Nu också Timed för ditt eget system

Vill du ha våra tjänster, men helst ditt eget användargränssnitt? Med vår nya tjänst Timed Data Flow kan du integrera de data som RIO har samlat in i ett system som du själv väljer.

Tack vare den kompaktare och billigare versionen av vår vanliga tjänst Timed kan du nu vidarebefordra och integrera aktuella och kvarvarande kör- och vilotider och dessutom dina förares aktiviteter. Du betalar bara för det som du i slutändan verkligen behöver och nyttjar – det vill säga dina data.

Timed Data Flow är API-/gränssnittsprodukten från Timed
Timed Data Flow Header Desktop right

Reducering av systemen

Insamlade data kan endast integreras i system som du har valt.

Vidarebefordran av aktuella data

Aktuella och kvarvarande data om chaufförernas kör- och paustider vidarebefordras nu till det egna systemet.

Förnuftiga betalningsvillkor

Betala bara för det som du verkligen behöver och använder – det vill säga dina data.

timed_data_flow_integration_browser.png

Integrera Timed-data i ditt styrsystem

Beroende på vad du väljer kan de data som samlats in av RIO integreras i andra tillverkares telematiksystem, system för hantering av vagnparker, system för hantering av transporter, men även företags interna IT-system . Med hjälp av Timed Data Flow har du därmed möjlighet att komma åt alla data – i standardiserad form och i system som du har valt.

Behöver du inte vidarebefordra dina data till ett tredje system, men vill ända använda tjänsten i sin helhet? Välkommen att besöka vår Service Timed.

Produktöversikt

Timed Data FlowTimed
Koppling till ett tredje system med möjlighet att boka den här tjänsten
Aktuella data om chaufförernas aktiviteter
Chaufförernas aktiviteter sparas i 90 dagar och körtiderna i upp till 14 dagar
Chaufförernas körtider genereras per dag, vecka och tvåveckorsperiod
Visar körtider i RIO Pocket Fleet App
Användning av RIO-användargränssnittet
MAN Driver-app

Motorhaveri? Alltid olägligt. MAN Driver-appen hjälper dig i situationer när du snabbt behöver stöd. Till exempel vid nödsamtal. Eller i samband med skadeanmälan. Den länkar samman förare, fordonsansvarig och verkstad, och den visar vägen till närmaste MAN-servicecenter. Men det är inte bara i nödfall som vår MAN Driver-app hjälper MAN-förare. Den erbjuder ytterligare omfattande funktioner som är anpassade efter fordonet och det aktuella uppdraget och som märkbart underlättar förarens vardag.

Till MAN Driver-appen

Telematikboxar

Enkel digitalisering av din vagnpark: Telematikboxarna möjliggör en effektiv vagnparkshantering och en effektiv fordonsanvändning för hela din vagnpark.

Läs mer