Teie MANi sõidukipargi hooldushaldus

Digitaalse hooldushaldusega, ettenägeliku planeerimisega ja hooldustähtaegade nutika kokkuvõtmisega tagate sõidukite maksimaalse kasutatavuse. Seejuures aitab teid MAN ServiceCare S, kuna niihästi teil kui ka teie MANi teeninduspunktil on alati ülevaade teie sõidukite seisundist. Nii saate hooldustähtaegasid õigeaegselt planeerida.

Teie MANi teeninduspunkt aitab teid, kui mõni teie sõiduk vajab hooldamist, ja lepib teiega töökojas viibimise aja kokku. Lähenevad hooldustähtajad, hooldamist vajavad komponendid ja kahjuteatised on teile MAN ServiceCare S-i abil igal ajal nähtavad. Nii väheneb ka sõidukipargi halduse administratiivne töövaev tohutult.

Suurem sõiduki kasutatavus

Ettenägeliku hooldusplaaniga ja töökojas viibimiste koondamisega tõstate sõiduki kasutatavust.

Kogukulude vähendamine

Kui hooldate oma sõidukiparki õigeaegselt, tekib plaaniväliseid remondikulusid harva. Koos madalama haldusvaevaga vähendab see ka kogukulu.

Maksimaalne läbipaistvus

Selleks, et teie sõidukite asukoha planeerimine oleks usaldusväärne, on teil alati ülevaade hooldustähtaegadest ja remontivajavatest komponentidest.

man_servicecare_s_maintenance_browser.png

Hetke hooldusolek ja ajakava

MAN ServiceCare S toetab teid teie MANi sõidukite hoolduse kavandamisel.

Teie sõidukite varsti saabuva hooldustähtaja korral on teil olekust alati ülevaade. Nii saab õigeaegselt ette näha sõiduki rivist väljalangemisi ja tagada maksimaalne sõiduki kasutatavus.

Kiireloomulise hooldusvajaduse korral võtab MANi teeninduspunkt teiega ennetavalt töökojakülastuse kavandamiseks ühendust ja teavitab teid sõiduki komponentidest, mida tuleb vahetada või remontida.

Automaatse teavitusfunktsiooni kaudu saate e-posti teel teavitusi vahetatavatest komponentidest ja eelseisvatest tähtaegadest. Nii ei unusta te hooldustähtaegu ja tagate oma marsruutide kavandamise usaldusväärsuse.

Kahjuteadete kuva

Kui rakenduses MAN Driver dokumenteeritakse sõidukikahjustused, saab juht need ka RIO platvormil MAN ServiceCare S-ile edastada. Sealt saab puudused – sealhulgas fotod – edastada otse töökojale. Seega on tagatud lünkadeta dokumentatsioon ja töökoda saab õigel ajal hoolitseda selle eest, et vajalikud varuosad on olemas.

man_servicecare_s_damage_reports_browser.png

Eeltingimused

image-rio-box.png

RIO Box

Teil on vaja sõidukisse paigaldatud RIO Boxi.

image-devices.png

Kaasaegne lõppseade

Internetiühenduse ja uue operatsioonisüsteemiga.

image-browser-cloud-solution.png

Internetibrauser

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Rakendus MAN Driver

Rakendus MAN Driver tagab teabevahetuse juhi, sõidukipargi halduri ja töökoja vahel. Rakenduses on kõik veokijuhile vajalik alati käeulatuses: rikkeabi, väljasõitude kontrolli tugi, sõiduaja haldur, navigaator ja palju muud.

Täpsemalt rakenduse MAN Driver kohta

Essentials

Kiire ülevaade tähtsamatest sõidukiandmetest. Tasuta baasteenus Essentials hoiab teid kursis sõidukite täpse asukohaga ning edastab üksikasjalikku teavet sõidukite kasutamise, sõidu- ja seisuaegade ning keskmise kütusekulu kohta.

Lisateave teenuse Essentials kohta

RIO Box

Sõidukipargi haldamiseks kasutatav telemaatikariistvara.
Kui plaanite sõidukipargi digitaliseerimist, siis aitab seda teha RIO Box.

Lisateave RIO Boxi kohta