Управление на поддръжката за Вашия автопарк MAN

С дигитално планиране на поддръжката, прогнозно планиране на поддръжката и групиране на часовете за поддръжка, можете да гарантирате наличността на превозните средства. MAN ServiceCare S Ви подкрепя в тази дейност, защото Вие и Вашият сервизен център на MAN винаги следите състоянието на Вашите превозни средства. По този начин сроковете за обслужване могат да бъдат планирани своевременно.

Вашият сервизен център на MAN ще се свърже с Вас, ако някое от Вашите превозни средства се нуждае от поддръжка и заедно ще уговорите посещение в сервиза. С MAN ServiceCare S по всяко време можете да се информирате за предстоящите часове за поддръжка, за всички компоненти, които подлежат на поддръжка, и за доклади за щети. Това значително намалява административната заетост на мениджърите на автопаркове.

По-голяма наличност на превозните средства

С прогнозно планиране на поддръжката и групиране на посещения в сервиза, можете да увеличите наличността на превозните средства.

По-ниски общи разходи за експлоатация (TCO)

При навременна поддръжка на Вашия автопарк има по-малко непланирани разходи за ремонт. Заедно с по-малкото разходи за управление, това намалява общите разходи за експлоатация.

Максимална прозрачност

За да може Вашето планиране да остане надеждно, винаги имате преглед на всички срокове за поддръжка и компонентите, които трябва да бъдат ремонтирани.

man_servicecare_s_maintenance_browser.png

Текущо състояние на поддръжката и планиране на посещенията в сервиза

MAN ServiceCare S Ви подкрепя при планирането на поддръжката на Вашите превозни средства MAN.

По всяко време можете да следите състоянието на Вашите превозни средства, които скоро подлежат на поддръжка. Недостигът на превозни средства може да бъде планиран своевременно и да се гарантира максимална наличност на превозното средство.

Besteht akuter Wartungsbedarf tritt Ihr MAN Servicestützpunkt mit Ihnen proaktiv zur Planung des Werkstattaufenthalts in Kontakt und informiert Sie über die Fahrzeugkomponenten, die ausgetauscht oder repariert werden müssen.

Über eine automatische Benachrichtigungsfunktion werden Sie per E-Mail über fällige Komponenten und anstehende Termine informiert. Sie verpassen somit keine Wartungstermine und stellen die Verlässlichkeit Ihrer Tourenplanung sicher.

Индикация на съобщения за повреди

Ако се документират повреди на превозното средство в приложението MAN Driver, водачът може да ги препрати също и на MAN ServiceCare S на RIO Platform. От там щетите може да се предават директно на сервиза – заедно със снимки. Така се гарантира, че документацията няма пропуски и сервизът може да се погрижи навреме за наличността на необходимите резервни части.

man_servicecare_s_damage_reports_browser.png

Изисквания

image-rio-box.png

RIO Box

Нуждаете се от монтирано в превозното средство устройство RIO Box.

image-devices.png

Съвременно крайно устройство

С интернет връзка и нова операционна система.

image-browser-cloud-solution.png

Интернет браузър

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Приложение MAN Driver

Приложението MAN Driver се грижи за свързването в мрежа на водачите, диспечера на автомобилния парк и сервиза. С приложението водачите на Вашите товарни автомобили разполагат винаги с: пътна помощ, помощ при контрола на потеглянето, управление на времената за шофиране, навигатор и т.н.

Към приложението MAN Driver

Essentials

Най-важната информация за превозните средства на едно място! С тази безплатна базова услуга Essentials знаете точното текущо местоположение на Вашия автомобилен парк и получавате подробна информация относно производителността на превозното средство, времената на шофиране и престой, както и средния разход на гориво.

Повече за Essentials

RIO Box

Телематичният хардуер за управление на Вашия автомобилен парк.
Ако мислите за дигитализацията на Вашия автомобилен парк, RIO Box е решението за това!

Повече за RIO Box