MAN TimeInfo

Индикация на времето за управление

MAN TimeInfo улеснява проверката на времето за управление и прекъсването на управлението времето – по всяко време, надеждно и бързо. Информацията от тахографа се показва на дисплея на комбинирания инструмент под „Данни за шофирането“. Това включва елемент от менюто за „дневно време за управление“ с информация за непрекъснато време на управление, дневно време за управление и дневното време за смяната. Друг елемент от менюто е „седмичното време за управление“ с времето за управление за текущата календарна седмица и две последователни седмици.

Подкрепя водача с прегледна информация за времето за шофиране и смените

Улеснява спазването на законовите изисквания за времето за шофиране и почивка (индикация на времето за шофиране)

Услуги в сравнение

MAN TimeInfo
Индикация на времето за управление
MAN TimeControl
Контролер за времето на управление
Непрекъснато време за управление
Дневно време за управление
Седмично време за управление
Време за управление за две последователни седмици
Време на смяната
седмично време на смените
Работни часове
Текущо време за готовност
Текущо време за готовност (седмица)
Време за почивка
Време за покой
Седмично време за покой
man_now_payment.png

Лесна инсталация и плащане

  • След резервация Over-the-Air функцията се предава на превозното средство чрез мобилен интернет и остава постоянно достъпна чрез направляван процес на инсталация.
  • Таксуването е еднократно плащане.
man_now_requirements.png

Изисквания за използване

  • Функцията Over-the-Air е налична за камиони MAN в 27 държави от ЕС + 3 от моделна година 2022 с инсталиран и активиран телематичен бордови модул (...).
  • Допълнителното изискване за обновление включва: монтиран дигитален тахограф.
  • Преди резервация, MAN Now ще провери дали Вашият автомобил отговаря на тези и, ако е приложимо, на допълнителни изисквания за функцията.

Функции, които също може да ви интересуват:

MAN MapUpdate

С нашия текущ специфичен картографски материал за търговските превозни средства маршрутът може да бъде планиран ефективно и лесно.

MAN LanguagePackage

С нашия езиков пакет за Infotainment системата, дисплейните индикации за арматурното табло и медийната система могат да се показват на допълнителни езици.

MAN OnlineTraffic

С нашите данни в реално време за текущата пътна ситуация, маршрутът може да бъде ефективно планиран и бързо коригиран, ако е необходимо.

MAN Driver приложение

Повреда? Няма начин. Винаги, когато е необходимо бързо подпомагане, MAN DriverApp е там, за да помогне. Например, при спешно повикване при повреда. Или при уведомление за щета. Той свързва водача, ръководителя на автопарка и на сервиза и показва пътя до най-близката сервизна база на MAN. Нашето приложение MAN DriverApp помага на водачите на MAN не само при авария. В зависимост от превозното средство и текущото използване, то предлага много допълнителни функции, които значително улесняват ежедневната работа на водача.

Към приложение MAN Driver