Partner

Linkway.Integrator Connect

Využívate už ponuku od Integrigo SP z.o.o? V tom prípade si môžete túto službu rozšíriť o údaje z našich služieb. Všetko, čo budete potrebovať, je účet v partnerskej spoločnosti a predplatenie služby Geo.

Viac informácií o partnerskej službe nájdete tu.

Ponuka od externého partnera