Tõhusaks optimeerimine – Perform

Perform pakub teile põhjalikku ülevaadet oma sõidukipargi kasutamisandmetest. Selle abil saate vaadata, kus on tulemuslikkuse tõstmine vajalik. Nii saate optimeerida oma sõidukipargi tulemuslikkust ja vähendate jätkusuutlikult kütusekulusid, CO2-emissioone ja kogukulusid.

Perform kergendab juhtide tulemuslikkuse hindamist – neutraalselt ja võrreldavalt – ja hindab sõiduki tulemust loetud andmete alusel, et võimalikult objektiivne vaatlemine oleks võimalik. Andmetest saab teha järeldusi sõiduki kulumise kohta ning lisaks saab neid kasutada juhi koolitamisel, et soodustada ökonoomset sõiduviisi. Lisaks sellele saab reaalsete sõiduandmete alusel määrata konkreetse kasutusolukorraga sobiva sõidukikonfiguratsiooni.

Perform Desktop right

Põhjalik tulemuslikkuse analüüs

Sõidukäitumine ja juhiandmed kogutakse kokku, neid analüüsitakse ja hinnatakse – nii saate objektiivselt vaadelda sõidukit ja juhti, et tõsta tõhusust ja suurendada ohutust sõitmisel.

Jätkusuutlik kokkuhoid

Põhjalikud analüüsiandmed võimaldavad tuvastada tõhusamat sõiduviisi ja optimaalset sõiduki kasutamist – seetõttu langeb ka teie sõidukipargi kütusekulu ja kogukulu.

Andmed on saadaval peaaegu reaalajas

Tänu otsejuurdepääsule sõiduki CAN-siinile saate andmeid peaaegu reaalajas avada ja analüüsida.

perform_analysis_browser.png

Oluline kasutamisteave ökonoomsuse analüüsiks

Perform kogub aegsasti kõik andmed üksikute sõitude ja kasutuskordade kohta, kasutades otseühendust sõiduki CAN-siiniga.

Koguda võidakse mh järgmisi andmeid
 • kütusekulu
 • kiirus
 • kiirushoidiku kasutamine
 • seisuaeg
 • CO2-heide
 • pidurisüsteemide kasutamine
 • käigulülitused
 • pöörlemiskiiruse vahemikud

Nende andmete abil saate täpselt analüüsida sõidustiili ja tuvastada ökonoomsuse suurendamise potentsiaali. Võimalik on tuvastada teelõigud, kus sõidetakse kiiremini kui 85 km/h või aktiivsest kiirushoidikust hoolimata vajutatakse gaasipedaali. Tõhusama sõiduviisiga saab säästa kütust. Nii vähenevad sõidukipargi kogukulud (TCO) ja suurenevad ettevõtte tulud.

Lisaks saab kindlaks teha, kas sõiduk on kasutusvaldkonnaga kohandatult õigesti konfigureeritud või kas regulaarselt sõidetavatel marsruutidel on võimalik optimeerida teekonna kavandamist seoses liiklusoludega.

Objektiivne hindamine juhi arenemiseks

Perform annab tervikhinde sõiduki ja juhi tulemusele, võttes arvesse ka kasutamisolukorra raskust. Kasutusolukorra raskus arvutatakse mitmete parameetrite abil ja juht ei saa seda mõjutada.

perform_driving_browser.png

Sõidustiili analüüs ja hindamine võimaldavad igati objektiivset ja võrdlevat vaatlust ning suurendavad lisaks juhi motivatsiooni sõidustiili optimeerida. Võimalik on tuvastada juhi potentsiaali edasi areneda. Kasutusandmeid saab kasutada juhi koolitamisel, kuna kõik andmed on PDF-, XLS- või CSV-failina allalaaditavad.

MANi juhtidele: rakendusega MAN Driver saab teha hinnangud juhile ligipääsetavaks. Selleks peab sõidukipargi haldaja saatma juhile kutse, juht peab RIO platvormile sisse logima ja vastava rakenduse oma nutitelefoni installima. Rakendus MAN Driver on saadaval Google Play Store’is ja Apple App Store’is.

perform_report_browser.png

Automaatsed aruanded juhtide ja sõidukipargi tulemuste kohta

Võimaldab koostada kindla ajavahemiku kohta automaatseid aruandeid, võttes aluseks eelnevalt määratud kriteeriumid. Nende aruannete abil saab võrrelda juhi sõiduviisi ja tulemuslikkust teiste juhtidega ning tema enda varasemate tulemustega. Seejuures võetakse arvesse ka konkreetse marsruudi olusid, nt liiklusolud ja marsruudiprofiil. Nii saab teha järeldusi ning tõhusamalt mõjutada sõiduviisi ja korraldada tööd.

geo_data_flow_integration_browser.png

Perform API – Performi andmed teie peamistes süsteemides

Te kasutate sageli erinevaid süsteeme, mis edastavad ja näitavad erinevaid andmeid. Lisaks sellele, et see võtab palju aega, võib ülevaade kergelt kaduda. MAN DigitalServices pakub teile Perform API näol ideaalset lahendust.

Kas soovite integreerida Performi andmeid omaenda protsessidesse ja kasutajaliidesesse? Kas soovite määrata omaenda peamiseid tulemusnäitajaid (KPI) ja hinnanguid? Perform API abil saate kogutud andmed integreerida nt kolmanda osapoole süsteemi.

Lisaks põhjalikele tööandmetele, nagu kütusekulu, kiirus, seisuajad ja CO2-heitmed, pakub Perform ka juhihinnanguid ning andmeid kasutusolukorra raskuse kohta (liiklus, teede liigid, keskkonnaandmed, kõrgusprofiil). Perform API abil kuvatakse teile kõik vajalikud andmed ühel platvormil.

Funktsioon sisaldub Performi tellimuse hinnas.

Kuidas see toimib?

Performi andmete ühendamine teie soovitud süsteemiga toimib standardiseeritud liidese (API) kaudu.

Seejuures on olemas mitu võimalust selle liidese kasutamiseks või integreerimiseks.

 1. Esitage juurdepääsuandmete taotlus otse selle vormiga.
 2. Juba ühendatud partnersüsteemidega ühendamise taotluse saate esitada Marketplace’is.
 3. Kui teil pole veel ühendust partneriga, võtke ühendust meie partnerite haldusega.

OpenAPI-vormingus Perform-liidese kirjelduse leiate siit.

geo_data_flow_how_to_laptop_right.png

Eeltingimused

image-telematik-box.png

Telemaatikamoodul

Sõidukisse paigaldatud ja aktiveeritud parda telemaatikamoodul.

image-devices.png

Kaasaegne lõppseade

Internetiühenduse ja uue operatsioonisüsteemiga.

image-browser-cloud-solution.png

Internetibrauser

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Esitatud andmete ulatus on mani sõidukite ja muude kaubamärkide sõidukite puhul erinev. Üksikasjalikku teavet kättesaadavate andmete kohta leiate teenuse kirjeldusest.

Testige MAN DigitalServices’i: nüüd kogu teie sõidukipargi* jaoks 3 kuud tasuta!**

Testige nüüd meie digiteenuseid kolm kuud tasuta – iga oma sõidukipargi sõidukiga*. Tasuta testimisperioodi saavad kasutada kõik MANi kliendid, kes pole veel meie tasulisi teenuseid tellinud. See lõppeb automaatselt.

* Kui teenused on sõiduki tüübi järgi tehniliselt saadaval

** Testimiskampaania kehtib kõikidele MAN DigitalServices’i uutele ja praegustele klientidele, kes pole veel/praegu tellinud ühtki tasulist teenust, mida MAN RIO platvormi kaudu pakub.

Digitaalne lisaväärtus teie sõidukipargile. Nüüd saab tellida ka tähtajaliselt.

Saate meie mitmekülgsete digiteenustega saavutatavast tõhususest ja võimsusest kasu iga päev. Nüüd on tellimisel rohkem valikuid: paljusid meie digiteenuseid saate nüüd lisaks senisele päevapõhisele aktiveerimisele tellida ka tähtajaliselt: 12 või 36 kuud. Meie tähtajalistest lepingutest saate kahel moel kasu: need on soodsad ja hõlbustavad sõidukipargi administreerimist!*

* Lisateave tellimise korral.

Rakendus MAN Driver

Tehniline rike? Seda ei soovi keegi. Rakendus MAN Driver on alati olemas, kui vajate kiiresti tuge. Näiteks tehnilise rikke korral hädaabikõne jaoks. Või kahjuteatise koostamiseks. Rakendus ühendab juhi, sõidukipargi halduri ja töökoja ning juhatab teed lähimasse MANi tugipunkti. Meie rakendus MAN Driver on MANi juhile toeks ka muul ajal peale hädaolukorra. Rakendus töötab sõiduki- ja tegeliku kasutusala põhiselt, sisaldades palju funktsioone, mis juhi igapäevatöö lihtsamaks muudavad.

Rakenduse MAN Driver juurde
MAN Connected CoDriver

Juhi juhendamine reaalajas otse kabiinis: MANi juhendaja annab veoauto kabiinis asuvale juhile telefoni teel näpunäiteid tõhusa ja ettenägeliku sõidustiili kohta.

Täpsemalt teenuse MAN Connected CoDriver kohta

Telemaatikamoodulid

Teie sõidukipargi hõlbus digitaliseerimine: telemaatikamoodulid võimaldavad sõidukiparki tõhusalt hallata ja kogu sõidukiparki ökonoomselt kasutada.

Rohkem teavet