ZMĚNA MANAGEMENTU VE SPOLEČNOSTI RIO:
NOVÝM GENERÁLNÍM ŘEDITELEM JE JAN KAUMANNS

RIO, otevřený systém založený na cloudu, který je určen pro odvětví přepravy a logistiky, zaznamenává změnu vedení. Jelikož jak značka RIO tak také aktivity skupiny hrají v oblasti digitalizace stále větší roli, dohodla se společnost Volkswagen Truck & Bus Board na novém uspořádání: Jan Kaumanns převezme vedení společnosti RIO, zatímco Markus Lipinsky bude nyní zodpovědný za digitální iniciativy ve společnosti Volkswagen Truck & Bus.

Markus Lipinsky, dříve generální ředitel společnosti RIO, převzal ve skupině Volkswagen Truck & Bus Group novou roli. Ve své nové pozici převezme v celé skupině zodpovědnost za strategický rozvoj digitálních projektů. Proto s účinností od 1. května skládá svou funkci generálního ředitele ve společnosti RIO.

Jan Kaumanns jako jeho následovník s okamžitým účinkem nastupuje na pozici generálního ředitele společnosti RIO a stává se jednatelem společnosti TB Digital Services GmbH. Jan Kaumanns se narodil v Německu v roce 1980 a po svém studiu ekonomie na Technické univerzitě v Berlíně a na École Centrale Paris působil jako manažer ve společnosti Bain & Company. Jan Kaumanns má dále titul MBA z Kolumbijské univerzity. Od června 2017 byl členem obchodního vedení RIO v obchodní divizi pro platformu, partnery a strategii.

Neúnavné nasazení Markuse Lipinského, aby se vize RIO stala skutečností, přispělo rozhodujícím způsobem k tomu, že značka RIO v portfóliu skupiny Volkswagen Truck & Bus Group zakotvila vedle etablovaných firem, jako jsou MAN Truck & Bus a Scania. „Pouze několik málo lidí má takové vědomosti, houževnatost a tah na bránu, aby hnal nové digitální obchodní modely dopředu tak úspěšně - Markus je jeden z nich“, řekl Jan Kaumanns. „Mám radost z důvěry, která je vkládána do mé osoby, a těším se, že budu dále rozvíjet vizi RIO. Markus a já budeme úzce spolupracovat v rámci našich nových rolí ve skupině Volkswagen Truck & Bus Group také v budoucnu.“

Jan Kaumanns bude důsledně realizovat cestu, kterou společnost RIO navrhla: Neustále budeme rozšiřovat počet služeb v platformě RIO - přibývat budou zejména služby dostupné od poskytovatelů OEM, jako je MAN DigitalServices a další partnerské logistické systémy. Kaumanns bude navíc usilovat o integraci dalších značek Volkswagen Truck & Bus do platformy.

Obrázky ke stažení

Jan Kaumanns

Novým generálním ředitelem je Jan Kaumanns.
© RIO | TB Digital Services GmbH

Stahování

Markus Lipinsky

Markus Lipinsky bude nyní zodpovědný za digitální iniciativy ve společnosti Volkswagen Truck & Bus.
© RIO | TB Digital Services GmbH

Stahování