partner

WinSped Connect

Používate už službu WinSped® spoločnosti LIS Logistische Informationssysteme AG? V tom prípade si môžete túto službu rozšíriť o údaje z našich služieb. Všetko, čo budete potrebovať, je účet v spoločnosti LIS Logistische Informationssysteme AG, ako aj predplatenie služby Geo a v závislosti od potreby službyTimed.

Viac informácií o partnerskej službe nájdete tu.

Ponuka od externého partnera