man-logo-badge.svg

This video is provided by Youtube. Your cookie setting prevent to show it. Do you want to watch the video regardless?

Reģistrējieties RIO Platform bez maksas vai piesakieties, lai uzzinātu, kādas bezvadu funkcijas ir pieejamas jūsu transportlīdzeklim.

Efektivitāte

Bezvadu funkcijas, kas vēl vairāk optimizē jūsu transportlīdzekļa efektivitāti atkarībā no tā izmantošanas jomas.

MAN OnlineTraffic

Ar mūsu reāllaika datiem par pašreizējo satiksmes situāciju maršrutu var efektīvi plānot un vajadzības gadījumā ātri pielāgot.

MAN MapUpdate

Izmantojot mūsu jaunākos, komerciālajiem transportlīdzekļiem paredzētos karšu materiālus, maršrutu var plānot efektīvi un viegli.

MAN TipMatic Efficiency

Ar mūsu braukšanas programmu ekonomiskai braukšanai normālas ekspluatācijas apstākļos transportlīdzeklī automātiski tiek izmantota pārnesumu pārslēgšanas stratēģija, kas taupa degvielu.

MAN TipMatic Efficiency Plus

Mūsu īpaši ekonomiskai braukšanai paredzētā braukšanas programma ļauj normālos ekspluatācijas apstākļos izmantot ļoti ekonomisku pārslēgšanas stratēģiju un deaktivizē manuālo pārslēgšanos lielākā un mazākā pārnesumā, kā arī Kickdown funkciju.

MAN TipMatic Performance

Mūsu dinamiskās braukšanas un paātrinājuma programma palielina dzinēja jaudu un samazina ātruma zudumus kāpumos.

MAN TipMatic Manoeuvre

Braukšanas programma vienkāršai manevrēšanai ļauj precīzi pielietot jaudu, piemēram, piebraucot pie iekraušanas platformām, puspiekabēm vai piekabēm.

MAN TipMatic Tanker

Mūsu braukšanas programma šķidrumu pārvadāšanai ļauj braukt stabili ar augsti izvietotiem kravu smaguma centriem.

MAN TipMatic Offroad

Mūsu braukšanas programma optimālai braukšanai bezceļa apstākļos nodrošina maksimālu vilcējspēku stāvos kāpumos un pastiprina dzinēja bremzēšanu kritumā.

MAN EfficientRoll

Izmantojot mūsu GPS kontrolēto ripošanas funkciju, kritumā tiek izmantota transportlīdzekļa inerce, lai taupītu degvielu.

MAN EfficientCruise

Mūsu GPS kruīza kontroles sistēma vienmēr aprēķina optimālo braukšanas ātrumu un transmisijas pārslēgšanas stratēģiju, šādi nodrošinot vienmērīgu un ekonomisku braukšanu.

MAN EfficientRoll jau ir iekļauts MAN EfficientCruise.

MAN IdleShutdown

Mūsu ekonomiskā dzinēja izslēgšanas funkcija automātiski izslēdz dzinēju pēc četru minūšu tukšgaitas.

MAN KickdownDeactivation

Ar mūsu Kickdown deaktivizācijas funkciju paātrinātā, neekonomiskā pārslēgšana mazākā pārnesumā vairs nav iespējama.

Kickdown deaktivizācijas funkcija optimizē braukšanas programmu MAN TipMatic Efficiency.

Drošība

Bezvadu funkcijas, kas palīdz autovadītājiem ievērot tiesību aktu prasības un padara ceļu satiksmi drošāku.

MAN TimeInfo

Mūsu braukšanas laika displejs pārskatāmi attēlo informāciju no tahogrāfa par braukšanas un maiņu laiku kombinētā instrumentu paneļa displejā.

MAN TimeControl

Mūsu braukšanas laika kontrolsistēma salīdzina tahogrāfa datus ar tiesību aktu prasībām un aktīvi informē autovadītāju par aktuālo braukšanas un atpūtas laiku, atlikušajām laika kvotām un gaidāmajiem pārtraukumiem.

MAN TimeControl jau ir iekļauta opcija MAN TimeInfo.

Ērtums

Bezvadu funkcijas, kas uzlabo braukšanas komfortu un atvieglo autovadītāju ikdienu.

MAN LanguagePackage

Ar mūsu informācijas un izklaides sistēmas valodu paketi kombinētā instrumentu paneļa un multivides sistēmas displejus var parādīt papildu valodās.

MAN LanguageRecognition

Izmantojot mūsu valodas atpazīšanas sistēmu, vadītāja kartē saglabātā valoda automātiski tiek parādīta transportlīdzekļa displejos.

Bezmaksas aktivizēšana klientiem ar pārdošanas kodu „0P4FG Automātiska valodas atpazīšana, lietojot vadītāja karti”

MAN SecondPhone

Izmantojot mūsu paplašināto mobilo ierīču pārvaldību, ar MAN Mediasystem Advanced vienlaikus var savienot divus viedtālruņus.

MAN EfficientRoute

Izmantojot mūsu apjomīgo karšu materiālu un reāllaika datus par aktuālo satiksmes situāciju, kā arī informāciju par stāvvietām un degvielas cenām, maršrutu var efektīvi plānot un vajadzības gadījumā ātri pielāgot.

MAN OnlineNews

Ziņu un laikapstākļu datu atjauninājumi palīdz vadītājam vienmēr būt informētam.

Sie möchten mehr erfahren?