Första aktiveringen av MAN OnlineTraffic per fordon är kostnadsfri.

MAN OnlineTraffic

Trafikdata i realtid

MAN OnlineTraffic kan realtidsdata om trafiksituationen ses i fordonsnavigeringen. Den senaste informationen om trafikstockningar och trafikstörningar samt trafikstockningsupplösningar visas. Vid behov kan rutten omedelbart anpassas och enkelt optimeras. Denna dynamiska navigering sparar körtid och gör så att du kan använda ditt fordon effektivt och hålla schemat.

Trafikdatan du har prenumererat på laddas automatiskt ner från internet och matas in i navigationssystemet under körningen.

MAN Now Feature Online Traffic Desktop right
≥ 2020

Minskar tidsförseningar orsakade av trafikstockningar och trafikhinder

Ökar fordonstillgängligheten och vidhållandet av scheman

Förenklar och optimerar ruttplaneringen

man_now_payment.png

Enkel installation och betalning

 • Efter bokning överförs Over-the-Air Feature till fordonet via mobilt internet och ställs automatiskt till förfogande under prenumerationsperioden.
 • Första aktiveringen av MAN OnlineTraffic per fordon är kostnadsfri. Efter ett år (för ett 7" MAN Mediasystem Navigation Advanced) eller två år (för ett 12,3" MAN Mediasystem Navigation Professional) kan prenumerationen bokas mot en avgift. Annars avslutas prenumerationen automatiskt. Avräkningen sker mot månadsbetalning under den bokade löptiden.
 • Efter bokning av MAN OnlineTraffic på MAN Now måste "Trafikservice online" aktiveras i navigationsinställningarna:
  1. Välj menyn ”Navigation” i huvudmenyn
  2. Välj undermenyn ”Inställningar”
  3. Välj ”Trafik”
  4. Välj ”Trafikservice online”
  5. Bekräfta popup-fönster (kunden har INGA extra kostnader för dataöverföring)
man_now_requirements.png

Förutsättningar för användningen

 • Over-the-Air Feature är tillgänglig för MAN Trucks i EU27+3 från och med årsmodell 2020 med en installerad och aktiverad inbyggd telematikmodul (...).
 • Ett ytterligare krav för uppgraderingen inkluderar: inbyggt 7" MAN Mediasystem Navigation Advanced eller 12,3" MAN Mediasystem Navigation Professional.
 • Innan bokning kontrollerar MAN Now om ditt fordon uppfyller detta och i förekommande fall andra krav för uppgraderingen.

Funktioner du kanske också är intresserad av:

MAN MapUpdate

Med vårt nuvarande nyttofordonsspecifika kartmaterial kan rutten planeras effektivt och enkelt.

MAN LanguagePackage

Med vårt språkpaket för infotainmentsystem kan displayerna för instrumentklustret och mediasystemet visas på flera språk.

MAN TipMatic Efficiency

Med vårt körprogram för ekonomisk körning under normal drift används automatiskt en bränslebesparande växlingsstrategi i fordonet.

MAN Driver-app

Motorhaveri? Alltid olägligt. MAN Driver-appen hjälper dig i situationer när du snabbt behöver stöd. Till exempel vid nödsamtal. Eller i samband med skadeanmälan. Den länkar samman förare, fordonsansvarig och verkstad, och den visar vägen till närmaste MAN-servicecenter. Men det är inte bara i nödfall som vår MAN Driver-app hjälper MAN-förare. Den erbjuder ytterligare omfattande funktioner som är anpassade efter fordonet och det aktuella uppdraget och som märkbart underlättar förarens vardag.

Till MAN Driver-appen