MAN TipMatic Tanker

Körprogram: Vätsketransport

Vårt körprogram MAN TipMatic Tanker säkerställer en särskilt försiktig växlingsstrategi för transport av vätskor: Växlingar utförs så sällan som möjligt, kopplingen är i stort sett ryckfri och smidig. Dessutom initierar och stoppar körläget startprocesser och laständring särskilt försiktigt.

Föraren kan enkelt och bekvämt växla mellan de installerade körprogrammen med hjälp av den högra rattstångsomkopplaren. Valt körprogram visas i kombiinstrumentet.

≥ 2022

Säkerställer ryckfri växling och mjuk koppling

Möjliggör stabil körning vid höga lasttyngdpunkter

Minimerar gungning vid transport av flytande last

Observera

Om du kombinerar körprogrammet MAN TipMatic Tanker med MAN EfficientCruise kan du även använda "Fluid"-hastighetskontrollinställningen på GPS-farthållaren, som är speciellt optimerad för transport av vätskor. Vid aktiverat körprogram TipMatic Tanker kopplas "Fluid" in automatiskt som dock när som helst kan inaktiveras.

man_now_payment.png

Enkel installation och betalning

  • Efter bokning överförs Over-the-Air Feature till fordonet via mobilt internet och görs permanent tillgänglig via en guidad installationsprocess.
  • Avräkning sker via en engångsbetalning.
man_now_requirements.png

Förutsättningar för användningen

  • Over-the-Air Feature är tillgänglig för MAN Trucks i EU27+3 från och med årsmodell 2022 med en installerad och aktiverad inbyggd telematikmodul (RIO Box).
  • Ett ytterligare krav för uppgraderingen inkluderar en automatiserad manuell växellåda MAN TipMatic.
  • Innan bokning kontrollerar MAN Now om ditt fordon uppfyller detta och i förekommande fall andra krav för funktionen.

Funktioner du kanske också är intresserad av:

MAN TipMatic Manoeuvre

Vårt körprogram för enkel rangering möjliggör en exakt uppmätt kraftanvändning, till exempel när du närmar dig lastramper, påhängssläpvagnar eller släpvagnar.

MAN TipMatic Performance

Vårt körprogram för dynamisk körning och acceleration ökar motoreffekten och minskar hastighetsförluster i uppförsbackar.

MAN TipMatic Offroad

Vårt körprogram för optimal terränganvändning sörjer för maximal dragkraft i branta stigningar och ökar motorbromseffekten i utförsbacken.

Appen MAN Driver

Med hjälp av appen MAN Driver har man möjlighet att koppla samman föraren, administratören av fordonsparken och verkstaden. Med appen har alla lastbilsförare koll på det väsentliga: Hjälp vid punktering, stöd vid kontrollen före avfärd, körtidshanteraren, navigatorn och mer.

Till appen MAN Driver