търси

Защита на данните

Защита на данните 1. Обща информация a) Въведение Защитата на Вашето право за неприкосновеност на личния живот при обработката на лични данни е важна тема за TB Digital Services GmbH…

За кандидати

Защита на данните 1. Обща информация 2. Информация за обявите за работа в RIO 3. Информация за процеса на кандидатстване в RIO 4. Вашите права 5. Запазени права За да се адаптира към…

MAN ServiceCare S

MAN ServiceCare S По-голяма наличност на превозните средства С прогнозно планиране на поддръжката и групиране на посещения в сервиза, можете да увеличите наличността на превозните средства. MAN…

Timed Data Flow

Редуциране на системите Събраните данни вече могат да бъдат интегрирани в системи по избор. Преглед на услугата Как функционира? Връзката на данните RIO с Вашата желана система функционира чрез…

Geo

Разширение на „Хронология на пътуванията“ Можете да извикате по всяко време хронологията на пътуванията с нова продължителност на съхранението 25 месеца. Максимална прозрачност Споделяйте…

Essentials

Безплатно и незабавно на разположение Получете Essentials безплатно непосредствено след регистрацията в нашата платформа. 10 дни хронология на данните За представителна оценка на данните все…

MAN Bridge

Лесна дигитализация С MAN Bridge установете Вашите превозни средства с телематичен борден модул 2 (Telematik Bord Modul) (TBM2) на актуалния дигитален стандарт. Преминаване от MAN TeleMatics към…

Mixed fleet Bridge

Лесна връзка С няколко стъпки всичките Ви телематични системи са свързани с RIO Platform. Пълна гама функции Прехвърлянето на данни за превозното средство от други телематични системи към RIO…

Perform

Могат да бъдат събрани следните данни Опростен анализ на ефективността Поведението при шофиране и данните за шофиране се събират, анализират и оценяват - това Ви позволява обективно наблюдение на…

Timed

Оптимизирано планиране на използването Посредством точното до минути предаване на дейностите на водача можете да адаптирате планирането на поръчката и маршрутите индивидуално и ефективно. Всичко в…

Резултати от търсенето 1 до 10 от 59