GEGEVENSBESCHERMING.

Verklaringen m.b.t. gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonlijkheidsrechten bij het verwerken van persoonsgegevens is voor TB Digital Services GmbH (TBDS) van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens die bij het bezoek aan onze website worden verzameld volgens de wettelijke bepalingen van het land waarin de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instantie is gevestigd.

1. Verzameling van anonieme gebruiksgegevens

Als u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard het IP-adres en het domein van waaruit de website wordt bezocht, datum en tijd van het bezoek, de website die u bij ons bezoekt alsmede technische informatie over het bezoek (http-methode, http-versie, http-statuscode, lengte van de overgedragen gegevens, gebruikte browser) op.

Als u zich als gebruiker op onze website aanmeldt, wordt ook de voor de aanmelding vereiste gebruikers-ID opgeslagen.

Bij het bezoeken van onze webtoepassingen kan bovendien nog informatie worden opgeslagen die voor het effectieve gebruik van deze toepassing vereist is.

2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen verzameld als u ons deze uit eigen beweging, bijv. in het kader van een registratie, een enquête, een prijsvraag of voor het uitvoeren van een contract beschikbaar stelt.

3. Beperking van het gebruiken het doorgeven van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ons deze gegevens ter beschikking hebt gesteld. Er worden bovendien ook geen persoonsgegevens aan derden overgedragen. Overdracht aan overheidsinstellingen en nationale autoriteiten vindt alleen plaats in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften. Onze medewerkers zijn door ons verplicht tot geheimhouding en de bescherming van overgedragen persoonsgegevens.

4. Recht op herroeping

Voor zover u in een van onze toepassingen uw toestemming hebt verleend voor het gebruik van uw gegevens voor het ontvangen van bedrijfs- en productinformatie, kunt u uw betreffende toestemming altijd met toekomstige werking herroepen.

5. Recht op informatie, recht op correctie

Op verzoek deelt TBDS u schriftelijk mede of en welke persoonsgegevens over u bij ons zijn opgeslagen. Mocht er ondanks onze inspanningen om de gegevens correct en actueel te houden verkeerde informatie zijn opgeslagen, dan zullen wij deze informatie na overeenkomstige schriftelijke aanwijzing corrigeren.

6. Veiligheid

Uw gegevens worden door TBDS beschermd door middel van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, om toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden te voorkomen. Onze veiligheidsmaatregelen, zoals de versleuteling van gegevens, worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling regelmatig verbeterd.

7. Links naar websites van andere aanbieders

Onze website kan links naar websites van andere aanbieders bevatten. Op het moment dat de links werden opgenomen, heeft TBDS gecontroleerd of de content van deze direct gelinkte websites wettelijk in orde was. TBDS heeft echter geen enkele invloed op de content van de gelinkte websites en kan deze niet doorlopend controleren. Daarom kan TBDS niet aansprakelijk worden gesteld voor de content van de gelinkte websites die na het opnemen van de links is gewijzigd. Deze privacyverklaring geldt niet voor de gelinkte websites van andere aanbieders.

8. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt deze functie in uw browser echter deactiveren. TBDS gebruikt cookies om het aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. De door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "session cookies". Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Dit kan echter leiden tot beperkte functionaliteit van ons aanbod.

9. Voorbehoud

Om de voortdurende ontwikkeling van het internet te kunnen bijhouden, kan TBDS deze privacyverklaring te allen tijde met inachtneming van de richtlijnen m.b.t. gegevensbescherming aanpassen.

10. Google analytics en Google

Onze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Ook Google Analytics gebruikt cookies. Daarbij gaat het om cookies van Google zelf (Google Analytics-cookies) en zogenaamde cookies van derden (DoubleClick-cookies). De door deze cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgegeven aan een server van Google, Inc. in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website voor ons te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te maken en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten te leveren, in het bijzonder ook functies voor display advertising, bijvoorbeeld remarketing, rapportage voor vertoningen in het Google Display Netwerk, integratie van DoubleClick Campaign Manager of rapportage voor demografische en interessecategorieën van Google Analytics. Ook zal Google deze informatie indien nodig aan derden overdragen, indien dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google verbinden.

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven genoemde doel. Wij willen u erop wijzen dat onze website ter verbetering van de gegevensbescherming Google Analytics met de extensie "anonymizeIp()" gebruikt. IP-adressen worden daardoor alleen verkort geregistreerd en verder verwerkt. Daarmee is een directe herleidbaarheid tot personen bij de analyse van het gebruik van onze website uitgesloten. U kunt het plaatsen van de Google Analytics-cookies weigeren met een add-on voor uw browser. Daarmee kunt u gebruikmaken van uw recht om met toekomstige werking bezwaar te maken tegen de gegevensverzameling en -verwerking en het gebruik van de gegevens door Google Analytics. Hiervoor kunt u de Opt-out Browser Add-on van Google Analytics installeren. Daarmee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken opslaat.

Meer informatie en instructies voor het downloaden en installeren van deze deactiverings-add-on vindt u op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Als alternatief en als aanvulling voor gebruikers met mobiele apparaten kunt u het opt-out-cookie gebruiken. Gebruikt u deze link, dan wordt een cookie geplaatst en wordt u niet meer door Google Analytics geregistreerd. Klik hier om uitgesloten te worden van registratie door Google Analytics.

U kunt Google Analytics voor display advertising deactiveren en de advertenties in het Google Display Netwerk aanpassen door de advertentie-instellingen op te roepen: https://www.google.nl/settings/ads

11. Gebruik van de Geolite2-database voor geolocatie

Op deze website wordt de GeoLite2-database gebruikt, die door de aanbieder MaxMind Inc. beschikbaar gesteld en bij TBDS gehost wordt. In de GeoLite2-database zijn aan de gebruikte IP-adressen globale standplaats-/geolocatiegegevens toegewezen op basis van het herkomstland van het IP-adres. Ter verbetering van de zoekresultaten, om u passender informatie te leveren en voor het vooraf instellen van bepaalde aan u aangepaste websiteconfiguraties die uw bezoek aan onze sites aangenamer maken (bijv. taalinstellingen), wordt met uw IP-adres via de bij TBDS gehoste GeoLite2-database uw herkomstland bepaald. Hierbij worden geen persoonsgegevens aan derden doorgegeven.

12. Informatie over op gebruik gebaseerde online reclame

Op gebruik gebaseerde online reclame, ook targeting genoemd, biedt adverterende bedrijven de mogelijkheid de gebruiker voor een gerichte reclame-uiting aan een doelgroep toe te wijzen. Met behulp van deze informatie is het mogelijk de gebruiker op de behoefte afgestemde reclame te tonen.

Hiervoor worden, met behulp van het QUISMA Media Platform (QMP), beschikbaar gesteld door QUISMA GmbH, Rosenheimer Straße 145d, 81671 München, op onze website gegevens in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen. Bij uw bezoek aan onze website wordt een cookie op uw computer opgeslagen. Daarbij wordt informatie geregistreerd over uw activiteiten op de door u bezochte websites (bijv. surfgedrag, bezochte subpagina's van de internetaanbiedingen, aangeklikte reclamebanners). Uit deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruiksprofielen opgesteld die niet tot uw persoon te herleiden zijn en daarmee geen persoonlijke identificatie toelaten.

Bij uw bezoeken aan andere websites waarvan de exploitant met QUISMA GmbH of diens partners samenwerkt, kan zo een gerichte reclame-uiting met voor u relevante inhoud plaatsvinden.

De hierboven beschreven procedure vormt een zgn. retargeting, waarbij het cookie met de overeenkomstige informatie de anonieme herkenning van uw browser toelaat en daarmee opnieuw een overeenkomstige reclame-uiting op externe websites mogelijk maakt.

Nadere informatie over de hier gebruikte technologie en over de gegevensbescherming vindt u via de volgende link: https://privacy.quisma.com/nl/

Het door ons belaste bedrijf QUISMA GmbH is lid van IAB Europe en heeft zich verplicht de normen van IAB Europe na te leven. Op http://www.youronlinechoices.com/nl/ u nadere informatie over deze vrijwillige verplichting.

U kunt te allen tijde met toekomstige werking bezwaar maken tegen de gegevensverzameling en -opslag via onderstaande link: https://privacy.quisma.com/nl/

13. Vragen over de gegevensbescherming?

Stuur ons dan een e-mail naar datenschutz@rio.cloud