Načasované teraz aj pre váš vlastný systém

Chcete využívať naše služby, ale uprednostňujete vlastné používateľské rozhranie? Pomocou našej novej služby Timed Data Flow môžete integrovať údaje zozbierané systémom RIO do systému podľa vlastného výberu.

Kompaktnejšia a cenovo výhodnejšia verzia štandardného systému Service Timed umožňuje zdieľať a integrovať aktuálny a zostávajúci čas jazdy a odpočinku, ako aj činnosti vašich vodičov. Zaplatíte iba za to, čo nakoniec potrebujete a využívate – teda za vaše údaje.

Timed Data Flow je produkt API/rozhrania od Timed
Timed Data Flow Header Desktop right

Redukcia systémov

Zhromaždené údaje je možné teraz integrovať do systémov podľa vášho výberu.

Aktuálny prenos údajov

Aktuálne a zostávajúce časy jázd a odpočinku vašich vodičov sa teraz prenášajú do vášho vlastného systému.

Primeraná platba

Plaťte iba za to, čo nakoniec potrebujete a využívate – teda za vaše údaje.

timed_data_flow_integration_browser.png

Integrujte Timed Data do vášho riadiaceho systému

Údaje zhromaždené spoločnosťou RIO môžu byť integrované do telematických systémov od iných výrobcov, systémov správy vozového parku, systémov riadenia dopravy, ale aj do interných informačných systémov podľa vášho výberu. Vďaka službe Timed Data Flow máte teraz možnosť prístupu ku všetkým údajom – štandardizovane a v systéme podľa vášho výberu.

Nepotrebujete svoje údaje posielať ďalej do systémov tretích strán, napriek tomu však chcete službu využívať v plnom rozsahu? V tom prípade vyhľadajte našu službu Service Timed.

Prehľad služieb

Timed Data FlowTimed
Pripojenie k systému tretej strany s účtovaním tejto služby
Aktuálny prenos aktivity vodiča
Uloženie aktivít vodiča na 90 dní a časov jázd až do 14 dní
Generovanie časov jázd vodiča za deň, týždeň a dvojtýždeň
Zobrazenie časov jázd v aplikácii RIO Pocket Fleet
Využívanie používateľského rozhrania RIO
Aplikácia MAN Driver

Porucha na ceste? Nikdy sa nehodí. Vždy keď je potrebná rýchla podpora, pomôže aplikácia MAN Driver. Napríklad pri tiesňovom volaní v prípade poruchy na ceste. Alebo pri nahlásení škody. Prepojí vodiča, manažéra vozového parku a servis a zobrazí cestu do najbližšieho servisného miesta MAN. Naša aplikácia MAN Driver však podporuje vodiča nielen v prípade núdze. Podľa vozidla a aktuálneho nasadenia ponúka ďalšie rozsiahle funkcie, ktoré výrazne uľahčujú bežný pracovný deň vodiča.

Prejsť na aplikáciu MAN Driver

Telematické boxy

Jednoduchá digitalizácia vášho vozového parku: Telematické boxy umožňujú efektívny manažment vozového parku a efektívne nasadenie vozidiel pre celý vozový park.

Zistiť viac