MAN MapUpdate

Nyttofordonsspecifikt kartmaterial

Väginfrastrukturen förändras ständigt – vägavsnitt, korsningar och hastighetsgränser ändras regelbundet. Med MAN MapUpdate är det senaste nyttofordonsspecifika kartmaterialet tillgängligt för dig en gång per bokningsår. Beroende på dina användningsbehov kan du välja lämpligt geografiskt regionalt kartpaket. Detta gör att rutten kan planeras enkelt och optimalt.

Abonnerad kartdata laddas automatiskt ned från internet under körningen och installeras i bakgrunden utan att den aktuella navigeringen påverkas.

≥ 2020

Minskar kostsamma omvägar

Ökar fordonstillgängligheten och vidhållandet av scheman

Förenklar och optimerar rutt- och rasplanering

man_now_payment.png

Enkel installation och betalning

  • Efter bokning överförs Over-the-Air Feature till fordonet via mobilt internet och ställs automatiskt till förfogande under prenumerationsperioden.
  • Avräkningen sker mot månadsbetalning under den bokade löptiden.
man_now_requirements.png

Förutsättningar för användningen

  • Over-the-Air Feature är tillgänglig för MAN Trucks i EU27+3 från och med årsmodell 2020 med en installerad och aktiverad inbyggd telematikmodul (RIO Box).
  • Ett ytterligare krav för uppgraderingen inkluderar: inbyggt 7" MAN Mediasystem Navigation Advanced eller 12,3" MAN Mediasystem Navigation Professional.
  • Innan bokning kontrollerar MAN Now om ditt fordon uppfyller detta och i förekommande fall andra krav för uppgraderingen.

Funktioner du kanske också är intresserad av:

MAN OnlineTraffic

Med våra realtidsdata om den aktuella trafiksituationen kan rutten effektivt planeras och snabbt justeras vid behov.

MAN LanguagePackage

Med vårt språkpaket för infotainmentsystem kan displayerna för instrumentklustret och mediasystemet visas på flera språk.

MAN TipMatic Efficiency

Med vårt körprogram för ekonomisk körning under normal drift används automatiskt en bränslebesparande växlingsstrategi i fordonet.

Appen MAN Driver

Med hjälp av appen MAN Driver har man möjlighet att koppla samman föraren, administratören av fordonsparken och verkstaden. Med appen har alla lastbilsförare koll på det väsentliga: Hjälp vid punktering, stöd vid kontrollen före avfärd, körtidshanteraren, navigatorn och mer.

Till appen MAN Driver