Optimera effektiviteten med Perform

Med Perform får du en detaljerad översikt över användningsdatan för din flotta. Med denna kan du härleda var en ökad prestanda är nödvändig. På detta sätt optimerar du din flottas prestationsnivå och minskar varaktigt bränslekostnaderna, CO2-utsläppen och den totala driftkostnaden (TCO).

Perform underlättar vid utvärderingen av dina förares prestationsnivå – neutralt och jämförbart – och utvärderar fordonets prestanda med hjälp av avläst data så att en så objektiv granskning som möjligt säkerställs. Datan ger information om fordonsslitaget och kan även användas vid en förarutbildning för att förbättra en ekonomisk körstil. Dessutom kan fordonskonfigurationen som är lämplig för användningen konkretiseras med hjälp av faktisk kördata.

Enkel prestandaanalys

Köregenskaper och kördata samlas in, analyseras och utvärderas – detta erbjuder dig möjligheten till en objektiv granskning av fordon och förare för att öka effektiviteten och körsäkerheten.

Varaktig kostnadsbesparing

Omfångsrik analysdata möjliggör en märkbart effektivare körstil och en optimal fordonsanvändning – som ett resultat minskar både bränsle- och totalkostnaden (TCO) för din fordonsflotta.

Datatillgänglighet näst intill i realtid

Tack vare åtkomsten till fordonets CAN-buss kan du nästintill hämta och analysera datan i realtid.

perform_analysis_browser.png

Relevant förbrukningsinformation för lönsamhetsanalysen

Perform samlar snabbt in all information om enskilda körningar och insatser med en direktanslutning till fordonets CAN-buss.

Exempel på data som kan samlas in
  • Bränsleförbrukning
  • Hastighet
  • Användning av farthållaren
  • Livslängd
  • CO2-utsläpp
  • Användning av bromssystemen
  • Växlingar
  • Varvtalsområden

Med hjälp av denna data kan du utföra en noggrann utvärdering av körstilen och identifiera potentialen för förbättrad lönsamhet. Delsträckor som körs i en högre hastighet än 85 km/h kan fastställas eller vid vilka gaspedalen trycks ned trots aktiv farthållare. En effektiv körstil sparar in på bränsle. På så sätt minskas de totala driftkostnaderna (TCO) för fordonsflottan och bidrar därmed positivt till företagets vinst.

Därutöver kan du fastställa om fordonet är korrekt konfigurerat för tillämpningsområdet eller om ruttplaneringen för rutter som körs regelbundet kan optimeras med avseende på trafikvolymen.

Objektiv utvärdering av förarens vidareutveckling

Perform fastställer ett totalbetyg för fordons- och förarprestandan i kombination med körförhållandet. Körförhållandet beräknas med hjälp av olika parametrar och kan inte påverkas av föraren.

perform_driving_browser.png

Analysen och utvärderingen av körstilen möjliggör en omfattande objektiv och jämförbar granskning och ökar dessutom förarens motivation för att optimera körstilen. Potentialen för vidareutveckling av en förare identifieras. Användningsdatan kan användas vid en förarutbildning eftersom datan kan laddas ner som PDF, XLS eller CSV.

För MAN-förare: Utvärderingen kan göras tillgänglig för föraren med MAN Driver App. Vagnparkmanagern måste bjuda in föraren, denne måste logga in på RIO-plattformen och installera appen på sin smartphone. MAN Driver App är tillgänglig i Google Play Store och i Apple App Store.

perform_report_browser.png

Automatisk rapportering om förare och flottans prestanda

Perform erbjuder möjligheten att automatiskt tillhandahålla fördefinierade rapporter under en viss tidsperiod. Från dessa rapporter kan körstil och prestanda utläsas i jämförelse med andra förare, samt tydligt jämföras med den senaste perioden. Därmed kan respektive driftförhållanden, såsom trafik och ruttprofil, beaktas. På så sätt kan avledningar göras och körsätt och drift utformas mer effektivt.

Förutsättningar

image-rio-box.png

RIO Box

Du behöver en RIO Box som är monterad i fordonet.

image-devices.png

En modern enhet

Med internetanslutning och nytt operativsystem.

image-browser-cloud-solution.png

Webbläsare

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Omfattningen av de uppgifter som visas skiljer sig för MAN fordon och fordon av andra märken. Detaljerad information om tillgängliga uppgifter finns i tjänstebeskrivningen.

Appen MAN Driver

Med hjälp av appen MAN Driver har man möjlighet att koppla samman föraren, administratören av fordonsparken och verkstaden. Med appen har alla lastbilsförare koll på det väsentliga: Hjälp vid punktering, stöd vid kontrollen före avfärd, körtidshanteraren, navigatorn och mer.

Till appen MAN Driver
MAN Connected CoDriver

Förarcoachning i realtid direkt i förarhytten: En MAN-coach ger enskilda tips till din förare i lastbilens förarhytt via telefon för ett effektivt och förutseende körsätt.

Till MAN Connected CoDriver

RIO Box

Telematik-hårdvaran för administration av fordonsparken.
När du tänker på digitalisering av fordonsparken är RIO-boxen själva nyckeln!

Mer om RIO Box