partner

CarLo Connect

Používate už službu CarLo spoločnosti Soloplan GmbH? V tom prípade si môžete túto službu rozšíriť o údaje z našich služieb. Všetko, čo budete potrebovať, je účet v spoločnosti Soloplan GmbH, ako aj predplatenie služby Geo a v závislosti od potreby služby Timed.

Viac informácií o partnerskej službe nájdete tu.

Ponuka od externého partnera