Η πρώτη ενεργοποίηση του MAN OnlineTraffic ανά όχημα είναι δωρεάν.

MAN OnlineTraffic

Δεδομένα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο

Με το MAN OnlineTraffic μπορείτε να προβάλλετε τα δεδομένα πραγματικού χρόνου για την κυκλοφοριακή κατάσταση στην πλοήγηση του οχήματος. Προβάλλονται οι τελευταίες πληροφορίες για κυκλοφοριακές συμφορήσεις και κυκλοφοριακά προβλήματα καθώς και διάφορες αναλύσεις διασποράς συμφόρησης. Έτσι μπορείτε ανάλογα με τις ανάγκες σας να προσαρμόσετε και να βελτιστοποιήσετε εύκολα τη διαδρομή σας. Η δυναμική αυτή καθοδήγηση στον προορισμό εξοικονομεί χρόνο οδήγησης και διευκολύνει την αποδοτική χρήση του οχήματός σας και τον αξιόπιστο προγραμματισμό.

Τα δεδομένα κυκλοφορίας που παρέχονται μέσω συνδρομής κατεβαίνουν αυτόματα από το διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της πορείας και τροφοδοτούν το σύστημα πλοήγησης.

≥ 2020

Μειώνει τις χρονικές καθυστερήσεις λόγω συμφορήσεων και εμποδίων στην κυκλοφορία

Αυξάνει τη διαθεσιμότητα του οχήματος και την αξιοπιστία του προγραμματισμού

Απλοποιεί και βελτιώνει τον προγραμματισμό της διαδρομής

man_now_payment.png

Εύκολη εγκατάσταση και πληρωμή

 • Μετά την αγορά η δυνατότητα Over-the-Air παρέχεται στο όχημα μέσω φορητού Internet και βρίσκεται αυτόματα στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια της συνδρομής.
 • Η πρώτη ενεργοποίηση του MAN OnlineTraffic ανά όχημα είναι δωρεάν. Μετά την πάροδο ενός έτους (σε ένα σύστημα πολυμέσων 7” MAN Mediasystem Navigation Advanced) ή δύο ετών (σε ένα σύστημα πολυμέσων 12,3” MAN Mediasystem Navigation Professional) η συνδρομή μπορεί να παραταθεί έναντι χρέωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, η συνδρομή λήγει αυτόματα. Η τιμολόγηση για την αγορασμένη διάρκεια πραγματοποιείται έναντι μηνιαίας πληρωμής.
 • Μετά την αγορά του MAN OnlineTraffic στο MAN Now πρέπει να ενεργοποιηθεί η "Online υπηρεσία κυκλοφορίας" στις ρυθμίσεις πλοήγησης:
  1. Επιλέξτε στο κύριο μενού το μενού "Πλοήγηση"
  2. Επιλέξτε το υπομενού "Ρυθμίσεις"
  3. Επιλέξτε "Κυκλοφορία"
  4. Επιλέξτε "Online υπηρεσία κυκλοφορίας"
  5. Επιβεβαιώστε το αναδυόμενο παράθυρο (για τον πελάτη ΔΕΝ προκύπτουν πρόσθετα έξοδα από τη μεταβίβαση δεδομένων)
man_now_requirements.png

Προϋποθέσεις χρήσης

 • Η δυνατότητα Over-the-Air διατίθεται για τα φορτηγά MAN στην περιοχή EU27+3 από το έτος μοντέλου 2020 με μια ενσωματωμένη και ενεργοποιημένη λειτουργία Telematik-Bordmodul (...).
 • Μια πρόσθετη προϋπόθεση για την αναβάθμιση είναι μεταξύ άλλων ένα ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης MAN Mediasystem Navigation Advanced 7” ή ένα σύστημα πολυμέσων MAN Mediasystem Navigation Professional 12,3".
 • Το MAN Now ελέγχει πριν από την αγορά, εάν το όχημα σας πληροί την εν λόγω και πιθανώς περαιτέρω απαιτήσεις για αυτή την αναβάθμιση.

Άλλες δυνατότητες που θα μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν:

MAN MapUpdate

Με τους επικαιροποιημένους μας χάρτες ειδικά για επαγγελματικά οχήματα μπορείτε να προγραμματίζετε αποδοτικά και εύκολα το δρομολόγιό σας.

MAN LanguagePackage

Με το πακέτο γλωσσών του συστήματος Infotainment μπορείτε να προβάλλετε τις ενδείξεις οθόνης για το όργανο πολλαπλών λειτουργιών και το σύστημα πολυμέσων και σε άλλες γλώσσες.

MAN TipMatic Efficiency

Μαζί με το πρόγραμμα πορείας μας για οικονομική οδήγηση σε κανονική λειτουργία, το όχημα χρησιμοποιεί αυτόματα μια στρατηγική αλλαγών ταχυτήτων για εξοικονόμηση καυσίμου.

Εφαρμογή MAN Driver

Σκάσιμο; Πάντα είναι θέμα. Όταν χρειάζεται γρήγορη υποστήριξη, τότε υπάρχει το MAN DriverApp. Π.χ. σε περίπτωση κλήσης για σκασμένο λάστιχο. Ή, για δήλωση μιας ζημιάς. Θέτει σε επικοινωνία τον οδηγό, τον διαχειριστή του στόλου και το συνεργείο και δείχνει τον δρόμο προς την κοντινότερη αντιπροσωπεία MAN. Το MAN DriverApp υποστηρίζει τον οδηγό MAN αλλά όχι μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Προσφέρει πολλές περαιτέρω λειτουργίες που είναι κατάλληλες για το όχημα και την εκάστοτε χρήση και οι οποίες διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα του οδηγού.

Προς την εφαρμογή MAN Driver App