Din partner för övervakning av körning och pauser

Dina förare registrerar alla aktiviteter i körprotokollen. Men från arbetsbordet har du tråkigt nog inte koll över aktiviteterna och de aktuella kör- eller paustider för förarna. Detta har inte bara en negativ inverkan på användningsplaneringen utan kan också leda till kostsamma överträdelser mot körtiderna. Men varför ska man krångla till det? Med Timed har du möjlighet att ta del av alla aktiviteter digitalt och på minuten. Utifrån förarkortsuppgifter visas och sparas kör-, vilo-, paus-, beredskaps- och arbetstider i en överskådlig tabell. Det tas även hänsyn till dina förares körtider per dygn, vecka och tvåveckorsperiod. Tillsammans med vår tjänst Timed får du effektiv rutt- och orderplanering.

Optimal användningsplanering

Med överföringen av föraraktiviteterna, som genomförs på exakt en minut, kan du anpassa planeringen av specifika ordrar och rutter.

I sammandrag

Förarens aktiviteter överförs automatiskt från RIO-boxen och lagras sedan 90 dygn på plattformen.

Förhindra kostsamma körtidsöverträdelser

Återstående körtider eller paustider visas på ett överskådligt sätt. Slipp med andra ord kostsamma körtidsöverträdelser.

timed_dialog_browser.png

Överföring och lagring av föraraktiviteter

Det är särskilt komplicerat för speditörer med en stor fordonspark att få en lättöverskådlig framställning av de aktuella föraraktiviteterna. Med tjänsten Timed får du genast koll på de viktigaste uppgifterna. Alla dina förares aktiviteter som kör-, rast-, paus-, beredskaps- eller arbetstider överförs från RIO-boxen i realtid och i bakgrunden på RIO-plattformen i 90 dygn. Uppgifterna uppdateras på en minut så att du alltid har de senaste uppgifterna. Detta betyder att du enkelt får tillgång till uppgifterna från arbetsbordet och kan planera rutterna utan problem. Sänk dina faktiska transportkostnader och minska det manuella arbetet!

Körtider per dag, vecka och tvåveckorsperiod

Inom ramen för de enligt lag fastställda kör- och paustiderna måste man inte bara ta hänsyn till tiderna för enskilda dygn utan för en hel vecka och tvåveckorsperioder. På det här sättet är det meningen att man ska slippa hamna i olyckor på grund av övertrötta eller överarbetade förare. Med tanke på en effektiv och rättsligt korrekt utförd användningsplanering har man med Timed möjlighet att både ta del av körtiderna för ett dygn och för de gångna veckorna tack vare den sparade datahistoriken. Slipp med andra ord tampas med kostsamma överträdelser mot körtidsbestämmelser. Men ännu viktigare är ändå att man med hjälp av Timed kan gå i god för förarnas och alla andra trafikanters säkerhet. Öppna bara RIO-plattformen och börja planera.

timed_sidebar_browser.png
timed_bars_browser.png

En överskådlig framställning av dina uppgifter

Översikt över alla aktiviteter! Med hjälp av Compliant tjänsten eller på fordonsparksskärmen visas automatiskt dina förares aktiviteter. Du kan både ta del av förarnas gradvisa och kvarvarande körtid. Med filterfunktionen kan du även filtrera på aktiviteter, tidsfönster eller fordon. För att underlätta åskådligheten är alla aktiviteter åtskilda med hjälp av färger. Du kan bestämma om du vill se de önskade aktiviteterna i tabellform eller som diagram. Tack vare den praktiska översikten över alla aktiviteter får du speditionssäkerhet för framgångsrik och effektiv hantering av fordonsparken.

Förutsättningar

image-telematik-box.png

Telematiklåda

Inbyggd telematikmodul installerad och aktiverad i fordonet.

image-devices.png

En modern enhet

Med internetanslutning och nytt operativsystem.

image-browser-cloud-solution.png

Webbläsare

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Dessutom behöver du ha en färdskrivare som du laddar ned via fjärrstyrning från Continental VDO eller Stoneridge.

Digitalt mervärde för din flotta. Nu kan du också boka med en fast tidsperiod.

Du drar nytta varje dag av effektiviteten och prestandan hos våra olika digitala tjänster. Från och med nu har du fler valmöjligheter när du bokar: Du kan inte bara aktivera många av våra digitala tjänster dagligen som tidigare utan även med fasta löptider på 12 och 36 månader. Med våra tidsbegränsade avtal får du dubbla fördelar: från attraktiva prisfördelar och från mindre ansträngning i administrationen av din vagnpark!*

* mer information vid bokning.

MAN Driver-app

Motorhaveri? Alltid olägligt. MAN Driver-appen hjälper dig i situationer när du snabbt behöver stöd. Till exempel vid nödsamtal. Eller i samband med skadeanmälan. Den länkar samman förare, fordonsansvarig och verkstad, och den visar vägen till närmaste MAN-servicecenter. Men det är inte bara i nödfall som vår MAN Driver-app hjälper MAN-förare. Den erbjuder ytterligare omfattande funktioner som är anpassade efter fordonet och det aktuella uppdraget och som märkbart underlättar förarens vardag.

Till MAN Driver-appen

Telematikboxar

Enkel digitalisering av din vagnpark: Telematikboxarna möjliggör en effektiv vagnparkshantering och en effektiv fordonsanvändning för hela din vagnpark.

Läs mer