MAN TipMatic Manoeuvre

Körprogram: Rangering

Växlingsstrategin i vårt körprogram MAN TipMatic Maneuver är speciellt utformat för långsam körning vid manövrering av lastbilar eller semitrailers. En anpassad kopplingskarakteristik och en motsvarande vridmomentkontroll underlättar smidig start med lågt slitage.

Körläget stödjer dig både vid körning framåt i första och andra växeln och vid backning. Körprogrammet är endast tillgängligt i manuellt körläge för MAN TipMatic.

Föraren kan enkelt och bekvämt växla mellan de installerade körprogrammen med hjälp av den högra rattstångsomkopplaren. Valt körprogram visas i kombiinstrumentet.

≥ 2022

Möjliggör en exakt uppmätt kraftanvändning

Ökar säkerheten vid manövrering och hjälper till att undvika fordonsskador

Minskar slitaget på kopplingen

man_now_payment.png

Enkel installation och betalning

  • Efter bokning överförs Over-the-Air Feature till fordonet via mobilt internet och görs permanent tillgänglig via en guidad installationsprocess.
  • Avräkning sker via en engångsbetalning.
man_now_requirements.png

Förutsättningar för användningen

  • Over-the-Air Feature är tillgänglig för MAN Trucks i EU27+3 från och med årsmodell 2022 med en installerad och aktiverad inbyggd telematikmodul (...).
  • Ett ytterligare krav för uppgraderingen inkluderar en automatiserad manuell växellåda MAN TipMatic.
  • Innan bokning kontrollerar MAN Now om ditt fordon uppfyller detta och i förekommande fall andra krav för funktionen.

Funktioner du kanske också är intresserad av:

MAN TipMatic Offroad

Vårt körprogram för optimal terränganvändning sörjer för maximal dragkraft i branta stigningar och ökar motorbromseffekten i utförsbacken.

MAN TipMatic Tanker

Vårt körprogram för vätsketransport möjliggör stabil körning vid höga lasttyngdpunkter.

MAN TipMatic Efficiency

Med vårt körprogram för ekonomisk körning under normal drift används automatiskt en bränslebesparande växlingsstrategi i fordonet.

MAN Driver-app

Motorhaveri? Alltid olägligt. MAN Driver-appen hjälper dig i situationer när du snabbt behöver stöd. Till exempel vid nödsamtal. Eller i samband med skadeanmälan. Den länkar samman förare, fordonsansvarig och verkstad, och den visar vägen till närmaste MAN-servicecenter. Men det är inte bara i nödfall som vår MAN Driver-app hjälper MAN-förare. Den erbjuder ytterligare omfattande funktioner som är anpassade efter fordonet och det aktuella uppdraget och som märkbart underlättar förarens vardag.

Till MAN Driver-appen