MAN OnlineTraffic

Trafikdata i realtid

MAN OnlineTraffic kan realtidsdata om trafiksituationen ses i fordonsnavigeringen. Den senaste informationen om trafikstockningar och trafikstörningar samt trafikstockningsupplösningar visas. Vid behov kan rutten omedelbart anpassas och enkelt optimeras. Denna dynamiska navigering sparar körtid och gör så att du kan använda ditt fordon effektivt och hålla schemat.

Trafikdatan du har prenumererat på laddas automatiskt ner från internet och matas in i navigationssystemet under körningen.

≥ 2020

Minskar tidsförseningar orsakade av trafikstockningar och trafikhinder

Ökar fordonstillgängligheten och vidhållandet av scheman

Förenklar och optimerar ruttplaneringen

man_now_payment.png

Enkel installation och betalning

  • Efter bokning överförs Over-the-Air Feature till fordonet via mobilt internet och ställs automatiskt till förfogande under prenumerationsperioden.
  • Avräkningen sker mot månadsbetalning under den bokade löptiden.
man_now_requirements.png

Förutsättningar för användningen

  • Over-the-Air Feature är tillgänglig för MAN Trucks i EU27+3 från och med årsmodell 2020 med en installerad och aktiverad inbyggd telematikmodul (RIO Box).
  • Ett ytterligare krav för uppgraderingen inkluderar: inbyggt 7" MAN Mediasystem Navigation Advanced eller 12,3" MAN Mediasystem Navigation Professional.
  • Innan bokning kontrollerar MAN Now om ditt fordon uppfyller detta och i förekommande fall andra krav för uppgraderingen.

Funktioner du kanske också är intresserad av:

MAN MapUpdate

Med vårt nuvarande nyttofordonsspecifika kartmaterial kan rutten planeras effektivt och enkelt.

MAN LanguagePackage

Med vårt språkpaket för infotainmentsystem kan displayerna för instrumentklustret och mediasystemet visas på flera språk.

MAN TipMatic Efficiency

Med vårt körprogram för ekonomisk körning under normal drift används automatiskt en bränslebesparande växlingsstrategi i fordonet.

Appen MAN Driver

Med hjälp av appen MAN Driver har man möjlighet att koppla samman föraren, administratören av fordonsparken och verkstaden. Med appen har alla lastbilsförare koll på det väsentliga: Hjälp vid punktering, stöd vid kontrollen före avfärd, körtidshanteraren, navigatorn och mer.

Till appen MAN Driver