Дневник за изходящи поръчки

Дневникът за изходящи поръчки е усъвършенствана дигитална платформа, която дава възможност на спедиторите да предоставят на своите доставчици на услуги своите данни за поръчки за транспортни услуги и/или услуги по логистика на превозни средства. Като използваме телематичните данни на Вашите доставчици на услуги в нашия облак, ние генерираме и докладите за състоянието на Вашата верига за доставки – автоматизирано и лесно.

desktop_right_outbound_order_book.png

Дигитализиране на обмена на информация

БЕЗ дневник за изходящи поръчки
 • Ръчна и склонна към допускане на грешки комуникация чрез електронна поща, телефон и таблици на Excel
 • Липса на прозрачност относно статуса на транспорта и услугите
 • Няма проследяване на транспорта
 • Специфични за партньорите интерфейсни решения
 • Много паралелни системи
С дневник за изходящи поръчки MIT
 • Стандартизирана комуникация чрез фронтенд или интерфейс
 • Използване на стандарти за съобщения, съобразени с логистиката на превозните средства
 • Автоматични съобщения за статуса на транспорта въз основа на данни за местоположението
 • Всичко на една платформа
browser_feature_a_outbound_order_book.png

Уеб фронтенд

 • Разработено за и с превозвачи
 • Лесен за използване
 • Удобен уеб дизайн за всички устройства

Интерфейс в реално време

 • Нови съобщения за зазъвршени превозни средства от 2020 г. – публикувани от VDA, ECG и Odette
 • Технологията REST позволява комуникация в реално време и валидиране на съдържанието на съобщенията
 • REST API с XML формат
browser_feature_b_outbound_order_book.png

Кратък преглед на дневника за изходящи поръчки

Управление на поръчките за транспорт
 • Предавайте поръчките за транспорт дигитално на Вашите спедитори/превозвачи/доставчици на логистични услуги.
 • Осигурете си сигурност при планирането, като получавате от спедиторите си потвърждения на поръчките, както и промени по отношение на времето за вземане на стоките и транспортните средства.
Управление на поръчки за услуги
 • Предавайте поръчките за услуги в дигитален вид на доставчиците на услуги и складови услуги.
 • Получавайте потвърждения на поръчките, както и актуализации и известия за състоянието на дадена услуга от доставчиците на услуги и складови услуги и постигнете по-голяма сигурност при планирането.
Фронтенд за управление на поръчките
 • Предлагаме на Вашите доставчици на транспортни и други услуги съвременен фронтенд за управление на поръчки и обратно съобщаване на техните статуси.
 • Валидиране на въведената информация в реално време в съответствие с Вашите изисквания.
Интерфейси за предаване на поръчки
 • Въз основа на най-новите технологии и стандартите за логистика на завършени превозни средства на Odette, VDA и ECG, Ви предлагаме автоматизиран обмен на данни чрез интерфейс.
 • Възможни са индивидуални интерфейси или прилагане на специални формати на съобщения.
Ръчно проследяване на пратки

По всяко време сте информирани за статуса на пратката: възложете на спедиторите си да Ви изпращат основните съобщения за статуса в процеса на транспортиране

 • Транспортно средство, пристигнало в точката на вземане/назначение
 • Взета пратка / пратка на път / разтоварена пратка
Автоматизирано проследяване на пратките
 • С нашето проследяване в реално време определяме местоположението на пратката Ви няколко пъти на час, независимо от това с коя система работи Вашият спедитор.
 • Автоматизирано изчисляваме статуса на дадена пратка въз основа на събитията, свързани с географските зони, и по този начин можем да проверим дали пратката Ви наистина е била взета и доставена – без допълнителни ангажименти за Вашите спедитори.

RIO е тук за всички

За да сме в синхрон с нашия цялостен подход и да осигурим гладки процеси между всички звена във веригата за доставки, предлагаме решение и за доставчици и превозвачи.

RIO е за ВАС!

Успяхме да събудим интереса Ви и желаете да получите допълнителна, необвързваща информация? Свържете се с нас още днес.

Свържете се сега