Geografické údaje vo vašom hlavnom systéme

Často máte k dispozícii rôzne systémy, ktoré prenášajú a zobrazujú rôzne údaje. Pritom nielenže rýchlo stratíte prehľad, ale zaberie vám to aj veľa času. RIO vám ponúka ideálne riešenie prostredníctvom služby Geo Data Flow.

Chceli by ste dostávať naše geografické údaje, ale radšej by ste ich integrovali do vlastného používateľského rozhrania? Pomocou našej služby Geo Data Flow môžete integrovať údaje zozbierané systémom RIO, napríklad polohu alebo počet najazdených kilometrov vašich vozidiel, do systému podľa vlastného výberu. Všetky potrebné údaje sa tak zobrazia len na jednej platforme. Zaplatíte iba za to, čo nakoniec potrebujete a využívate.

Geo Data Flow je produkt API/rozhrania od Geo
GEO Data Flow Header desktop right

Redukcia systémov

Zhromaždené údaje je možné teraz integrovať do systémov podľa vášho výberu.

Integrácia podľa želania

Vy rozhodujete, ktoré a ako budú vaše údaje v systéme zobrazené.

Cenovo výhodná alternatíva

S lacnejšou verziou klasickej služby Geo platíte iba za to, čo skutočne využívate.

geo_data_flow_integration_browser.png

Integrujte geopriestorové údaje do vášho systému riadenia

Naše služby Geo a Geo Data Flow sú podobné. Geo Data Flow umožňuje v rámci našich partnerských pripojení iba generovanie príslušných údajov, ktoré sa prostredníctvom rozhraní odosielajú váš hlavný systém a zobrazujú. V tejto súvislosti sa odovzdávajú nasledujúce údaje:

  • Údaje o polohe
  • Počet najazdených kilometrov
  • Rýchlosť
  • Hladina paliva v nádrži

Prehľad služieb

Služba Geo Data Flow poskytuje iba údaje pre váš riadiaci systém a na platformu RIO ich ukladá iba krátkodobo. Ďalšie funkcie, ktoré naša služba Geo obsahuje, nie sú poskytované.

Geo Data FlowGeo
Ukladanie údajov7 dní25 mesiacov
Pripojenie k systému tretej strany s účtovaním tejto služby
Najdôležitejšie údaje o vozidle a vodičovi v reálnom čase
, napríklad rýchlosť alebo hladina paliva v nádrži
Využívanie používateľského rozhrania RIO
Znázornenie polohy nákladných vozidiel v reálnom čase na mape alebo ako tabuľkové zobrazenie všetky (frekvencia prenosu závisí od hardvéru)
Údaje na mape
vyhľadávanie adresy, dopravné podmienky a obmedzenia, obmedzený prejazd ulicami, aktuálna dopravná situácia
Historické udalosti v dopravnej histórii
striedanie vodičov, začiatok a koniec jazdy, prejdenie cez hranice atď.
Prehľad všetkých historických polôh a udalostí v tabuľke
vrátane exportu údajov (XLS, CSV)
Plánovanie trás pre nákladné vozidlá
tolerancia štandardných rozmerov nákladného vozidla, tolerancia používateľských rozmerov, zohľadnenie dopravných obmedzení, výpočet mýtnych poplatkov
Points of Interest (POI) používateľa na mape získané zo systému
vrátane importu POI používateľa
Geofencing
kruh a polygón
Uvoľnenie polohy
Zdieľanie údajov o polohe vozidla so zákazníkmi

Ako to funguje?

Pripojenie údajov RIO k požadovanému systému funguje prostredníctvom štandardizovaného rozhrania, takzvaného API. Existujú tri rôzne spôsoby, ako môžete toto rozhranie integrovať:

  1. Rozhranie môžete integrovať sami. Viac informácií
  2. Môžete požiadať o pripojenie na partnerské systémy, ktoré sú už pripojené na Marketplace.
  3. Ak vám stále chýba partnerské pripojenie, kontaktujte našu správu partnerov.
geo_data_flow_how_to_laptop_right.png
Aplikácia MAN Driver

Porucha na ceste? Nikdy sa nehodí. Vždy keď je potrebná rýchla podpora, pomôže aplikácia MAN Driver. Napríklad pri tiesňovom volaní v prípade poruchy na ceste. Alebo pri nahlásení škody. Prepojí vodiča, manažéra vozového parku a servis a zobrazí cestu do najbližšieho servisného miesta MAN. Naša aplikácia MAN Driver však podporuje vodiča nielen v prípade núdze. Podľa vozidla a aktuálneho nasadenia ponúka ďalšie rozsiahle funkcie, ktoré výrazne uľahčujú bežný pracovný deň vodiča.

Prejsť na aplikáciu MAN Driver

Telematické boxy

Jednoduchá digitalizácia vášho vozového parku: Telematické boxy umožňujú efektívny manažment vozového parku a efektívne nasadenie vozidiel pre celý vozový park.

Zistiť viac