MAN ServiceCare S

Framåtblickande underhålls- och reparationshantering av ditt MAN-servicecenter

Digital underhållshantering med framåtblickande planering och intelligent paketering av servicebesök ökar fordonstillgängligheten för din MAN- och NEOPLAN- vagnpark på lång sikt. MAN ServiceCare S stödjer dig med: Du och din MAN-servicepunkt kan hela tiden hålla ett öga på era fordons skick. På så sätt kan underhållstillfällen planeras i god tid.

Din MAN-servicestödpunkt kontaktar dig när ditt fordon kräver underhåll och koordinerar verkstadsbesöket med dig. Med MAN ServiceCare S kan du när som helst visa anstående underhållstillfällen, komponenter som eventuellt ska underhållas och skadeanmälningar. Därigenom minskas även den administrativa bördan för vagnparkmanagern.

I händelse av haverier kan närmaste MAN- servicepunkt se relevant fordonsinformation. Nödvändiga åtgärder kan således bedömas i ett tidigt skede.

Vi utvecklar ständigt MAN ServiceCare: med förebyggande funktioner som ännu enklare och mer övergripande stödjer era fordons driftberedskap.

Tillgängligheten och omfattningen av MAN ServiceCare S-tjänsterna beror på fordonsmodellen.
MAN Servicecare S Overview Desktop right

Ökad fordonstillgänglighet

Med en framåtblickande underhållsplanering och sammanslagning av verkstadsbesöken ökar du fordonstillgängligheten.

Lägre totalkostnad (TCO)

Vid ett punktligt underhåll av din flotta uppstår sällan oplanerade reparationskostnader. Tillsammans med en lägre administrativ börda minskas de totala driftkostnaderna.

Transparens av underhållsstatus

För att dispositionsplaneringen ska förbli tillförlitlig har du alltid koll på samtliga underhållstillfällen och komponenterna som ska repareras.

man_servicecare_s_maintenance_browser_OLD.png

Aktuell underhållsstatus och tidsplanering

MAN ServiceCare S underlättar underhållsplaneringen för dina MAN- och NEOPLAN-flotta.

När det snart är dags för service på fordonen har du alltid koll på statusen. På så sätt kan man planera in stilleståndstider för fordonen i god tid och säkerställa en ökad fordonstillgänglighet.

Vid akut behov av underhåll tar din MAN servicestödpunkt kontakt med dig i god tid i förväg för att planera verkstadsbesöket och informerar om vilka fordonskomponenter som behöver bytas ut eller repareras. Med hjälp av en automatisk meddelandefunktion informeras du via e-post om vilka komponenter som berörs och kommande underhållstillfällen. Därmed missar du inga underhållstillfällen och säkerställer en tillförlitlig ruttplanering.

Visning av skaderapporter

Om fordonsskador dokumenteras i MAN Driver-appen kan föraren även vidarebefordra dessa till MAN ServiceCare S på RIO-plattformen. Därifrån kan skadorna – inklusive bilder – skickas direkt till verkstaden. Därmed säkerställs en komplett dokumentation och verkstaden kan i god tid se till att de reservdelar som behövs är tillgängliga.

man_servicecare_s_damage_reports_browser.png

Jämförelse av MAN ServiceCare S och M

MAN ServiceCare SMAN ServiceCare M
Kontrakt & garantier
Information om dina avtal
Skadeanmälningar
I samband med MAN Driver App
Tidsamordning
Samling och planering av möten via din MAN servicepartner
Optimerad support vid haveri
Fjärrdiagnostik av fordon via närmaste MAN servicepartner
Översikt över fordon och komponenter
Aggregerad fordonsinformation
Detaljerad information om fordon och komponenter
Detaljerad fordonsinformation
1
Anpassade komponenter
Skapa och hantera anpassade komponenter
Nivåer
AdBlue, motorolja, bränsle, spolarvätska
Bromsbelägg
Data tillgänglig via inbyggda sensorer
2
Däcktryck
Data tillgänglig via inbyggda sensorer
2
Proaktiva underhållspreferenser
Hantera alla nödvändiga inställningar

MAN ServiceCare finns för fordon i EU-länderna (med undantag för Malta) samt i Norge och Schweiz.
MAN ServiceCare M kan även användas för att hantera fordon från andra tillverkare. Endast valda funktioner (FMS-data) är tillgängliga.

1 Den årliga inspektionen finns som underhållskomponent för MAN Transporter.
2 Inte tillgänglig ännu för MAN Transporter.

Förutsättningar

image-telematik-box.png

Telematiklåda

Inbyggd telematikmodul installerad och aktiverad i fordonet.

image-devices.png

En modern enhet

Med internetanslutning och nytt operativsystem.

image-browser-cloud-solution.png

Webbläsare

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Testa MAN DigitalServices: nu i 3 månader gratis för hela din vagnpark *!**

Testa våra digitala tjänster gratis i tre månader - för varje fordon i din vagnpark *. Den kostnadsfria testperioden är tillgänglig för alla MAN-kunder som ännu inte har bokat någon av våra betaltjänster. Det slutar automatiskt.

* så långt tjänsterna är tekniskt tillgängliga beroende på fordonstyp

** Testkampanjen gäller alla nya och befintliga kunder hos MAN DigitalServices som ännu/för närvarande inte bokat någon av de avgiftsbelagda tjänster som MAN erbjuder via RIO-plattformen.

Digitalt mervärde för din flotta. Nu kan du också boka med en fast tidsperiod.

Du drar nytta varje dag av effektiviteten och prestandan hos våra olika digitala tjänster. Från och med nu har du fler valmöjligheter när du bokar: Du kan inte bara aktivera många av våra digitala tjänster dagligen som tidigare utan även med fasta löptider på 12 och 36 månader. Med våra tidsbegränsade avtal får du dubbla fördelar: från attraktiva prisfördelar och från mindre ansträngning i administrationen av din vagnpark!*

* mer information vid bokning.

MAN Driver-app

Motorhaveri? Alltid olägligt. MAN Driver-appen hjälper dig i situationer när du snabbt behöver stöd. Till exempel vid nödsamtal. Eller i samband med skadeanmälan. Den länkar samman förare, fordonsansvarig och verkstad, och den visar vägen till närmaste MAN-servicecenter. Men det är inte bara i nödfall som vår MAN Driver-app hjälper MAN-förare. Den erbjuder ytterligare omfattande funktioner som är anpassade efter fordonet och det aktuella uppdraget och som märkbart underlättar förarens vardag.

Till MAN Driver-appen

Telematikboxar

Enkel digitalisering av din vagnpark: Telematikboxarna möjliggör en effektiv vagnparkshantering och en effektiv fordonsanvändning för hela din vagnpark.

Läs mer