Supplier Hub

För att göra planeringen av produktionsprocesserna så effektiv som möjligt får fabrikerna ta emot många olika slags transparenta uppgifter från speditörer och leverantörer. Vår Supplier Hub med integrerad webEDI börjar här och hjälper dig med att skapa en effektivare och mer transparent order- och leveransprocess med dina leverantörer.

desktop_right_supplier_hub.png

Utforma effektivare och mer transparenta order- och leveransprocesser

Digitalisera dina processer med RIO så att både du och dina leverantörer drar nytta av fördelarna och den höga datakvaliteten. En okomplicerad anpassning av leveranskvantiteter, digitala fraktdokument och automatiskt dokument- och etikettskapande enligt VDA-standarden är bara några av höjdpunkterna med Supplier Hub från RIO.

browser_feature_a_supplier_hub.png

Beställningar och leveransplaner

Överför leveransplaner via EDI till dina leverantörer. Leveranskvantiteter och leveranstider visas överskådligt och sökbart och leverantörerna har tillgång till all information.

Kompatibla gränssnitt:
UN/EDIFACT (EDI) gränssnitt – DELFOR (VDA4984) och DESADV (VDA4987)

Försändelseförslag

Dina leverantörer får automatiskt försändelseförslag baserat på det önskade leveransdatumet – på så sätt kan man med några klick skicka sammanhörande försändelser tillsammans.

browser_feature_b_supplier_hub.png

Dina fördelar i sammandrag

RIO är till för alla

RIO har inte bara lösningar för leverantörer. För att uppfylla vår övergripande ansats och säkerställa friktionsfria förlopp mellan alla deltagare i leverantörskedjan, erbjuder vi liksom med Supplier Hub även en lösning för transportörer – Carrier Hub – och för outbound-processer – Outbound Order Book.

RIO är till för dig!

Vi har lyckats väcka ditt intresse och du vill ha ytterligare, icke-bindande information? Ta kontakt med oss i dag.

Ta kontakt nu