MAN LanguagePackage

Utvidgning displayspråk

Tack vare MAN LanguagePackage kan valt huvudspråk på displayen kompletteras med andra språk. Vårt språkpaket utökar språkinställningen för både mediasystemet och instrumentklustret.

Nu kan förare se all information på föredraget språk. Språkvalet för ett fordon kan när som helst anpassas och utökas individuellt.

≥ 2022

Ökar flexibiliteten med utökat språkval vid förarbyte

Förenklar förarens vardag med displayer på modersmålet

Undviker missförstånd och felaktig användning av fordonsfunktioner

Följande språkpaket är tillgängliga

Arabiska, bulgariska, kinesiska, danska, tyska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, hebreiska, italienska, koreanska, kroatiska, lettiska, litauiska, holländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, svenska, serbiska, slovakiska, slovenska, spanska, tjeckiska, turkiska, ukrainska, ungerska

man_now_payment.png

Enkel installation och betalning

  • Efter bokning överförs Over-the-Air Feature till fordonet via mobilt internet och görs permanent tillgänglig via en guidad installationsprocess.
  • Avräkning sker via en engångsbetalning.
man_now_requirements.png

Förutsättningar för användningen

  • Over-the-Air Feature är tillgänglig för MAN Trucks i EU27+3 från och med årsmodell 2022 med en installerad och aktiverad inbyggd telematikmodul (RIO Box).
  • Innan bokning kontrollerar MAN Now om ditt fordon uppfyller detta och i förekommande fall andra krav för funktionen.

Funktioner du kanske också är intresserad av:

MAN OnlineTraffic

Med våra realtidsdata om den aktuella trafiksituationen kan rutten effektivt planeras och snabbt justeras vid behov.

MAN MapUpdate

Med vårt nuvarande nyttofordonsspecifika kartmaterial kan rutten planeras effektivt och enkelt.

MAN TipMatic Efficiency

Med vårt körprogram för ekonomisk körning under normal drift används automatiskt en bränslebesparande växlingsstrategi i fordonet.

Appen MAN Driver

Med hjälp av appen MAN Driver har man möjlighet att koppla samman föraren, administratören av fordonsparken och verkstaden. Med appen har alla lastbilsförare koll på det väsentliga: Hjälp vid punktering, stöd vid kontrollen före avfärd, körtidshanteraren, navigatorn och mer.

Till appen MAN Driver