Tõhusaks optimeerimine – Perform

Perform pakub teile põhjalikku ülevaadet oma sõidukipargi kasutamisandmetest. Selle abil saate vaadata, kus on tulemuslikkuse tõstmine vajalik. Nii saate optimeerida oma sõidukipargi tulemuslikkust ja vähendate jätkusuutlikult kütusekulusid, CO2-emissioone ja kogukulusid.

Perform kergendab juhtide tulemuslikkuse hindamist – neutraalselt ja võrreldavalt – ja hindab sõiduki tulemust loetud andmete alusel, et võimalikult objektiivne vaatlemine oleks võimalik. Andmetest saab teha järeldusi sõiduki kulumise kohta ning lisaks saab neid kasutada juhi koolitamisel, et soodustada ökonoomset sõiduviisi. Lisaks sellele saab reaalsete sõiduandmete alusel määrata konkreetse kasutusolukorraga sobiva sõidukikonfiguratsiooni.

Lihtne tulemuslikkuse analüüs

Sõidukäitumine ja juhiandmed kogutakse kokku, neid analüüsitakse ja hinnatakse – nii saate objektiivselt vaadelda sõidukit ja juhti, et tõsta tõhusust ja suurendada ohutust sõitmisel.

Jätkusuutlik kokkuhoid

Põhjalikud analüüsiandmed võimaldavad tuvastada tõhusamat sõiduviisi ja optimaalset sõiduki kasutamist – seetõttu langeb ka teie sõidukipargi kütusekulu ja kogukulu.

Andmed on saadaval peaaegu reaalajas

Tänu otsejuurdepääsule sõiduki CAN-siinile saate andmeid peaaegu reaalajas avada ja analüüsida.

perform_analysis_browser.png

Oluline kasutamisteave ökonoomsuse analüüsiks

Perform kogub aegsasti kõik andmed üksikute sõitude ja kasutuskordade kohta, kasutades otseühendust sõiduki CAN-siiniga.

Koguda võidakse mh järgmisi andmeid
  • kütusekulu
  • kiirus
  • kiirushoidiku kasutamine
  • seisuaeg
  • CO2-heide
  • pidurisüsteemide kasutamine
  • käigulülitused
  • pöörlemiskiiruse vahemikud

Nende andmete abil saate täpselt analüüsida sõidustiili ja tuvastada ökonoomsuse suurendamise potentsiaali. Võimalik on tuvastada teelõigud, kus sõidetakse kiiremini kui 85 km/h või aktiivsest kiirushoidikust hoolimata vajutatakse gaasipedaali. Tõhusama sõiduviisiga saab säästa kütust. Nii vähenevad sõidukipargi kogukulud (TCO) ja suurenevad ettevõtte tulud.

Lisaks saab kindlaks teha, kas sõiduk on kasutusvaldkonnaga kohandatult õigesti konfigureeritud või kas regulaarselt sõidetavatel marsruutidel on võimalik optimeerida teekonna kavandamist seoses liiklusoludega.

Objektiivne hindamine juhi arenemiseks

Perform annab tervikhinde sõiduki ja juhi tulemusele, võttes arvesse ka kasutamisolukorra raskust. Kasutusolukorra raskus arvutatakse mitmete parameetrite abil ja juht ei saa seda mõjutada.

perform_driving_browser.png

Sõidustiili analüüs ja hindamine võimaldavad igati objektiivset ja võrdlevat vaatlust ning suurendavad lisaks juhi motivatsiooni sõidustiili optimeerida. Võimalik on tuvastada juhi potentsiaali edasi areneda. Kasutusandmeid saab kasutada juhi koolitamisel, kuna kõik andmed on PDF-, XLS- või CSV-failina allalaaditavad.

MANi juhtidele: rakendusega MAN Driver saab teha hinnangud juhile ligipääsetavaks. Selleks peab sõidukipargi haldaja saatma juhile kutse, juht peab RIO platvormile sisse logima ja vastava rakenduse oma nutitelefoni installima. Rakendus MAN Driver on saadaval Google Play Store’is ja Apple App Store’is.

perform_report_browser.png

Automaatsed aruanded juhtide ja sõidukipargi tulemuste kohta

Võimaldab koostada kindla ajavahemiku kohta automaatseid aruandeid, võttes aluseks eelnevalt määratud kriteeriumid. Nende aruannete abil saab võrrelda juhi sõiduviisi ja tulemuslikkust teiste juhtidega ning tema enda varasemate tulemustega. Seejuures võetakse arvesse ka konkreetse marsruudi olusid, nt liiklusolud ja marsruudiprofiil. Nii saab teha järeldusi ning tõhusamalt mõjutada sõiduviisi ja korraldada tööd.

Eeltingimused

image-rio-box.png

RIO Box

Teil on vaja sõidukisse paigaldatud RIO Boxi.

image-devices.png

Kaasaegne lõppseade

Internetiühenduse ja uue operatsioonisüsteemiga.

image-browser-cloud-solution.png

Internetibrauser

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Esitatud andmete ulatus on mani sõidukite ja muude kaubamärkide sõidukite puhul erinev. Üksikasjalikku teavet kättesaadavate andmete kohta leiate teenuse kirjeldusest.

Rakendus MAN Driver

Rakendus MAN Driver tagab teabevahetuse juhi, sõidukipargi halduri ja töökoja vahel. Rakenduses on kõik veokijuhile vajalik alati käeulatuses: rikkeabi, väljasõitude kontrolli tugi, sõiduaja haldur, navigaator ja palju muud.

Täpsemalt rakenduse MAN Driver kohta
MAN Connected CoDriver

Juhi juhendamine reaalajas otse kabiinis: MANi juhendaja annab veoauto kabiinis asuvale juhile telefoni teel näpunäiteid tõhusa ja ettenägeliku sõidustiili kohta.

Täpsemalt teenuse MAN Connected CoDriver kohta

Essentials

Kiire ülevaade tähtsamatest sõidukiandmetest. Tasuta baasteenus Essentials hoiab teid kursis sõidukite täpse asukohaga ning edastab üksikasjalikku teavet sõidukite kasutamise, sõidu- ja seisuaegade ning keskmise kütusekulu kohta.

Lisateave teenuse Essentials kohta

RIO Box

Sõidukipargi haldamiseks kasutatav telemaatikariistvara.
Kui plaanite sõidukipargi digitaliseerimist, siis aitab seda teha RIO Box.

Lisateave RIO Boxi kohta