Дигитализация на веригата за доставки

С базираната в облак логистична платформа
header_shipper.png

Спиране означава обратно развитие

Светът на логистиката е в постоянно движение, а предизвикателствата пред нея стават все по-сложни.

Последствията?
Неизползван потенциал за оптимизация и непреки транспортни разходи поради отсъстващи прозрачност и качество на данните.

Липса на стандартизация
  • Софтуерна мозайка от множество сложни решения
  • Липсващи връзки между приложенията
  • Сривове на системата и ръчни дейности
Затруднена оптимизация на логистиката
  • Неефективност и забавяне на комуникацията за всички участници във веригата на доставки
  • Бариера пред автоматизацията, а оттам и пред спестяването на (непреки) транспортни разходи

Имаме решението!

Платформа в облака, в която доставчиците, доставчиците на транспортни услуги и промишлените предприятия могат да управляват своите графици за доставка, ASN, поръчки за транспорт и прозрачна информация, за да пестят време и пари, да разполагат с надежден източник на данни и да извършват надеждно споделяне.

Индивидуално за Вашата компания
contract_shipper.png

Вашето решение трябва да бъде толкова индивидуално, колкото и Вашата компания.

Фокусът на RIO за успешна дигитализация е поставен върху координираното взаимодействие на софтуер, хора и процеси, което води до желаната промяна във Вашата компания. Това включва опростяване и автоматизиране на ръчните задачи, бърза и лесна комуникация и прозрачни процеси в динамична работна среда.

Ако все още не сте достигнали високо ниво на дигитализация, ние в RIO считаме за своя задача да Ви подкрепим като наш клиент в този процес. Независимо дали става въпрос за ИТ разработки, организационни трансформации или логистични проблеми: заедно с Вас разработваме целевия Ви имидж и начина, по който да го постигнете.

Започнете дигитализацията си сега

Преглед на Вашите предимства

browser_supplier_hub.png

Хъб за доставчици (webSCM)

За оптималното планиране на производствените процеси заводите разчитат на многообразна прозрачна информация от спедиторите и доставчиците. Нашият Хъб за доставчици с интегриран webEDI започва точно тук и Ви помага да разработите ефективни и прозрачни процеси за поръчка и доставка с Вашите доставчици.

Хъбът за доставчици в детайли

Хъб за превозвачи (webTMS)

Надеждното транспортиране на стоки и продукти е съществена част от (корпоративната) логистика. Нашият Хъб за превозвачи Ви дава възможност да си осигурите прозрачност на целия транспортен процес в сътрудничество с Вашите спедитори – от предаването на поръчките за транспорт до потвърждаването на поръчките, множеството транспортни статуси и пристигането в завода.

Хъбът за превозвачи в детайли
browser_carrier_hub.png
browser_outbound_order_book.png

Дневник за изходящи поръчки

Дневникът за изходящи поръчки е усъвършенствана дигитална платформа, която дава възможност на спедиторите да предоставят на своите доставчици на услуги своите данни за поръчки за транспортни услуги и/или услуги по логистика на превозни средства. Като използваме телематичните данни на Вашите доставчици на услуги в нашия облак, ние генерираме и докладите за състоянието на Вашата верига за доставки – автоматизирано и лесно.

Дневникът за изходящи поръчки в детайли

СВЪРЗАНИ С RIO СИСТЕМИ И УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ НА VOLKSWAGEN​

RIO разработи индивидуално, базирано на облак софтуерно решение за логистиката на концерна Volkswagen с цел пълно дигитализиране и автоматизиране на транспортните логистични вериги.

Модерно платформено решение

Модерното платформено решение на RIO улеснява техническата връзка между всички участници във веригата за доставки.

Работа в мрежа и споделяне на данни

Свързването на партньорите в мрежа улеснява по-ефективното планиране, контрол, изпълнение и измерване на транспортните процеси. Достоверното споделяне на данни допълва ползите за всички участници.

Прозрачност

По-голямата прозрачност на целия процес – от поръчката до фактурирането на транспорта и подобреното качество на данните – повишават производителността на всички участници в процеса.

Надеждност

Основа за по-надеждно планиране, по-динамично управление, по-добро използване, транспорт без документи на хартиен носител, автоматизирано фактуриране на товари и т. н.

Какво казват клиентите и представителите на научната общност за нашия софтуер

RIO е за ВАС!

Успяхме да събудим интереса Ви и желаете да получите допълнителна, необвързваща информация? Свържете се с нас още днес.

Свържете се сега