MAN ServiceCare S

Predvídavý manažment údržby a opráv prostredníctvom vášho servisného miesta MAN

Digitálny manažment údržby s predvídavým plánovaním a inteligentným spojením termínov údržby trvale zvyšuje disponibilitu vášho vozového parku vozidiel MAN a NEOPLAN. MAN ServiceCare S vás pritom podporí: Vy a vaše servisné miesto MAN máte neustály prehľad o stave vozidiel. Tak je možné včas naplánovať termíny údržby.

Vaše servisné miesto MAN vás upozorní, keď si niektoré z vašich vozidiel vyžaduje údržbu a skoordinuje s vami návštevu servisu. Vďaka MAN ServiceCare S tak môžete kedykoľvek vidieť nadchádzajúce termíny údržby, komponenty, ktorých údržbu je eventuálne potrebné vykonať a hlásenia škôd. Tým sa tiež znižuje administratívna náročnosť pre manažéra vozového parku.

V prípade poruchy si môže najbližšie servisné miesto MAN pozrieť relevantné podrobnosti o vozidle. Tak sa dajú včas stanoviť potrebné opatrenia.

MAN ServiceCare priebežne rozširujeme: preventívnymi funkciami, ktoré ešte jednoduchšie a rozsiahlejšie podporujú pripravenosť vašich vozidiel.

Dostupnosť a rozsah služieb MAN ServiceCare S závisia od modelu vozidla.

Zvýšená disponibilita vozidla

S predvídavým plánovaním údržby a zlúčením návštev servisu zvýšite disponibilitu vozidla.

Zníženie celkových prevádzkových nákladov (TCO)

Pri vykonávaní údržby vozového parku v stanovenom termíne dochádza zriedkavejšie k neplánovaným výdavkom za opravu. Spolu s menšími výdavkami na správu to znižuje celkové prevádzkové náklady.

Transparentnosť o stave údržby

Aby zostalo vaše plánovanie dispozície spoľahlivé, majte vždy prehľad o všetkých termínoch údržby a o komponentoch, ktoré sa majú opravovať.

man_servicecare_s_maintenance_browser_OLD.png

Aktuálny stav údržby a plánovanie termínov

MAN ServiceCare S vás podporí pri plánovaní údržby pre váš vozový park MAN a NEOPLAN.

V prípade blížiacej sa údržby vašich vozidiel máte neustále prehľad o stave. Tak je možné včas naplánovať výpadky vozidiel a zaistiť maximálnu disponibilitu vozidiel.

V prípade akútnej potreby údržby sa s vami servisné miesto MAN aktívne skontaktuje na naplánovanie návštevy servisu a informuje vás o komponentoch vozidla, ktoré sa musia vymeniť alebo opraviť. Pomocou automatickej funkcie notifikácií budete e-mailom informovaný o komponentoch na opravu/výmenu a o nastávajúcich termínoch. Nepremeškáte tak žiadne termíny údržby a zaistíte spoľahlivosť plánovania trás.

Zobrazenie hlásení o škode

Keď sa škody na vozidle dokumentujú v aplikácii MAN Driver, môže ich vodič odoslať aj do MAN ServiceCare S na platforme RIO. Odtiaľ sa môžu chyby – vrátane fotografií – poslať priamo do servisu. Tak je zaistená kompletná dokumentácia a servis sa môže včas postarať o to, aby boli potrebné náhradné diely na sklade.

man_servicecare_s_damage_reports_browser.png

Predpoklady

image-telematik-box.png

Telematický box

Telematický palubný modul zabudovaný vo vozidle a aktivovaný.

image-devices.png

Moderné koncové zariadenie

S pripojením na internet a novým operačným systémom.

image-browser-cloud-solution.png

internetový prehliadač

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Testujte MAN DigitalServices: pre celý vozový park* teraz 3 mesiace zdarma!**

Testujte naše digitálne služby tri mesiace zdarma – pre každé vozidlo vášho vozového parku*. Bezplatné testovacie obdobie platí pre všetkých zákazníkov MAN, ktorí si ešte neobjednali žiadne z našich spoplatnených služieb. Končí automaticky.

* pokiaľ sú služby technicky dostupné podľa typu vozidla

** Testovacia akcia platí pre všetkých nových a existujúcich zákazníkov MAN DigitalServices, ktorý si doteraz/aktuálne neobjednali žiadne spoplatnené služby, ktoré MAN ponúka prostredníctvom platformy RIO.

Digitálna pridaná hodnota pre váš vozový park. Teraz si objednajte aj s pevnou dobou viazanosti.

Z efektivity a výkonu navyše vďaka našim rozmanitým digitálnym službám profitujete každý deň. Odteraz máte pri objednaní väčší výber: Mnohé naše digitálne služby s môžete aktivovať nielen po dňoch ako doteraz, ale aj s pevnými dobami viazanosti 12 a 36 mesiacov. S našimi zmluvnými dobami viazanosti profitujete dvojnásobne: z atraktívnych cenových výhod a menej práce pri správe vášho vozového parku!*

* ďalšie pokyny pri objednaní.

Aplikácia MAN Driver

Porucha na ceste? Nikdy sa nehodí. Vždy keď je potrebná rýchla podpora, pomôže aplikácia MAN Driver. Napríklad pri tiesňovom volaní v prípade poruchy na ceste. Alebo pri nahlásení škody. Prepojí vodiča, manažéra vozového parku a servis a zobrazí cestu do najbližšieho servisného miesta MAN. Naša aplikácia MAN Driver však podporuje vodiča nielen v prípade núdze. Podľa vozidla a aktuálneho nasadenia ponúka ďalšie rozsiahle funkcie, ktoré výrazne uľahčujú bežný pracovný deň vodiča.

Prejsť na aplikáciu MAN Driver

Telematické boxy

Jednoduchá digitalizácia vášho vozového parku: Telematické boxy umožňujú efektívny manažment vozového parku a efektívne nasadenie vozidiel pre celý vozový park.

Zistiť viac