Επισκευές χωρίς περιπλοκές

Με το ServiceCare M έχετε πάντα μια λεπτομερή επισκόπηση των μεμονωμένων στοιχείων του οχήματος και της κατάστασης συντήρησης του συνολικού στόλου σας.

Με την ψηφιακή διαχείριση των συντηρήσεων διασφαλίζεται ότι ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των σχετικών στοιχείων συντήρησης. Αν απαιτείται, το σημείο υποστήριξης σέρβις MAN αναλαμβάνει τη συντήρηση του οχήματός σας.
Πέραν αυτού, μπορείτε να προσθέσετε μόνοι σας τα στοιχεία που θέλετε και να λαμβάνετε πληροφορίες για τακάκια φρένων, στάθμες πλήρωσης και πιέσεις ελαστικών.

Και για Mixed Fleets

Μέγιστη διαθεσιμότητα οχημάτων

Με το MAN ServiceCare M ενημερώνεστε πλήρως και σε τρέχοντα χρόνο σχετικά με την κατάσταση συντήρησης του στόλου σας. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας των οχημάτων και ωφελείστε από τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα των οχημάτων.

Αυξημένη ευελιξία κατά τη συντήρηση των οχημάτων

Εσείς αποφασίζετε για τα στοιχεία συντήρησης που θέλετε να φροντίσετε μόνοι σας όπως και για τις υπηρεσίες του σημείου υποστήριξης σέρβις MAN που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Διαφάνεια για τον συνολικό στόλο

Με το MAN ServiceCare M λαμβάνετε μια λεπτομερή επισκόπηση των σχετικών στοιχείων συντήρησης για τον συνολικό στόλο των οχημάτων σας. Μπορούν επίσης να καταχωρίζονται και να επιτηρούνται εξατομικευμένα στοιχεία των οχημάτων.

man_servicecare_m_maintenance_browser.png

Εξατομικευμένη διαχείριση συντηρήσεων για οχήματα MAN

Με το MAN ServiceCare M μπορείτε να καθορίζετε τα οχήματα ή στοιχεία συντήρησης που θέλετε να φροντίζετε μόνοι σας όπως και τις υπηρεσίες του σημείου υποστήριξης σέρβις MAN που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ως επέκταση του MAN ServiceCare S το MAN ServiceCare M επιτρέπει την εξατομικευμένη επιτήρηση των οχημάτων σας και των στοιχείων συντήρησής τους.

Με το MAN ServiceCare M έχετε συνεχώς τον έλεγχο της κατάστασης συντήρησης του οχήματός σας

Για κάθε MAN του στόλου σας διατίθενται περιεκτικές πληροφορίες σχετικά με τα μεμονωμένα στοιχεία συντήρησης, καθώς και πληροφορίες για τα τακάκια φρένων, τις στάθμες πλήρωσης και την πίεση των ελαστικών. Εσείς καθορίζετε τα στοιχεία συντήρησης που θέλετε να φροντίζετε μόνοι σας όπως και για ποια στοιχεία θέλετε να επικοινωνεί μαζί σας το σημείο υποστήριξης σέρβις MAN, όταν επίκειται μια συντήρηση. Αυτό επιτρέπει τη μέγιστη ευελιξία κατά τις εργασίες συντηρήσεων στον στόλο σας.

Εάν χρειάζεστε την επιτήρηση περαιτέρω, ειδικών στοιχείων του οχήματος, τότε μπορείτε απλώς να τα προσθέσετε.

  • Τρέχουσα κατάσταση των στοιχείων συντήρησης
  • Χιλιομετρική απόσταση έως το επόμενο σέρβις συντήρησης
  • Προβολή στάθμης πλήρωσης λαδιού κινητήρα, AdBlue, καυσίμου και νερού ανάμειξης
  • Κατάσταση των τακακιών φρένων
  • Κατάσταση της πίεσης ελαστικών με το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών MAN (TPM)
  • Παράθεση των μηνυμάτων ζημιάς που μπορούν να προσδιοριστούν μέσω του ελέγχου αναχώρησης του MAN Driver App

Διαχείριση επιδιορθώσεων για οχήματα άλλων κατασκευαστών

Το MAN ServiceCare M σάς υποστηρίζει και στη διαχείριση συντηρήσεων σε οχήματα άλλων κατασκευαστών. Από τη διεπαφή διαχείρισης στόλου (FMS) λαμβάνετε πληροφορίες για την κατάσταση συντήρησης συγκεκριμένων στοιχείων, όπως είναι π.χ. η στάθμη του AdBlue και του καυσίμου ή η καθορισμένη χιλιομετρική απόσταση έως το επόμενο σέρβις. Και αυτά τα δεδομένα μπορούν να μεταβιβάζονται απευθείας στο σημείο υποστήριξης σέρβις MAN, εφόσον θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε για τη συντήρηση.

man_servicecare_m_maintenance_other_browser.png

Προϋποθέσεις

image-rio-box.png

RIO Box

Χρειάζεστε ένα RIO Box εγκατεστημένο στο όχημα.

image-devices.png

Σύγχρονη τερματική συσκευή

Με σύνδεση στο Διαδίκτυο και νέο λειτουργικό σύστημα.

image-browser-cloud-solution.png

Πρόγραμμα Περιήγησης στο Διαδίκτυο

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Εφαρμογή MAN Driver

Η εφαρμογή MAN Driver φροντίζει για τη δικτύωση οδηγού, διαχειριστή στόλου και συνεργείου. Με την εφαρμογή, οι οδηγοί των φορτηγών έχουν πάντα ό,τι χρειάζονται: Οδική βοήθεια, υποστήριξη κατά τον έλεγχο αναχώρησης, εργαλείο διαχείρισης χρόνων οδήγησης, εργαλείο πλοήγησης και άλλα.

Μετάβαση στην εφαρμογή MAN Driver

Essentials

Οι σημαντικότερες πληροφορίες οχήματος με μια ματιά! Με τη δωρεάν βασική υπηρεσία Essentials ενημερώνεστε για την τρέχουσα τοποθεσία του στόλου σας και λαμβάνετε αναλυτικές πληροφορίες για την απόδοση του οχήματος, τους χρόνους οδήγησης και ακινησίας καθώς και για τη μέση κατανάλωση καυσίμου.

Περισσότερα για το Essentials

RIO Box

Το υλικό τηλεματικής για τη διαχείριση στόλου σας.
Αν προβληματίζεστε για την ψηφιοποίηση του στόλου οχημάτων σας, το RIO Box είναι το κλειδί!

Περισσότερα για το RIO Box