Carrier Hub

Tillförlitlig transport av varor och gods utgör en viktig del av logistiken. Med vår Carrier Hub kan du i samarbete med dina speditörer, skapa transparens genom hela transporten – från skickandet av transportordern, orderbekräftelsen och flera transportstatusmeddelanden fram till ankomsten till fabriken.

desktop_right_carrier_hub.png

Transportordrar – digitalt och transparent

Använd Carrier Hub från RIO och skicka dina transportordrar digitalt till dina speditörer. De informeras direkt via mejl om nya transportordrar – transparent och snabbt.

Kompatibla transportkoncept
  • Fullast och tomlast
  • Direkt last/direkt trafik/Full truck loads (FTL)
  • Zontransport/Less than a truck loads (LTL)
  • Konsolidering/Crossdock-processer, Milkruns, Deliveryruns (samlings- och fördelningstrafik)
  • Nödsituationsprocesser/specialkörningar
Kompatibla gränssnitt
  • RIO WebSCM
  • REST API för speditörer
  • UN/EDIFACT (EDI) gränssnitt – typ DESADV, VDA4933 (T1-T4)

Alltid koll på din leverantörskedja!

Effektiv hantering av leverantörskedjan kräver en detaljerad blick över samtliga steg i leverantörskedjan.

browser_feature_a_carrier_hub.png

Orderbekräftelser
Få alltid orderbekräftelser från dina speditörer och öka planeringssäkerheten redan från början.

Hämtningsinformation
Få information om hämtningstidsfönster och planerade transportmedel (lastbilens registreringsnummer) för ett friktionsfritt förlopp på hämtningsplatsen och punktlig leverans av transportgodset.

Inflödesstyrningsinformation
Få information om tidsfönstret för beställningar för dina inflödesstyrningslösning som en del av orderbekräftelserna.

Lastdelningsinformation
Få tidig information om lastdelning om speditören tänker genomföra transporten med flera transportmedel.

Dina fördelar i sammandrag

RIO är till för alla

RIO har inte bara lösningar för transportörer. För att uppfylla vår övergripande ansats och säkerställa friktionsfria förlopp mellan alla deltagare i leverantörskedjan, erbjuder vi liksom med Carrier Hub även en lösning för leverantörer – Supplier Hub – och för outbound-processer – Outbound Order Book.

RIO är till för dig!

Vi har lyckats väcka ditt intresse och du vill ha ytterligare, icke-bindande information? Ta kontakt med oss i dag.

Ta kontakt nu