Outbound Order Book

Outbound Order Book är en progressiv digital plattform som möjliggör för speditörer att tillhandahålla sina orderdata för transporten och/eller för tjänsterna till sina tjänsteleverantörers fordonslogistik. Med hjälp av telematikdata från din tjänsteleverantör i vårt moln fastställer vi även statusmeddelanden för din leverantörskedja – automatiserat och okomplicerat.

desktop_right_outbound_order_book.png

Digitalisera informationsutbytet

UTAN Outbound Order Book
 • Manuell kommunikation via mejl, telefon och Excel-tabeller där fel kan smyga sig in
 • Bristande transparens för transporternas och tjänsternas status
 • Ingen spårning av transporter
 • Olika gränssnittslösningar för olika partners
 • Många parallella system
MED Outbound Order Book
 • Standardiserad kommunikation via frontend eller gränssnitt
 • Användning av informationsstandarder som är skräddarsydda för fordonslogistik
 • Automatiska statusmeddelanden från transporter utifrån positionsdata
 • Allt på en och samma plattform
browser_feature_a_outbound_order_book.png

Webb-frontend

 • Utvecklat för och med speditörer
 • Användarvänligt
 • Intuitiv webbdesign för alla enheter

Realtidsgränssnitt

 • Nya Finished Vehicle Messages från och med 2020 – offentliggjort av VDA, ECG och Odette
 • REST-teknik möjliggör realtidskommunikation och validering av information
 • REST-API med XML-format
browser_feature_b_outbound_order_book.png

Översikt över Outbound Order Book

Hantering av transportordrar
 • Skicka transportordrarna direkt till dina speditörer/transportörer/logistikleverantörer.
 • Öka planeringssäkerheten genom att få orderbekräftelser och ändringar om hämtningstider och transportmedel från speditörerna.
Hantering av serviceordrar
 • Skicka serviceordrarna digitalt till dina service- och lagerleverantörer.
 • Få orderbekräftelser, uppdateringar och meddelanden och status för en service från dina service- och lagerleverantörer och öka planeringssäkerheten på så sätt.
Frontend för hantering av ordrar
 • Vi erbjuder dina transport- och serviceleverantörer en frontend i realtid för hantering av ordrar och returmeddelanden till statusmeddelanden.
 • Validering i realtid av inmatad information enligt dina krav.
Gränssnitt för överföring av ordrar
 • Vi erbjuder automatiserat datautbyte med gränssnitt baserat på den senaste tekniken och Finished Vehicle Logistics-standarderna från VDA och ECG.
 • Individuella gränssnitt eller särskilda informationsformat är möjliga.
Manuell spårning av försändelser

Alltid veta försändelsens status: Få de viktigaste statusmeddelandena för transportprocessen från dina speditörer

 • Transportmedlens ankomst till hämtningsplatsen/leveransplatsen
 • Försändelse hämtad/på väg/levererad
Automatiserad spårning av försändelser
 • Med vår realtidsspårning informerar vi dig flera gånger i timmen om försändelsens position oberoende av vilket system din speditör använder.
 • Vi beräknar försändelsens status automatiskt utifrån geostaketshändelser – och kan på så sätt registrera om din försändelse verkligen har hämtats och levererats – utan extra arbete för speditören.

RIO är till för alla

För att uppfylla vår övergripande ansats och säkerställa friktionsfria förlopp mellan alla deltagare i leverantörskedjan, erbjuder vi även en lösning för leverantörer och transportörer.

RIO är till för dig!

Vi har lyckats väcka ditt intresse och du vill ha ytterligare, icke-bindande information? Ta kontakt med oss i dag.

Ta kontakt nu