Underhållshantering för din MAN-flotta

Med en digital underhållshantering, en framåtblickande planering och intelligent sammanslagning av underhållstillfällen säkerställer du en maximal fordonstillgänglighet. MAN ServiceCare S hjälper dig med detta eftersom du och din MAN-servicestödpunkt alltid har koll på tillståndet på ditt fordon. På så sätt kan underhållstillfällen planeras i god tid.

Din MAN-servicestödpunkt kontaktar dig när ditt fordon kräver underhåll och koordinerar verkstadsbesöket med dig. Med MAN ServiceCare S kan du när som helst visa anstående underhållstillfällen, komponenter som eventuellt ska underhållas och skadeanmälningar. Därigenom minskas även den administrativa bördan för vagnparkmanagern enormt mycket.

Ökad fordonstillgänglighet

Med en framåtblickande underhållsplanering och sammanslagning av verkstadsbesöken ökar du fordonstillgängligheten.

Lägre totalkostnad (TCO)

Vid ett punktligt underhåll av din flotta uppstår sällan oplanerade reparationskostnader. Tillsammans med en lägre administrativ börda minskas de totala driftkostnaderna.

Maximal insyn

För att dispositionsplaneringen ska förbli tillförlitlig har du alltid koll på samtliga underhållstillfällen och komponenterna som ska repareras.

man_servicecare_s_maintenance_browser.png

Aktuell underhållsstatus och tidsplanering

MAN ServiceCare S underlättar underhållsplaneringen för dina MAN-fordon.

När det snart är dags för service på fordonen har du alltid koll på statusen. På så sätt kan man planera in stilleståndstider för fordonen i god tid och säkerställa en maximal fordonstillgänglighet.

Vid akut behov av underhåll tar din MAN servicestödpunkt kontakt med dig i god tid i förväg för att planera verkstadsbesöket och informerar om vilka fordonskomponenter som behöver bytas ut eller repareras.

Med hjälp av en automatisk meddelandefunktion informeras du via e-post om vilka komponenter som berörs och kommande underhållstillfällen. Därmed missar du inga underhållstillfällen och säkerställer en tillförlitlig ruttplanering.

Visning av skaderapporter

Om fordonsskador dokumenteras i MAN Driver-appen kan föraren även vidarebefordra dessa till MAN ServiceCare S på RIO-plattformen. Därifrån kan skadorna – inklusive bilder – skickas direkt till verkstaden. Därmed säkerställs en komplett dokumentation och verkstaden kan i god tid se till att de reservdelar som behövs är tillgängliga.

man_servicecare_s_damage_reports_browser.png

Förutsättningar

image-rio-box.png

RIO Box

Du behöver en RIO Box som är monterad i fordonet.

image-devices.png

En modern enhet

Med internetanslutning och nytt operativsystem.

image-browser-cloud-solution.png

Webbläsare

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Appen MAN Driver

Med hjälp av appen MAN Driver har man möjlighet att koppla samman föraren, administratören av fordonsparken och verkstaden. Med appen har alla lastbilsförare koll på det väsentliga: Hjälp vid punktering, stöd vid kontrollen före avfärd, körtidshanteraren, navigatorn och mer.

Till appen MAN Driver

RIO Box

Telematik-hårdvaran för administration av fordonsparken.
När du tänker på digitalisering av fordonsparken är RIO-boxen själva nyckeln!

Mer om RIO Box