Digitálny kompas pre váš vozový park

Už vám niekedy napadlo, že svojich vodičov vyškolíte v otázkach optimalizácie hospodárneho spôsobu jazdy a trás? Vďaka histórii jazdy, ktorá údaje ukladá na platformu RIO na 25 mesiacov, môžete spätne identifikovať a zlepšovať potenciálne optimalizácie jazdného výkonu svojich vodičov. Nechajte svojich vodičov vyskúšať rôzne trasy a hneď uvidíte, ktorá z nich je najlepšia. Navyše budete vďaka službe Geo disponovať integrovaným plánovaním trasy, ako aj prehľadom polohy všetkých vozidiel. Vďaka tomu budete môcť spoľahlivo vypočítať, či sa vám nová zákazka oplatí. Nová funkcia zdieľania polohy navyše poskytuje maximálnu transparentnosť: pomocou odkazu môžete so svojimi zákazníkmi jednoducho zdieľať údaje o polohe vozidiel a skupín vozidiel. S našou službou Geo v tomto ohľade vyťažíte svoje zdroje na maximum.

Rozšírenie histórie jazdy

Majte svoju históriu jazdy vždy poruke vďaka rozšírenej dobe uloženia v trvaní až 25 mesiacov.

Maximálna transparentnosť

Zdieľajte polohy vozidiel so svojimi zákazníkmi celkom jednoducho pomocou odkazu.

Rozšírené funkcie mapy

Mapu možno počas plánovania trasy rozšíriť o individuálne nastaviteľné funkcie Points of Interest či Geofences.

geo_history_table_browser.png

História jazdy

Vďaka histórii jazdy budete mať prehľad o všetkých relevantných údajoch posledných mesiacov. Túto históriu môžete používať nielen nato, aby ste si u zákazníka splnili dokazovaciu povinnosť, ale aj na vyškolenie svojich vodičov pri jazdách po rôznych trasách. Pre maximálny výkon sme pre vás históriu rozšírili až na 25 mesiacov. V histórii jazdy si môžete zobraziť dôležité udalosti, ako sú prvá a posledná poloha vozidla, vjazd a výjazd z Geofences, prechody hranicami, zmena vodiča a oveľa viac. Navyše si budete môcť každých 15 minút zobraziť nielen štandardnú polohu vozidla, ale každých 30 sekúnd aj pomocnú polohu.

POI (Points of Interest) a Geofences

Iné telematické systémy väčšinou disponujú iba štandardnými mapami. Vďaka službe Geo si však môžete vytvoriť svoju vlastnú a individuálnu mapu. Vytvorte si vlastné Points of Interest prispôsobené vašim vodičom a trasám. Zachovajte si prehľad tak, že si do svojej mapy navyše uložíte aj vlastné miesta, ktoré potrebujete, a pridáte rôzne lokality. Servisy MAN a servisní partneri sú už na mape uložení ako POI. Navyše môžete definovať a zakladať vlastné individuálne kruhové alebo mnohouholníkové Geofences. Vďaka priamym upozorneniam získate vyššiu mieru kontroly, zatiaľ čo s funkciou filtrovania pre vozidlá, ktoré sa na mape majú zobraziť v podrobnom okne Geofence, získate lepší prehľad. Navyše môžete profitovať z funkcie importovania pre POI a kruhových Geofences cez CSV.

geo_geofence_browser.png
geo_routeplanning2_browser.png

Plánovanie trasy

Plánujete ešte svoje trasy klasickým spôsobom? Digitalizácia plánovania trasy vám nielen mnohé uľahčí, ale prináša aj množstvo ďalších výhod. Okrem základných funkcií zadania štartu a cieľa vyhľadaním adresy alebo pravým kliknutím myši na mapu/vozidlo možno samozrejme pridávať aj medziciele, a tak trasu optimalizovať na dosiahnutie lepších hospodárskych výsledkov. Vďaka plánovaniu trasy totižto možno spoľahlivo vypočítať, či sa vám konkrétna jazda oplatí. Pri zohľadnení aktuálnych dopravných obmedzení vám systém ponúkne až tri rôzne možnosti trasy. Zatiaľ čo vy budete vyberať tú najlepšiu trasu, systém pre vás navyše automaticky vypočíta aj náklady na mýto vašej jazdy.

Zdieľanie polohy

Ako by sa vám páčilo, ak by si váš zákazník mohol jednoducho pozrieť, kde sa nachádza jeho zásielka, ktorú by súčasne mohol sledovať? Vy aj váš zákazník by ste si tak ušetrili netrpezlivé telefonáty. So službou Geo môžete pomocou odkazu celkom jednoducho zdieľať údaje o polohe vozidiel. Príjemcovia odkazu na mape uvidia zdieľané údaje o polohe bez toho, aby nato potrebovali účet RIO. Napriek zdieľaniu budete mať aj naďalej plnú kontrolu, pričom zdieľanie údajov o polohe môžete kedykoľvek nastaviť či vymazať celkom podľa svojich vlastných požiadaviek. Starosti si nemusíte robiť ani v otázke ochrany osobných údajov: údaje kritické z hľadiska ochrany súkromia, ako je napr. meno vodiča, sa pritom nezdieľajú. Poskytnite svojim zákazníkom vďaka zdieľaniu polohy v našej službe Geo plnú transparentnosť.

geo_track_n_trace_browser.png

Porovnanie služieb

 EssentialsOne Minute LocatorGeo
Znázornenie polohy nákladných vozidiel v reálnom čase na mape alebo ako tabuľkové zobrazenie každých...15 min.1 min.15 min.
História jazdy za...10 dní10 dní25 mesiacov
Najdôležitejšie údaje o vozidle a vodičovi v reálnom čase
rýchlosť, hladina paliva v nádrži, meno vodiča atď.
Údaje na mape
vyhľadávanie adresy, dopravné podmienky a obmedzenia, obmedzený prejazd ulicami, aktuálna dopravná situácia
Historické udalosti v dopravnej histórii
striedanie vodičov, začiatok a koniec jazdy, prejdenie cez hranice atď.
Prehľad všetkých historických polôh a udalostí v tabuľke
vrátane exportu údajov (XLS, CSV)
Plánovanie trás pre nákladné vozidlá
tolerancia štandardných rozmerov nákladného vozidla, tolerancia používateľských rozmerov, zohľadnenie dopravných obmedzení, výpočet mýtnych poplatkov
Points of Interest (POI) používateľa na mape získané zo systému
vrátane importu POI používateľa
Geofencing
kruh a polygón
Zdieľanie pozície
Zdieľanie údajov o polohe vozidla so zákazníkmi

Predpoklady

image-rio-box.png

RIO Box

Potrebujete RIO Box zabudovaný do vozidla.

image-devices.png

Moderné koncové zariadenie

S pripojením na internet a novým operačným systémom.

image-browser-cloud-solution.png

internetový prehliadač

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Aplikácia MAN Driver

Aplikácia MAN Driver zabezpečuje prepojenie vodiča, správcu vozového parku a autodielne. S touto aplikáciou majú vodiči nákladných automobilov pri sebe všetko, čo budú potrebovať: asistenciu pri poruchách, podporu pri kontrole odjazdu, správcu jazdných časov, navigáciu a oveľa viac.

Prejsť na aplikáciu MAN Driver

Essentials

Prehľad o najdôležitejších informáciách o vozidle! Vďaka bezplatnej základnej službe Essentials budete vždy poznať aktuálnu polohu svojho vozového parku a získate podrobné informácie o výkone vozidla, časoch jázd a prestojov, ako aj priemernej spotrebe paliva.

Viac o službe Essentials

RIO Box

Telematický hardvér na správu vášho vozového parku.
Ak uvažujete o digitalizácii svojho vozového parku, kľúčom k nej je zariadenie RIO Box!

Viac o zariadení RIO Box