Digitalizace dodavatelského řetězce

S cloudovou logistickou platformou
header_shipper.png

Zastavení znamená krok zpět

Svět logistiky se neustále mění a výzvy, kterým čelí, jsou stále složitější.

Důsledek?
Nevyužitý potenciál optimalizace a nepřímé náklady na dopravu v důsledku nedostatečné transparentnosti a kvality dat.

Nedostatečná standardizace
  • Softwarová mozaika mnoha komplexních řešení
  • Chybějící propojení mezi aplikacemi
  • Výpadky systému a manuální činnosti
Komplikovaná optimalizace logistiky
  • Neefektivita a zpoždění v komunikaci pro všechny účastníky dodavatelského řetězce
  • Překážka pro automatizaci, a tedy i úspory (nepřímých) nákladů na dopravu

Máme řešení!

Cloudová platforma, kde mohou dodavatelé, poskytovatelé dopravních služeb a průmyslové podniky spravovat své harmonogramy dodávek, ASN, objednávky dopravy a informace o transparentnosti, aby ušetřili čas a peníze, měli spolehlivý zdroj dat a umožnili důvěryhodné sdílení.

Individuální řešení pro vaši společnost
contract_shipper.png

Vaše řešení musí být stejně individuální jako vaše společnost.

RIO se při úspěšné digitalizaci zaměřuje na koordinovanou souhru softwaru, lidí a procesů, která vede k požadované změně ve vaší společnosti. To zahrnuje zjednodušení nebo automatizaci manuálních úkolů, rychlou a snadnou komunikaci nebo transparentní procesy v aktivním pracovním prostředí.

Pokud ještě není optimalizována úroveň digitalizace, považujeme ve společnosti RIO za svůj úkol podpořit vás jako zákazníka v tomto procesu. Ať už se jedná o vývoj v oblasti IT, organizační transformaci nebo otázky logistiky: Společně s vámi vytvoříme vaši vizi a cestu, jak jí dosáhnout.

Začít s digitalizací hned teď

Přehled vašich výhod

browser_supplier_hub.png

Supplier Hub (webSCM)

Optimální plánování výrobních procesů v závodech závisí na různých informacích transparentnosti dopravců a dodavatelů. A právě zde přichází ke slovu naše centrum pro dodavatele s integrovaným rozhraním webEDI, které vám pomůže s nastavením efektivních a transparentních procesů objednávání a doručování u vašich dodavatelů.

Centrum pro dodavatele Supplier Hub podrobně

Centrum pro dopravce Carrier Hub (webTMS)

Spolehlivá doprava zboží a komodit je nezbytnou součástí (podnikové) logistiky. Naše centrum pro dopravce Carrier Hub vám umožní ve spolupráci s vašimi dopravci dosáhnout transparentnosti v celém procesu dopravy – od zadání objednávky dopravy přes potvrzení objednávky, několik stavů dopravy až po příjezd do závodu.

Centrum pro dopravce Carrier Hub podrobně
browser_carrier_hub.png
browser_outbound_order_book.png

Registr výstupních položek Outbound Order Book

Registr výstupních položek Outbound Order Book je pokročilá digitální platforma, která umožňuje odesílatelům zpřístupnit jejich údaje o objednávkách dopravy a/nebo služeb logistiky vozidel příslušným poskytovatelům takových služeb. Na základě telematických dat vašich poskytovatelů služeb v našem cloudu také komunikujeme zprávy o stavu pro váš dodavatelský řetězec – automaticky a jednoduše.

Registr výstupních položek Outbound Order Book podrobně

RIO PROPOJUJE SYSTÉMY A ÚČASTNÍKY DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE SPOLEČNOSTI VOLKSWAGEN

Společnost RIO vyvinula pro logistiku koncernu Volkswagen individuální softwarové řešení na bázi cloudu, které plně digitalizuje a automatizuje dopravní logistické řetězce.

Moderní řešení platformy

Moderní řešení platformy RIO usnadňuje technické propojení všech účastníků dodavatelského řetězce.

Síťové propojení a sdílení dat

Propojení partnerů usnadňuje efektivnější plánování, kontrolu, realizaci a měření dopravních procesů. Důvěryhodné sdílení dat je přínosem pro všechny účastníky.

Transparentnost

Větší transparentnost celého procesu – od objednávání až po fakturaci dopravy – a lepší kvalita dat zvyšují produktivitu všech účastníků procesu.

Spolehlivost

Základ pro spolehlivější plánování, dynamičtější řízení, lepší využití, dopravu bez tištěné dokumentace, automatickou fakturaci dopravy atd.

Co o našem softwaru říkají zákazníci a zástupci vědecké komunity

RIO je tu pro VÁS!

Podařilo se nám vzbudit váš zájem a chcete získat další nezávazné informace? Pak nás kontaktujte ještě dnes.

Nyní kontaktovat