Nu också Timed för ditt eget system

Vill du ha våra tjänster, men helst ditt eget användargränssnitt? Med vår nya tjänst Timed Data Flow kan du integrera de data som RIO har samlat in i ett system som du själv väljer.

Tack vare den kompaktare och billigare versionen av vår vanliga tjänst Timed kan du nu vidarebefordra och integrera aktuella och kvarvarande kör- och vilotider och dessutom dina förares aktiviteter. Du betalar bara för det som du i slutändan verkligen behöver och nyttjar – det vill säga dina data.

Timed Data Flow är API-/gränssnittsprodukten från Timed

Reducering av systemen

Insamlade data kan endast integreras i system som du har valt.

Vidarebefordran av aktuella data

Aktuella och kvarvarande data om chaufförernas kör- och paustider vidarebefordras nu till det egna systemet.

Förnuftiga betalningsvillkor

Betala bara för det som du verkligen behöver och använder – det vill säga dina data.

timed_data_flow_integration_browser.png

Integrera Timed-data i ditt styrsystem

Beroende på vad du väljer kan de data som samlats in av RIO integreras i andra tillverkares telematiksystem, system för hantering av vagnparker, system för hantering av transporter, men även företags interna IT-system . Med hjälp av Timed Data Flow har du därmed möjlighet att komma åt alla data – i standardiserad form och i system som du har valt.

Behöver du inte vidarebefordra dina data till ett tredje system,  men vill ända använda tjänsten i sin helhet? Välkommen att besöka vår Service Timed.

Produktöversikt

 Timed Data FlowTimed
Koppling till ett tredje system med möjlighet att boka den här tjänsten
Aktuella data om chaufförernas aktiviteter
Chaufförernas aktiviteter sparas i 90 dagar och körtiderna i upp till 14 dagar
Chaufförernas körtider genereras per dag, vecka och tvåveckorsperiod
Visar körtider i RIO Pocket Fleet App
Användning av RIO-användargränssnittet

Hur fungerar det?

RIO-datan till ditt favoritsystem kopplas via ett standardiserat gränssnitt, ett så kallat API. Du kan integrera gränssnittet på tre olika sätt: 

  1. Du kan integrera gränssnittet på egen hand. Mer information
  2. Du kan begära att få upprätta en koppling till partnersystem i Marketplace som redan är anslutna.
  3. Kontakta vår Partnermanagement om du fortfarande saknar någon koppling till en partner.
timed_data_flow_how_to_laptop_right.png
Appen MAN Driver

Med hjälp av appen MAN Driver har man möjlighet att koppla samman föraren, administratören av fordonsparken och verkstaden. Med appen har alla lastbilsförare koll på det väsentliga: Hjälp vid punktering, stöd vid kontrollen före avfärd, körtidshanteraren, navigatorn och mer.

Till appen MAN Driver

Essentials

En översikt över de viktigaste uppgifterna för dina fordon! Med den kostnadsfria bastjänsten Essentials har du alltid koll på var fordonsparken befinner sig för ögonblicket och får utförliga uppgifter om fordonsprestanda, kör- och stopptider samt den genomsnittliga bränsleförbrukningen.

Mer om Essentials

RIO Box

Telematik-hårdvaran för administration av fordonsparken.
När du tänker på digitalisering av fordonsparken är RIO-boxen själva nyckeln!

Mer om RIO Box