiskt till den aktuella trafiksituationen. Dessutom förser

MAN EfficientRoute information om gratis parkeringsplatser vid en rastplats eller parkeringshus samt om bränslepriser på kringliggande bensinstationer.

MAN Now Feature Efficient Route

Minskar kostsamma fördröjningar på grund av trafikhinder

Ökar fordonstillgängligheten och vidhållandet av scheman

Förenklar och optimerar rutt- och rasplanering

man_now_payment.png

Enkel installation och betalning

  • Efter bokningen överförs Over-the-Air Feature till fordonet via mobilt internet och ställs automatiskt till förfogande utan att den aktuella navigeringen påverkas under prenumerationsperioden.
  • Avräkningen sker mot månadsbetalning under den bokade löptiden.
man_now_requirements.png

Förutsättningar för användning

  • Over-the-Air Feature finns tillgänglig för MAN skåpbilar (med undantag för MAN eTGE) i EU-länderna och dessutom i Norge, Schweiz och Storbritannien från och med årsmodell 2021 med en installerad och aktiverad telematikmodul i fordonet (MAN telematikbox) och utgången första aktivering.
  • Ännu en förutsättning för uppgraderingen är bl.a. ett inbyggt Infotainmentsystem, MAN Media Van Business Navigation.
  • Innan bokning kontrollerar MAN Now om ditt fordon uppfyller detta och i förekommande fall andra krav för uppgraderingen.

Funktioner du kanske också är intresserad av:

MAN OnlineNews

Uppdateringarna om nyheter och väderlag håller alltid föraren uppdaterad.