MAN TipMatic Offroad

Körprogram: Terräng

Vårt körprogram MAN TipMatic Offroad är utformat för körning under svåra förhållanden: Till exempel när maximal dragkraft krävs på ojämn terräng eller mjuk mark, eller när branta uppförs- och nedförsbackar måste bemästras.

Föraren kan enkelt och bekvämt växla mellan de installerade körprogrammen med hjälp av den högra rattstångsomkopplaren. Valt körprogram visas i kombiinstrumentet.

≥ 2022

Säkerställer maximal prestanda i uppförsbackar med sena uppväxlingar och tidiga nedväxlingar

Möjliggör optimal dragkraft vid terrängkörning

Ökar motorbromseffekten i utförsbacke

Observera

Körprogrammet MAN TipMatic Offroad utformat för en total fordonsvikt på upp till 70 000 kg.

man_now_payment.png

Enkel installation och betalning

  • Efter bokning överförs Over-the-Air Feature till fordonet via mobilt internet och görs permanent tillgänglig via en guidad installationsprocess.
  • Avräkning sker via en engångsbetalning.
man_now_requirements.png

Förutsättningar för användningen

  • Over-the-Air Feature är tillgänglig för MAN Trucks i EU27+3 från och med årsmodell 2022 med en installerad och aktiverad inbyggd telematikmodul (RIO Box).
  • Ett ytterligare krav för uppgraderingen inkluderar en automatiserad manuell växellåda MAN TipMatic.
  • Innan bokning kontrollerar MAN Now om ditt fordon uppfyller detta och i förekommande fall andra krav för funktionen.

Funktioner du kanske också är intresserad av:

MAN TipMatic Performance

Vårt körprogram för dynamisk körning och acceleration ökar motoreffekten och minskar hastighetsförluster i uppförsbackar.

MAN TipMatic Manoeuvre

Vårt körprogram för enkel rangering möjliggör en exakt uppmätt kraftanvändning, till exempel när du närmar dig lastramper, påhängssläpvagnar eller släpvagnar.

MAN TipMatic Tanker

Vårt körprogram för vätsketransport möjliggör stabil körning vid höga lasttyngdpunkter.

Appen MAN Driver

Med hjälp av appen MAN Driver har man möjlighet att koppla samman föraren, administratören av fordonsparken och verkstaden. Med appen har alla lastbilsförare koll på det väsentliga: Hjälp vid punktering, stöd vid kontrollen före avfärd, körtidshanteraren, navigatorn och mer.

Till appen MAN Driver