Optimera effektiviteten med Perform

Med Perform får du en detaljerad översikt över användningsdatan för din flotta. Med denna kan du härleda var en ökad prestanda är nödvändig. På detta sätt optimerar du din flottas prestationsnivå och minskar varaktigt bränslekostnaderna, CO2-utsläppen och den totala driftkostnaden (TCO).

Perform underlättar vid utvärderingen av dina förares prestationsnivå – neutralt och jämförbart – och utvärderar fordonets prestanda med hjälp av avläst data så att en så objektiv granskning som möjligt säkerställs. Datan ger information om fordonsslitaget och kan även användas vid en förarutbildning för att förbättra en ekonomisk körstil. Dessutom kan fordonskonfigurationen som är lämplig för användningen konkretiseras med hjälp av faktisk kördata.

Omfattande prestandaanalys

Köregenskaper och kördata samlas in, analyseras och utvärderas – detta erbjuder dig möjligheten till en objektiv granskning av fordon och förare för att öka effektiviteten och körsäkerheten.

Varaktig kostnadsbesparing

Omfångsrik analysdata möjliggör en märkbart effektivare körstil och en optimal fordonsanvändning – som ett resultat minskar både bränsle- och totalkostnaden (TCO) för din fordonsflotta.

Datatillgänglighet näst intill i realtid

Tack vare åtkomsten till fordonets CAN-buss kan du nästintill hämta och analysera datan i realtid.

perform_analysis_browser.png

Relevant förbrukningsinformation för lönsamhetsanalysen

Perform samlar snabbt in all information om enskilda körningar och insatser med en direktanslutning till fordonets CAN-buss.

Exempel på data som kan samlas in
 • Bränsleförbrukning
 • Hastighet
 • Användning av farthållaren
 • Livslängd
 • CO2-utsläpp
 • Användning av bromssystemen
 • Växlingar
 • Varvtalsområden

Med hjälp av denna data kan du utföra en noggrann utvärdering av körstilen och identifiera potentialen för förbättrad lönsamhet. Delsträckor som körs i en högre hastighet än 85 km/h kan fastställas eller vid vilka gaspedalen trycks ned trots aktiv farthållare. En effektiv körstil sparar in på bränsle. På så sätt minskas de totala driftkostnaderna (TCO) för fordonsflottan och bidrar därmed positivt till företagets vinst.

Därutöver kan du fastställa om fordonet är korrekt konfigurerat för tillämpningsområdet eller om ruttplaneringen för rutter som körs regelbundet kan optimeras med avseende på trafikvolymen.

Objektiv utvärdering av förarens vidareutveckling

Perform fastställer ett totalbetyg för fordons- och förarprestandan i kombination med körförhållandet. Körförhållandet beräknas med hjälp av olika parametrar och kan inte påverkas av föraren.

perform_driving_browser.png

Analysen och utvärderingen av körstilen möjliggör en omfattande objektiv och jämförbar granskning och ökar dessutom förarens motivation för att optimera körstilen. Potentialen för vidareutveckling av en förare identifieras. Användningsdatan kan användas vid en förarutbildning eftersom datan kan laddas ner som PDF, XLS eller CSV.

För MAN-förare: Utvärderingen kan göras tillgänglig för föraren med MAN Driver App. Vagnparkmanagern måste bjuda in föraren, denne måste logga in på RIO-plattformen och installera appen på sin smartphone. MAN Driver App är tillgänglig i Google Play Store och i Apple App Store.

perform_report_browser.png

Automatisk rapportering om förare och flottans prestanda

Perform erbjuder möjligheten att automatiskt tillhandahålla fördefinierade rapporter under en viss tidsperiod. Från dessa rapporter kan körstil och prestanda utläsas i jämförelse med andra förare, samt tydligt jämföras med den senaste perioden. Därmed kan respektive driftförhållanden, såsom trafik och ruttprofil, beaktas. På så sätt kan avledningar göras och körsätt och drift utformas mer effektivt.

geo_data_flow_integration_browser.png

Perform API – Perform-data i ditt ledande system

Du använder ofta olika system som överför och kartlägger olika data. Detta tar inte bara mycket tid, utan du kan också tappa kollen. MAN DigitalServices erbjuder dig den perfekta lösningen med Perform API:

Vill du integrera Perform-data i dina egna processer och användargränssnitt? Vill du definiera dina egna effektivitets-KPI:er och bedömningar? Med Perform API kan du integrera den insamlade uppgifterna i till exempel ett tredjepartssystem.

Bredvid omfattande driftsdata såsom bränsleförbrukning, hastighet, stilleståndstid och CO2-utsläpp finns också förarutvärderingar och data om körförhållanden (trafik, vägtyper, miljödata, höjdprofil) tillgängliga med Perform. Med Perform API visas all nödvändig data på endast en plattform.

Funktionen ingår i priset för en Perform-bokning.

Hur fungerar det?

Anslutningen av Perform-data till ditt önskade system fungerar via ett standardiserat gränssnitt (API).

Det finns olika sätt på vilka du kan använda eller integrera detta gränssnitt:

 1. Ansök om inloggningsuppgifterna direkt via detta formulär.
 2. Du kan begäran anslutningarna till partnersystem som redan är anslutna i Marketplace.
 3. Om du fortfarande saknar en partneranslutning, kontakta vår partnermanagement.

Du kan hitta beskrivningen av Perform-gränssnittet i OpenAPI-format här.

geo_data_flow_how_to_laptop_right.png

Förutsättningar

image-telematik-box.png

Telematiklåda

Inbyggd telematikmodul installerad och aktiverad i fordonet.

image-devices.png

En modern enhet

Med internetanslutning och nytt operativsystem.

image-browser-cloud-solution.png

Webbläsare

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Omfattningen av de uppgifter som visas skiljer sig för MAN fordon och fordon av andra märken. Detaljerad information om tillgängliga uppgifter finns i tjänstebeskrivningen.

Testa MAN DigitalServices: nu i 3 månader gratis för hela din vagnpark *!**

Testa våra digitala tjänster gratis i tre månader - för varje fordon i din vagnpark *. Den kostnadsfria testperioden är tillgänglig för alla MAN-kunder som ännu inte har bokat någon av våra betaltjänster. Det slutar automatiskt.

* så långt tjänsterna är tekniskt tillgängliga beroende på fordonstyp

** Testkampanjen gäller alla nya och befintliga kunder hos MAN DigitalServices som ännu/för närvarande inte bokat någon av de avgiftsbelagda tjänster som MAN erbjuder via RIO-plattformen.

Digitalt mervärde för din flotta. Nu kan du också boka med en fast tidsperiod.

Du drar nytta varje dag av effektiviteten och prestandan hos våra olika digitala tjänster. Från och med nu har du fler valmöjligheter när du bokar: Du kan inte bara aktivera många av våra digitala tjänster dagligen som tidigare utan även med fasta löptider på 12 och 36 månader. Med våra tidsbegränsade avtal får du dubbla fördelar: från attraktiva prisfördelar och från mindre ansträngning i administrationen av din vagnpark!*

* mer information vid bokning.

MAN Driver-app

Motorhaveri? Alltid olägligt. MAN Driver-appen hjälper dig i situationer när du snabbt behöver stöd. Till exempel vid nödsamtal. Eller i samband med skadeanmälan. Den länkar samman förare, fordonsansvarig och verkstad, och den visar vägen till närmaste MAN-servicecenter. Men det är inte bara i nödfall som vår MAN Driver-app hjälper MAN-förare. Den erbjuder ytterligare omfattande funktioner som är anpassade efter fordonet och det aktuella uppdraget och som märkbart underlättar förarens vardag.

Till MAN Driver-appen
MAN Connected CoDriver

Förarcoachning i realtid direkt i förarhytten: En MAN-coach ger enskilda tips till din förare i lastbilens förarhytt via telefon för ett effektivt och förutseende körsätt.

Till MAN Connected CoDriver

Telematikboxar

Enkel digitalisering av din vagnpark: Telematikboxarna möjliggör en effektiv vagnparkshantering och en effektiv fordonsanvändning för hela din vagnpark.

Läs mer