Digitalizace dodavatelského řetězce

S cloudovou logistickou platformou
header_carrier.png

Nemáte standardní společnost,
my zase nemáme standardní řešení!

S RIO zrychlíte své podnikání.

Jak to probíhá?
Digitální řešení z oblasti telematiky, řízení přepravy a komunikace s řidiči.

Cloudové řešení. Modulární. Jednoduché.

carrier_marketplace_browser.png

Telematika

Společnost RIO nabízí širokou škálu různých služeb v oblasti lokalizace vozidel, hospodárné jízdy pro trvalé snižování nákladů na pohonné hmoty, management tachografu a času, jakož i management údržby a oprav. Najděte na RIO Marketplace ideální řešení pro inovativní přepravní a logistické procesy pro svůj celý vozový park.

Objevte RIO Marketplace

Systém řízení přepravy

S vaším vozovým parkem RIO je automaticky propojen náš systém TMS Cartright s intuitivní aplikací pro řidiče Pocket Driver, cloudové komplexní řešení pro vaše logistické procesy. Kromě nativní integrace do RIO je to právě modularita, kterou se Cartright liší od jiných systémů řízení přepravy.

Více informací o systému Cartright
browser_cartright.png
browser_cartright_chat.png

Komunikace s řidičem

Naše bezplatná aplikace pro řidiče Pocket Driver je naprosto všestranným doplňkem našich služeb pro vozový park, zaměstnance a objednávky. Pocket Driver splní všechny požadavky a přání v oblasti personálu, řidičů, dispečinku a správy vozového parku. Naše Správa mobilních zařízení doplňuje nabídku pro jednoduchou a rychlou komunikaci s řidiči.

Chci vědět více

Přehled vašich výhod

contract_shipper.png

Vaše řešení musí být stejně individuální jako vaše společnost.

RIO se při úspěšné digitalizaci zaměřuje na koordinovanou souhru softwaru, lidí a procesů, která vede k požadované změně ve vaší společnosti. To zahrnuje zjednodušení nebo automatizaci manuálních úkolů, rychlou a snadnou komunikaci nebo transparentní procesy.

Pokud ještě není optimalizována úroveň digitalizace, považujeme ve společnosti RIO za svůj úkol podpořit vás jako zákazníka v tomto procesu. Ať už se jedná o vývoj v oblasti IT, organizační transformaci nebo otázky logistiky: Společně s vámi vytvoříme vaši vizi a cestu, jak jí dosáhnout.

Začít s digitalizací hned teď

RIO je tu pro VÁS!

Podařilo se nám vzbudit váš zájem a chcete získat další nezávazné informace? Pak nás kontaktujte ještě dnes.

Nyní kontaktovat